ျမန္မာႏိုင္ငံ အတြင္းရွိ ၿဂိဳဟ္တုု ဆက္သြယ္ေရး ကြန္ရက္


ျမန္မာႏိုင္ငံ အတြင္းရွိ ၿဂိဳဟ္တုု ဆက္သြယ္ေရး ကြန္ရက္အား KBZ Gateway ကုမၸဏီမွ လုပ္ကိုင္ခြင္႔ ရရွိKBZ ကုမၸဏီ လုပ္ငန္းစု ၏ လုပ္ငန္းခြဲ တစ္ခု ျဖစ္ေသာ KBZ Gateway ကုမၸဏီ လီမိတက္ သည္ JUPITER™ System အား ျမန္မာနိုင္ငံ အတြင္းရွိ ၿဂိဳဟ္တုု ဆက္သြယ္ေရး ကြန္ရက္အား က်ယ္ျပန္ ့စြာ အသံုးျပဳ နိုင္ေစေရး အတြက္ ေရြးခ်ယ္ လိုက္ေၾကာင္း KBZ ကုမၸဏီ လုပ္ငန္းစုမွ ႏိုဝင္ဘာလ ၂၃ ရက္ေန႔တြင္ သတင္း ထုတ္ျပန္သည္။
Hughes Network Systems ေခၚ LLC (Hughes) သည္ တစ္ကမာၻလံုး ဆိုင္ရာ ၿဂိဳဟ္တု ဆက္သြယ္ေရး ကြန္ရက္ အေျဖ ရွာေဖြျခင္းနွင့္ ဝန္ေဆာင္မႈ ေပးျခင္း လုပ္ငန္းျဖစ္ၿပီး ၎လုပ္ငန္းမွ ဤစနစ္အား အေကာင္ အထည္ ေဖာ္ေပးသြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။
လက္ရွိတြင္ ေဆာက္လုပ္ အေကာင္အထည္ ေဖာ္ေနဆဲ ျဖစ္ေသာ အဆိုပါ စီမံကိန္းတြင္၊ JUPITER ေျမျပင္ စခန္းမွ gateways မ်ားျဖင့္ ထိန္းခ်ဳပ္ သြားမည္ ျဖစ္ၿပီး အေဝးထိန္း ေမာ္နီတာ စနစ္သည္ Ku-(minus) နွင့္ C-(minus) ပတ္လမ္းရွိ ၿဂိဳလ္တု ဆက္သြယ္ေရး မ်ားနွင့္ ခ်ိတ္ဆက္ကာ လုပ္ငန္းစုမ်ား၊ ဝယ္ယူ သူမ်ားနွင့္ ျမန္မာ နိုင္ငံ တစ္ဝန္းလံုးရွိ တယ္လီဖုန္း ဆက္သြယ္ေရး လုပ္ငန္းမ်ားသို ့ ဆက္သြယ္ ခ်ိတ္ဆက္ ေပးသြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း သတင္း ထုတ္ျပန္သည္။ (Xinhua

ဆက္သြယ္ေရး ဆိုင္ရာ လုပ္ငန္းသံုး ၿဂိဳဟ္တု တစ္ခုအား ေတြ႔ရစဥ္ (ဓာတ္ပံု- အင္တာနက္)

XINHUA 23 NOVEMBER 2015 HITS: 1
ရန္ကုန္၊ ႏိုဝင္ဘာ ၂၃ ရက္ (ဆင္ဟြာ)
Powered by Blogger.