ေငြရွိတိုင္းမၿဖစ္ႏိုင္ေသာအရာမ်ား


ေလာကမွာေငြရွိရင္ ဘာမဆိုျဖစ္တယ္လို႔
ထင္ေနၾကသူေတြအတြက္…
ေအာက္ကအခ်က္(၂၀)ကို ဖတ္ၾကည္႔ေပးပါ…………။

1. ပိုက္ဆံေပးၿပီး အစားအေသာက္ေတြ (Food) ကို မင္းဝယ္လို႔ရလိမ္႔မယ္၊ စားခ်င္စိတ္ (Appetite) ကို ဝယ္လို႔မရဘူး။
2. ပိုက္ဆံေပးၿပီး ဟာသေတြ (Fun) ကို မင္း ဝယ္လို႔ရလိမ္႔မယ္၊ ေပ်ာ္ရႊင္ျခင္း (Joy) ကို ဝယ္လို႔မရဘူး။
3. ပိုက္ဆံေပးၿပီး အေပါစားမိန္းမေတြ အမ်ားႀကီး ကို မင္း ဝယ္နုိင္လိမ္႔မယ္၊ ေမတၱာတရား (Love) ကို ဝယ္လို႔မရဘူး။
4. ပိုက္ဆံေပးၿပီး ေဆးဝါးပစၥည္းေတြ (Medicine) ကို မင္းဝယ္လို႔ရလိမ္႔မယ္၊ က်န္းမာျခင္း (Health) ကို
ဝယ္လို႔မရဘူး။
5. ပိုက္ဆံေပးၿပီး စာအုပ္ေတြ အမ်ားႀကီး (Books) ကို မင္းဝယ္လို႔ရလိမ္႔မယ္၊ အသိပညာ (Knowledge) ကို
ဝယ္လို႔မရဘူး။
6. ပိုက္ဆံေပးၿပီး အိမ္ ဆိုတဲ႔ အေဆာက္အဦး (House) ကို မင္းဝယ္လို႔ရလိမ္႔မယ္၊ ကိုယ္႔ေျမ ကိုယ္႔ေရနဲ႔ ရွင္သန္ရာ ဘဝ အိမ္ (Home) ကို ဝယ္လို႔မရဘူး။
7. ပိုက္ဆံေပးၿပီး အိပ္ယာ အေကာင္းစားေတြ (Bed) ကို မင္းဝယ္နိုင္လိမ္႔မယ္၊ ခ်ိဳၿမိန္စြာ အိပ္စက္ျခင္း (Sleep) ကို

ဝယ္လို႔မရဘူး။
8. ပိုက္ဆံေပးၿပီး အေရးပါတဲ႔ ေနရာတစ္ေနရာ (Position) ကို မင္းဝယ္လို႔ရလိမ္႔မယ္၊ ေလးစားမႈ (Respect) ကို
ဝယ္လို႔မရဘူး။
9. ပိုက္ဆံေပးၿပီး ဖိတ္ဖိတ္ေတာက္ေနတဲ႔ အဖိုးတန္ ပစၥည္းေတြ (Glitter) ကို မင္းဝယ္လို႔ရလိမ္႔မယ္၊ လွပ တင္႔တယ္မႈ (Beauty)
ကို ဝယ္လို႔မရဘူး။
10. ပိုက္ဆံေပးၿပီး နာရီ (Clock) ကို မင္း ဝယ္လို႔ရလိမ္႔မယ္၊ အခ်ိန္ (Time) ကို ဝယ္လို႔မရဘူး။
11. ပိုက္ဆံေပးၿပီး ၿဂိဳဟ္တုတစ္လံုး (Satellite) ကို မင္း ဝယ္လို႔ရလိမ္႔မယ္၊ နည္းပညာ (Technique) ကို ဝယ္လို႔မရဘူး။
12. ေငြေၾကာင္႔ အသိအကၽြမ္းေတြ အမ်ားႀကီး (Acquaintances) မင္း ဖန္တီးနိုင္လိမ္႔မယ္၊ မိတ္ေဆြစစ္ေတြ (Friends) ကို
ဝယ္လို႔မရဘူး။
13. ေငြေၾကာင္႔ အေခၽြအရံေတြ အမ်ားႀကီး (Servant) မင္း ထားနိုင္လိမ္႔မယ္။ သစၥာရွိမႈ (Faithfulness) ကို
ဝယ္လို႔မရဘူး။
14. အနားယူခ်ိန္ေတြ၊ အားလပ္ခ်ိန္ေတြ (Leisure) ကို မင္း ဝယ္လို႔ရခ်င္ ရလိမ္႔မယ္။ ၿငိမ္းခ်မ္းျခင္း (Peace) ကို

ဝယ္လို႔မရဘူး။
15. အျဖစ္ပ်က္ ေဟာင္းေတြကိုသတိမရေအာင္ ေခတ္သစ္ တစ္ခု (New Age) ကို မင္း ဝယ္နိုင္လိမ္႔မယ္၊ လံုးဝ ေမ႔ေပ်ာက္ျခင္း (forgets) ကို ဝယ္လို႔မရဘူး။

16. ေငြပံုေပးၿပီး လူသတ္ခိုင္းလို႔ရတယ္၊ အသက္တစ္ေခ်ာင္းကို ေငြပံုေပးၿပီး ျပန္ရွင္ေအာင္လုပ္လို႔မရဘူး
17. ေငြပံုေပးၿပီး အရွက္ကြဲေအာင္ လုပ္လို႔ရတယ္၊ အရွက္တကြဲ အက်ိဳးနည္း ျဖစ္သြားၿပီးရင္ေတာ႔ ေငြပံုေပးၿပီး
သိကၡာဆည္လို႔မရဘူး။
18. ေငြပံုေပးၿပီး မလုပ္ျဖစ္ေအာင္ မင္း တားနိုင္လိမ္႔မယ္၊ လုပ္ၿပီးသြားရင္ေတာ႔ ပကတိအတိုင္းျဖစ္ေအာင္
ျပန္ကာလို႔မရဘူး။
19. ေငြပံုေပးၿပီး အေကာင္းေျပာခိုင္းလို႔ ရလိမ္႔မယ္၊ အေကာင္းျမင္ခိုင္းလို႔မရဘူး

20. ေလာကတြင္ ေငြရလွ်င္ ဘာမဆိုလုပ္မည္၊ အရာအားလံုး ရင္းနိုင္သည္ဟူေသာသူ ႏွစ္မ်ိဳးသာရွိတယ္။
(1) တစ္မ်ိဳးမွာ ေမြးကတည္းက သူမ်ားသံုးသလို မသံုးရပဲ သူမ်ားသံုးသလို
သံုးခ်င္သူ။

(2) အသိပညာ ႏွင္႔ အတတ္ပညာ နည္းပါးၿပီး ေပါ႔ေပါ႔ေန ေပါ႔ေပါ႔စားခ်င္သူ။

တို႕သာျဖစ္သည္။
ဖတ္မိ မွတ္မိသမွ်
Credit to http://winthumon.blogspot.com/
Photo by pp
#PannPwint
Powered by Blogger.