က်န္စစ္သားသည္ အေနာ္ရထာ၏သားေတာ္ မဟုတ္


က်န္စစ္သားသည္ ျမန္မာ့သမိုင္းတြင္ ဦးဦးဖ်ားဖ်ား ေမာ္ကြန္းထိုးႏိုင္ခဲ့ေသာ ပုဂံသူရဲေကာင္းၾကီး ျဖစ္ေသာ္လည္း သူ၏ ဘ၀ဇာတ္ေၾကာင္းႏွင့္ ပတ္သက္၍မူ ယေန႔တိုင္ ျငင္းခံုေနၾကရဆဲျဖစ္သည္။

အခ်ိဳ႕ကမူ အေနာ္ရထာမင္း နန္းတက္စအခ်ိန္ ေ၀သာလီျပည္မွ မင္းသမီးကို မိဖုရားေျမွာက္ရန္ ေတာင္းခံရာတြင္ ထိုမင္းသမီးႏွင့္ အတူပါလာေသာ ရာဇတမန္ အမတ္တို႕ သင့္ျမတ္ရာမွ က်န္စစ္သားကို ရသည္ဆို၏။

အခ်ိဳ႕ကလည္း အေနာ္ရထာႏွင့္ မင္းသမီး သင့္ျမတ္ျပီးကာမွ ရာဇတမန္ကိစၥကို မႈးမတ္တို႔က တင္ေလွ်ာက္သည့္အခါ ကိုယ္၀န္အရင့္အမာႏွင့္ မင္းသမီးကို ပရိမၼအရပ္သို႕ ႏွင္ထုတ္ခဲ့သည္ ဆိုျပန္၏။

အေသအခ်ာ စဥ္းစားၾကည့္မည္ဆိုလွ်င္ အေနာ္ရထာ နန္းတက္သည္မွာ ေအဒီ ၁၀၄၄ ျဖစ္သည္။ ထိုကိစၥမ်ားျဖစ္သည္ဆိုလွ်င္ ေအဒီ ၁၀၄၅ ထက္ပို၍ မျဖစ္ႏိုင္။

က်န္စစ္သား စစ္သူၾကီး အေနျဖင့္ သထံုကို တိုက္သည္မွာ ေအဒီ ၁၀၅၆ ျဖစ္သည္။ ေနာက္တစ္ႏွစ္ ေအဒီ ၁၀၅၇ တြင္ ပဲခူးကို က်ဴးေက်ာ္လာေသာ ခမာ တို႔ကို တိုက္ရသည္။ ( အသက္ ဆယ့္တစ္ႏွစ္အရြယ္တြင္ စစ္ခ်ီျပီး...အသက္ ဆယ့္ႏွစ္ ႏွစ္အရြယ္တြင္ ပဲခူးမွအျပန္ မဏိစႏၵာႏွင့္ ၾကိဳက္ၾကသည္ကဲ့သို႕ ျဖစ္ေနေပမည္။ )

ထို႕ေၾကာင့္ ရာဇတမန္ကိစၥေရာ အေနာ္ရထာမင္း၏ သားေတာ္ျဖစ္သည္ဟူသည့္ ကိစၥပါ ႏွစ္ခုစလံုး ယုတၱိမရွိေပ။

ျဖစ္ႏိုင္သည္မွာ- က်န္စစ္သားသည္ ပရိမၼအရပ္တြင္ေမြးဖြားသည္။ ေမြးသကၠရာဇ္မွာ ေအဒီ ၁၀၃၀ ၀န္းက်င္ခန္႔။ မိဘမ်ားမွာ သာမန္အသည္သား။ အသက္ ၁၄ ႏွစ္ခန္႔တြင္ အေနာ္ရထာ နန္းတက္၍ အင္အားစုခ်ိန္ နန္းေတာ္သို႕ အမႈထမ္းရန္ ေရာက္ရွိ။ စသည္တို႕သာ ျဖစ္သည္။

ထိုအခ်က္မ်ားကသာ အသက္ ၂၆ ႏွစ္အရြယ္တြင္ သထံုကို တိုက္ျပီး အသက္ ၂၇ ႏွစ္တြင္ မဏိစႏၵာႏွင့္ေတြ႔၍ ေမတၱာမွ်ျခင္း။ အေနာ္ရထာက လွံျဖင့္ ထိုးရာတြင္ လြတ္ေျပးျခင္း စသည္ျဖင့္ အခ်ိတ္အဆက္မိသြားႏိုင္ေပသည္

( ေၾကာင့္ အေနျဖင့္ ျမန္မာသကၠရာဇ္ႏွင္ ့ခရစ္သကၠရာဇ္ ကြာျခားခ်က္ " ၆၃၈"ႏွစ္ ဆိုသည့္အခ်က္အေပၚမူတည္၍ ေထာက္ျပထားျခင္းသာ ျဖစ္ျပီး လြတ္လပ္စြာ သေဘာထားကြဲလြဲႏိုင္ပါေၾကာင္း =(^_^)= )

( ပံုကို http://www.yatanarpon.com.mm/ မွ ရယူထားျခင္း ျဖစ္ပါသည္။) ~_^

ပဥၥမံေၾကာင္
Powered by Blogger.