တစ္စံုတစ္ေယာက္

သင့္မွာ" သင့္ကိုနားလည္ေပးႏိုင္တဲ့ တစ္စံုတစ္ေယာက္

သင့္ကို" စိတ္ရွည္သည္းခံေပးႏိုင္တဲ့ တစ္စံုတစ္ေယာက္

သင့္ကို" စစ္မွန္စြာခ်စ္ခင္ႏိုင္တဲ့ တစ္စံုတစ္ေယာက္

သင့္ကို" ဂ႐ုစိုက္ေပးႏိုင္တဲ့ တစ္စံုတစ္ေယာက္

သင့္ကို" အေလးထားေပးႏိုင္တ့ဲ တစ္စံုတစ္ေယာက္

သင့္ကို " ဂုဏ္ယူေလးစားႏိုင္တဲ့ တစ္စံုတစ္ေယာက္

သင့္ကို" ေန႔စဥ္ ဖုန္းမေခၚ စာမပို႔ပဲ မေနႏိုင္တဲ့ တစ္စံုတစ္ေယာက္

သင့္ကို" ေပးထားတဲ့ အခ်ိန္ေတြမွာ
မပ်က္ကြက္ႏိုင္တဲ့ တစ္စံုတစ္ေယာက္

သင့္ကို" ဆံုးရွံဳးသြားရမွာကို ေၾကာက္ေနတဲ့ တစ္စံုတစ္ေယာက္

အဲလို" တစ္စံုတစ္ေယာက္ ရွိေနပါက
သူ႔ကို ျပန္ခ်စ္ခင္ေပးလိုက္ပါ။

အဲဒီ" တစ္စံုတစ္ေယာက္ရဲ႕ ခ်စ္ခင္မႈ ဂ႐ုစိုက္မႈေတြကို ခြင့္ျပဳဖို႔ရန္အတြက္ ေႏွာင့္ေႏွးမေနပါေစနဲ႔။

အဲဒီ တစ္စံုတစ္ေယာက္ကို အေရးမပါတဲ့ တိုက္ဆိုင္မႈ အနည္းငယ္ေၾကာင့္ သင့္လက္မွ လက္လြတ္ဆံုးရွံဳးမႈ ျဖစ္သြားဖို႔ ခြင့္မျပဳလိုက္ပါနဲ႔။

အကယ္၍ သင္က တစ္စံုတစ္ခု မွားယြင္းစြာျပဳလုပ္မိခဲ့ရင္ ဝန္ခံၿပီး ခြင့္လႊတ္ေပးဖို႔အတြက္ ေတာင္းပန္လိုက္ပါ။

အဲဒိီ တစ္စံုတစ္ေယာက္ကို ႏူးညံ့သိမ္ေမြ႕စြာ ဆုပ္ကိုင္ထားလိုက္ပါ။

အဲဒီ တစ္စံုတစ္ေယာက္ကို နားပူနားဆာ ဒုကၡေပးမယ့္အလုပ္မ်ိဳးမလုပ္မိပါေစနဲ႔။

အဲဒီ တစ္စံုတစ္ေယာက္ကို ယံုၾကည္စြာ သစၥာရွိလိုက္ပါ။

Credit to: Original Writer
Powered by Blogger.