ျမန္မာေလယာဥ္ ငွက္ႏွင့္တိုက္


၂၅.၁၁.၂၀၁၅ရက္ေန႔၀၁၁၀အခ်ိန္တြင္ရန္ကုန္ေလဆိပ္မွ တရုတ္နိုင္ငံေဟာင္ေကာင္ေလဆိပ္သို႔ ထြက္ခြာသြားေသာ Dragon ေလေၾကာင္း ခရီးစဥ္အမွတ္ KA-251 ေလယာဥ္အမ်ိဳးအစား A-321 ေလယာဥ္အမွတ္ BHTF သည္ ရန္ကုန္ေလဆိပ္မွထြက္ခြာၿပီး (၁၅)မိနစ္ခန္႔ပ်ံသန္းၿပီးေနာက္ ငွက္ ႏွင့္တိုက္မိၿပီးေလယာဥ္၏ အေရွဘက္ ဘယ္ဘက္႔မွန္ကြဲအက္သြားသျဖင့္ ရန္ကုန္ေလဆိပ္သို(၀၁၄၀) ခ်ိန္႔ ျပန္လည္ဆင္းသက္ခဲ့ ၿပီး ခရီးစဥ္အား ဖ်က္သိမ္းခဲ့ပါသည္။
Aviation Police-YGN
Powered by Blogger.