အသံဝင္ျခင္းအသံဝင္ျခင္းသည္ လူတိုင္းႀကံဳေတြ႕ ေနရေသာ သဘာဝျဖစ္သည္။ အသံဝင္ရျခင္းမွာ အတိုင္းအတာထက္ ပို၍ စကားေျပာ ဖန္မ်ားျခင္းႏွင့္ စကား က်ယ္ေလာင္စြာ ေျပာဆိုျခင္း တုိ႔ေၾကာင့္ ျဖစ္ႏိုင္သည္။ လူသည္ အလြန္ညင္သာေသာ အသံမွ နားမခံသာ ေအာင္ ဆူညံေသာ အသံအထိ ဖန္တီးႏုိင္သည္။

ပထမ အသက္ရွဴလိုက္ပါ။ ၿပီးလွ်င္ အသက္ရွဴျခင္း၊ ထုတ္ျခင္းကို ေခတၱ ရပ္စဲသည့္အခါ အသံအိုးမွ အသံႀကိဳးမွ်င္မ်ား ရွိရာသို႔ နီးကပ္ေသာ အဆုတ္ေလႁပြန္ႏွင့္ အသံအိုး အတြင္းမွ ေလကို အထိန္းအကြပ္ျဖင့္ ျပန္ထြက္ေစသည့္ အခါ အသံအိုးအတြင္းရွိ အသံႀကိဳးမွ်င္မ်ားကို ေလတိုးဝင္ ျဖတ္ေက်ာ္သြားသျဖင့္ အသံထြက္လာျခင္း ျဖစ္သည္။

အသံဝင္ျခင္း၊ အသံပ်က္ျခင္းသည္ အသံအိုးႏွင့္ဆိုင္ေသာ ေရာဂါအမ်ဳိးမ်ဳိးေၾကာင့္ ျဖစ္ႏုိင္သည္။ အသံအိုး ေရာင္ျခင္းမွာ အဆုတ္ ေရာဂါပိုးစြဲျခင္း၊ ကာလသား ေရာဂါေၾကာင့္ အသံအိုး အတြင္း အနာျဖစ္ျခင္း၊ ဝက္သက္ေရာဂါ၊ ဆံုဆို႔နာေရာဂါႏွင့္ အသံအိုးတြင္ အသားပို၊ အက်ိတ္လံုး၊ ကင္ဆာေရာဂါမ်ား ျဖစ္ျခင္းေၾကာင့္ အသံဝင္ျခင္း၊ အသံပ်က္ျခင္း ျဖစ္ႏုိင္သည္။

အသံအိုးကို ထိခိုက္မိလွ်င္ အသံဝင္ႏုိင္ သည့္အျပင္ အျခားေရာဂါ အမ်ဳိးမ်ဳိးေၾကာင့္ အသံဝင္ေလ့ ရွိသည္။ သိုင္းရြိဳက္ ဂလင္းခြၽတ္ယြင္းျခင္း၊ ခႏၶာကိုယ္ တစ္ခုလံုးရွိ ၾကြက္သားမ်ား အားနည္းျခင္း၊ အရက္စြဲျခင္း၊ ေမးခိုင္ေရာဂါႏွင့္ ၾကြက္သားမ်ား တက္ျခင္း ေၾကာင့္ အသံဝင္ႏုိင္သည္။ ဦးေႏွာက္ရွိ အက်ိတ္၊ ကင္ဆာေၾကာင့္ ျဖစ္ေသာ ခႏၶာကိုယ္ အဆမတန္ မူမမွန္ ႀကီးထြားေစေသာ ေရာဂါ (Acroneguly) ေၾကာင့္ အသံပ်က္တတ္သည္။ အလြန္အားနည္းျခင္း၊ အာဟာရ ခ်ဳိ႕တဲ့ျခင္းႏွင့္ ျပင္းထန္ေသာ ေသြးအား နည္းျခင္း ေၾကာင့္လည္း အသံပ်က္ေလ့ ရွိသည္။

အသံဝင္ျခင္းမွ ကာကြယ္ရန္ အလြန္အမင္း ဟစ္ေအာ္ေျပာဆိုျခင္း၊ မရပ္မနား ၾကာျမင့္စြာ စကားေျပာျခင္း၊ သီခ်င္းေအာ္ဟစ္ေၾကြး ေၾကာ္ျခင္းစသည္တို႔ကို ဆင္ျခင္သင့္သည္။ အသံျဖင့္ အလုပ္လုပ္ရေသာ အဆိုေတာ္မ်ား အေနျဖင့္ တစ္လလွ်င္ သံုးေလးရက္ သီခ်င္းမဆိုဘဲ အနားေပးျခင္းျဖင့္ အသံဝင္ျခင္းမွ ကာကြယ္ႏုိင္မည္ ျဖစ္သည္။ အသံကို လြန္ကဲစြာ အသံုးမျပဳဘဲ အသံဝင္၊ အသံပ်က္ျခင္း၊ ႐ုတ္တရက္ အသံဝင္ျခင္း၊ ရက္ၾကာျမင့္စြာ အသံဝင္၊ အသံပ်က္ျခင္း၊ သဘာဝမက်ေသာ အသံဝင္ျခင္းတုိ႔၏ ေနာက္ကြယ္တြင္ ေရာဂါဆိုးမ်ား ျဖစ္ေပၚတတ္၍ နီးစပ္ရာ ဆရာဝန္ႏွင့္ အျမန္ဆံုး ျပသတုိင္ပင္၍ ေဆးကုသမႈ ခံယူသင့္သည္။

အသံပ်က္ရျခင္းမွာ အရက္၊ ေဆးလိပ္၊ ကြမ္းမ်ား စားေသာက္ျခင္းႏွင့္ အဆီလြန္ကဲေသာ၊ အသားမ်ားေသာ အစားအစာႏွင့္ ေရခဲ၊ အေအး၊ အခ်ဳိရည္ဘူးမ်ား အလြန္အကြၽံ သံုးစြဲမိပါက အသံပ်က္ႏုိင္သည္။
ျမဝတီ


Powered by Blogger.