ရုပ္ဆုိး တိုင္းလူၾကမ္းမဟုတ္သလို ရုပ္ေခ်ာတုိင္းလည္း မင္းသားမဟုတ္


Powered by Blogger.