ၾကက္ဥအတုႏွင့္ အစစ္


--------------------------

အေပၚယံၾကည့္႐ုံမွ်ျဖင့္ မရႏိုင္ေသာ ဓာတုေဗဒနည္းျဖင့္ ျပဳလုပ္ထားေသာ ၾကက္ဥအတုမ်ားကို သိရွိေစရန္ ခြဲျခားနည္းကိုေဖာ္ျပေပးလိုက္ပါတယ္

ၾကက္ဥအတုႏွင့္ အစစ္ခြဲျခားရန္မွာ ၾကက္ဥအတုကို ကိုင္၍ ခပ္ျပင္းျပင္းလႈပ္ၾကည့္ပါက အဆန္ေခ်ာင္ေနသည္ကို ေတြ႕ရၿပီး ၾကက္ဥအစစ္ကို ကိုင္၍ ခပ္ျပင္းျပင္းလႈပ္ၾကည့္ပါကမူ အဆန္ေခ်ာင္၍ မ႐ွိျခင္း။

ၾကက္ဥအတုႏွင့္အစစ္ကို ယွဥ္၍ မွန္၊ ဇလုံ၊ ပန္းကန္တစ္ခုခုေပၚတြင္ တင္၍ လွည့္ၾကည့္ပါက အတုသည္ ဂ်င္လည္သကဲ့သို႔ မႊတ္ေနေအာင္ လည္ပတ္ႏႈန္းျမန္ၿပီး လည္ပတ္ခ်ိန္ ပိုၾကာျခင္း။

ၾကက္ဥအတုႏွင့္ အစစ္ကို ယွဥ္ၾကည့္ပါက အတု၏ အေရာင္က ပိုရင့္ျခင္း။

အတု၏အခြံသည္ ဖေယာင္းႏွင့္ျပဳလုပ္ထားျခင္းျဖစ္သည့္အတြက္ ပိုမိုအလင္းျပန္ျခင္း။

ၾကက္ဥမ်ားကို ပြတ္ၾကည့္လွ်င္ အတု၏အခြံ မ်က္ႏွာျပင္က ပို၍ၾကမ္းျခင္း။

ၾကက္ဥကို ခြဲ၍ၾကည့္မည္ဆိုပါက အတု၏ အႏွစ္ႏွင့္ အကာသည္ သီးသန္႔မေနဘဲ ေရာ၍သြားျခင္း။

ၾကက္ဥအတု၏အခြံ၌ အေျမွးမပါဘဲ အစစ္၌ အေျမွးပါျခင္း။

ျပဳတ္လိုက္ပါကလည္း အတုသည္ အစစ္ကဲ့သို႔ အႏွစ္ႏွင့္အကာ သီးျခားမေနဘဲ ေရာ၍သြားေၾကာင္း ေတြ႔ရသည္။

စာဖတ္သူမ်ားအေနျဖင့္ အထက္ပါနည္းလမ္းမ်ားျဖင့္ သတိျပဳ ခြဲျခားစိစစ္၀ယ္ယူ စားသုံးၾကရန္၊ ေရာင္ခ်သူမ်ား အေနျဖင့္ ၾကက္ဥအတုမ်ား ေရာင္းခ်ျခင္းမျပဳရန္၊ စားေသာက္ဆိုင္မ်ားမွလည္း ၾကက္ဥအတုမ်ား အသုံးျပဳ၍ ေၾကာ္ေလွာ္ခ်က္ျပဳတ္ ေရာင္းခ်ျခင္းမျပဳၾကဖို႕လိုအပ္ေပေသးသည္မဟုတ္ပါလား

The New Light of Myanmar

Credit to သင့္အတြက္က်န္းမာေရး


Powered by Blogger.