(သတိျပဳႏုိင္ရန္) အဆိပ္ျပင္းတဲ့ ဂမုန္းပင္ဒီအပင္ကို အိမ္ေတြ၊ ရံုးေတြ ေဟာ္တယ္ေတြ....
ေနရာေတာ္ေတာ္ မ်ားမ်ားမွာ ေတြ႕ဖူးၾကမွာပါ။

နာမည္ကို အမ်ိဳးမ်ိဳးေခၚၾကေပမယ့္ ဧည့္လာဂမုန္းလို့ပဲ
အေခၚမ်ားတယ္ ထင္ပါတယ္။

တကယ္ေတာ့ ဒီအပင္ဟာ အရမ္းကိုအႏၲရာယ္ရွိတဲ့
အပင္ျဖစ္ပါတယ္။ အထူးသျဖင့္ေတာ့ ခေလးေတြအတြက္ စိုးရိမ္စရာပါ။

၄င္းအပင္ရဲ႕ အေစးဟာ အလြန္အဆိပ္ျပင္းျပီး
ခေလးမ်ားကို မိနစ္ပိုင္းအတြင္းမွာ ေသဆံုးေစႏိုင္သလို
အရြယ္ေရာက္ လူၾကီးဆိုရင္လည္း ၁၅ မိနစ္အတြင္းမွာ ေသေစႏိုင္ေလာက္ေအာင္ အဆိပ္ျပင္းပါတယ္။
မ်က္စိထဲဝင္လို႕ကေတာ့လည္း ထာဝရ မ်က္စိကြယ္သြားေစပါတယ္။

မသိေသးတဲ့ မိတ္ေဆြေတြကို ေတာ့ အသိေပးေစလိုပါတယ္။

(ျပန္လည္မွ်ေ၀ပါသည္။)

အမ်ိဳးသမီးႏွင့္က်န္းမာေရး
Powered by Blogger.