*လူျဖစ္မ႐ႈံးပါေစႏွင့္*


_______________
* ဥစၥာဓန ေပါႂကြယ္ဝလည္း
ေလာဘစုံမက္ မလႉရက္က
ဘဝတြက္တာ လူျဖစ္နာ၏။
*ဗုဒၶ သာသနာ ၾကဳံရပါလည္း
ေကာင္းစြာသီလ မတည္ၾကလ်ွင္
ဘဝတြက္တာ လူျဖစ္နာ၏။
*ဗုဒၶတရား ေဟာပါျငားလည္း
ပြားမ်ားႀကိဳးကုတ္ အားမထုတ္က
ဆုတ္ယုတ္ေသခ်ာ လူျဖစ္နာ၏။
*သူေတာ္ေကာင္းတရား ႐ွိပါျငားလည္း
အမွားႏွစ္ၿခိဳက္ လမ္းလြဲလိုက္က
အမိုက္ထိပ္ဆုံး လူျဖစ္႐ႈံး၏။
*လက္႐ွိဘဝ မ႐ႈံးရေအာင္
္ ဒါနသီလ ဘာဝနာကို ေဖြ႐ွာႀကိဳးကုတ္
သိမ္းပိုက္ထုတ္ၾကပါကုန္ေလာ့။
Ashin Weik Zawta

သင္ၾကားေလ့လာဗုဒၶဘာသာPannPwint မွ မ်ွ​ေဝသည္​
Powered by Blogger.