ျမန္မာအစိုးရသစ္ကို ခ်ဥ္းကပ္ရန္ ကမာၻ႔အင္အားႀကီးႏုိင္ငံမ်ား ျပင္ဆင္


ႏိုဝင္ဘာ ၈ ရက္ သမိုင္းဝင္ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ အတုိက္အခံပါတီက အႏုိင္ရၿပီး ႏွစ္ေပါင္း ၅၀ ေက်ာ္ ၾကာႀကီးစိုးလာခဲ့သည့္ စစ္အာဏာရွင္စနစ္ နိဂံုးခ်ဳပ္ကာ ဒီမိုကေရစီအစိုးရသစ္ တစ္ရပ္ ေပၚထြက္လာေတာ့မည့္ ျမန္မာႏုိင္ငံကို ခ်ဥ္းကပ္ရန္ အေမရိကန္ အပါအဝင္ ကမာၻ႔အင္အားႀကီးႏုိင္ငံမ်ားက ျပင္ဆင္ေနၿပီ ျဖစ္သည္။

အစုိးရအဖြဲ႔သစ္ အာဏာလႊဲေျပာင္း ရယူၿပီးသည့္ အခ်ိန္တြင္ အေမရိကန္ႏွင့္ အေနာက္ႏုိင္ငံမ်ားသည္ ျမန္မာႏုိင္ငံေပၚ ခ်မွတ္ထားသည့္ စီးပြားေရး ပိတ္ဆို႔မႈမ်ားကို ရုပ္သိမ္းသြားကာ ခ်ဥ္းကပ္ဖြယ္ ရွိေနသည္။

ထို႔အတူ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ႏုိဘယ္လ္ဆုရွင္ႏွင့္ NLD ပါတီ ေခါင္းေဆာင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၏ ဇြန္လအတြင္းက တရုတ္ႏုိင္ငံ ခရီးစဥ္အတြင္း တရုတ္သမၼတ ရွီက်င့္ဖ်င္ႏွင့္ ေဆြးေႏြးေျပာဆိုခဲ့မႈမ်ားအရ တ႐ုတ္ႏုိင္ငံ အေနႏွင့္လည္း ျမန္မာအစိုးရအဖြဲ႔သစ္ႏွင့္ ဆက္ဆံေရးအသစ္ တစ္ရပ္ ထူေထာင္ႏုိင္မည့္ အလားအလာ ရွိေနသည္။

တ႐ုတ္၊ အိႏၵိယႏွင့္ အေရွ႕ေတာင္အာရွႏုိင္ငံမ်ား ဝန္းရံထားေသာ ျမန္မာႏုိင္ငံသည္ ပထဝီဝင္ အေနအထားအရ မဟာဗ်ဴဟာေျမာက္ အေနအထားတြင္ ရွိေနၿပီး စီးပြားေရးေစ်းကြက္ အရလည္း လူဦးေရ ၃ ဘီလီယံခန္႔ထံသို႔ အေရာက္ပို႔ႏုိင္သည့္ တံခါးေပါက္ျဖစ္လွ်က္ ရွိသည္။

(Nikkei News)
Powered by Blogger.