ႏိုဝင္ဘာ ၈ရက္ကို “ျပည္ခိုင္ၿဖိဳး ေအာင္ပြဲေန႔” ဟု ေနျပည္ေတာ္ ႀကံ့ခိုင္ေရးပါတီ ေရးသားထား


အေထြေထြေရြးေကာက္ပြဲ က်င္းပမည့္ ႏိုဝင္ဘာလ ၈ရက္ကို ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးေအာင္ပြဲေန႔ဟု ေနျပည္ေတာ္၊ ျပည္ေထာင္စုႀကံ့ခိုင္ေရးႏွင့္ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးပါတီ၏ ျပည္ေထာင္စုနယ္ေျမေအာင္ႏုိင္ေရးဦးစီးေကာ္မတီက ဗီႏႈိင္းတြင္ ေရးသားထားသည္။

အစိမ္းေရာင္ဗီႏႈိင္းေပၚတြင္ အျဖဴေရာင္စာသားျဖင့္ ေရးသားထားေသာ အခ်က္ ၁၀ခ်က္အနက္ ပထမဆံုးအခ်က္တြင္ “၂၀၁၅ခုႏွစ္၊ ႏိုဝင္ဘာလ ၈ရက္ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးေအာင္ပြဲေန႔” ဟု ေရးသားထားသည္။

ေနျပည္ေတာ္၊ ပုဗၺသီရိၿမိဳ႕နယ္ရွိ ဥပါၸတသႏၱိေစတီကြင္းတြင္ ေအာက္တိုဘာ ၃၁ရက္၊ နံနက္ပိုင္းကျပဳလုပ္သည့္ ျပည္ေထာင္စုႀကံ့ခိုင္ေရးႏွင့္ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးပါတီ၊ ျပည္ေထာင္စုနယ္ေျမေအာင္ႏုိင္ေရးဦးစီးေကာ္မတီ ေတြ႔ဆံုပြဲတြင္ ကပ္ထားသည့္ ဗီႏႈိင္းတြင္ ထိုသို႔ ေရးသားထားျခင္း ျဖစ္သည္။

ထို႔ျပင္ “မဲ႐ံုကိုသြားရင္ မဲဆႏၵရွင္ ေဆြးမ်ိဳးမိတ္ေဆြမ်ားကို အတူေခၚသြားပါ။ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီအေၾကာင္း ရွင္းျပပါ” ၊ “သမၼတႀကီးပါတီ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီ၊ ျပည္သူ႔ပါတီ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီ” “ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီ ေအာင္ႏုိင္ေရးဟာ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီဝင္တစ္ဦး၊ ႏုိင္ငံသားတစ္ဦး၏ ႏုိင္ငံေတာ္ကို ေက်းဇူးဆပ္ျခင္း၊ အမ်ိဳးသားေရး တာဝန္ေက်ပြန္ျခင္း ျဖစ္ပါသည္” ဟု အပါအဝင္ စုစုေပါင္း အခ်က္ ၁၀ခ်က္ ေရးသားထားသည္ကို ေတြ႔ရသည္။

ေဒသခံပါတီဝင္ ေထာင္ေပါင္းမ်ားစြာတက္ေရာက္သည့္ အဆိုပါေတြ႔ဆံုပြဲတြင္ ျပည္ေထာင္စုႀကံ့ခိုင္ေရးႏွင့္ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးပါတီကိုယ္စားျပဳကာ ေနျပည္ေတာ္(၈)ၿမိဳ႕နယ္တြင္ ေရးေကာက္ပြဲဝင္ၾကမည့္ အမတ္ေလာင္းမ်ားအားလံုး စံုစံုညီညီတက္ေရာက္ၾကသည္။

ေနျပည္ေတာ္ ပုဗၺသီရိၿမိဳ႕နယ္၏ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္အမတ္ေလာင္းျဖစ္သူ ကာကြယ္ေရးဝန္ႀကီးေဟာင္း ဦးေဝလြင္က “ႏိုဝင္ဘာလ ၈ရက္ေန႔မွာ ျပည္ေထာင္စုႀကံ့ခိုင္ေရးႏွင့္ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးပါတီဟာ တစ္ႏုိင္ငံလံုး အႏုိင္ရရွိပါေစလို႔ ဆုေတာင္းရင္းနဲ႔ နိဂံုးခ်ဳပ္ပါတယ္” ဟု အဆိုပါေတြ႔ဆံုပြဲတြင္ ေျပာၾကားသည့္ မိန္႔ခြန္းအဆံုးသတ္တြင္ ေျပာသည္။

ႀကံ့ခိုင္ေရးပါတီမွ ေေနျပည္ေတာ္(၈)ၿမိဳ႕နယ္တြင္ ေရြးေကာက္ပြဲဝင္ၿပိဳင္ၾကမည့္ အမတ္ေလာင္း(၁၀)ဦးရွိၿပီး ၎တုိ႔မွာ ဦးေမာင္ဦး၊ ဦးဇင္ေယာ္၊ ဦးလွသိန္းေဆြ၊ ဦးခင္ေမာင္ေဌး၊ ဦးမွတ္ႀကီး၊ ေဒၚဝင္းဝင္းသီ၊ ဦးျမင့္လိႈင္၊ ဦးျမတ္ဟိန္းႏွင့္ ဦးလွေဌးဝင္းတို႔ ျဖစ္သည္။

ေနျပည္ေတာ္ေကာင္စီနယ္ေျမရွိ မဲဆႏၵရွင္မ်ားမွာ ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ႏွင့္ အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္အတြက္ မဲေပးခြင့္ရွိသူတစ္ဦးလွ်င္ ၂မဲႏႈန္း မဲေပးၾကရမည္ ျဖစ္သည္။

============

Mizzima - News in Burmese

http://mizzimaburmese.com/article/6771
Powered by Blogger.