မဂၤလာေတာင္ညႊန္႔၌ ေဆြးေျမ့ဂက္စ္ပုိက္လုိင္း ေပါက္ကာ မီးေလာင္မႈျဖစ္


-------------------------

မဂၤလာေတာင္ညႊန္႔ၿမိဳ႕နယ္ (ABC) ရဲလုိင္း ၿခံစည္း႐ုိးအနီး ကူးတုိ႔ဆိပ္ရွိ ကတၱရာေဖ်ာ္စက္သုိ႔ ဆက္သြယ္ေပးပုိ႔သည့္ ႏွစ္လက္မအရြယ္ ဂက္စ္ပုိက္လုိင္း ေဆြးေျမ့ေပါက္ၿပဲကာ ယင္းမွ ယုိစိမ့္လာသည့္ ဓာတ္ေငြ႔မ်ားမွတစ္ဆင့္ မီးေလာင္မႈတစ္ခု ယေန႔ နံနက္ ၆ နာရီခန္႔က ျဖစ္ပြားခဲ့ေၾကာင္း ယင္းၿမိဳ႕နယ္ ရဲတပ္ဖြဲ႔မွဴး႐ံုးထံမွ သိရသည္။

အဆိုပါ ဂတ္စ္ပိုက္မွာ ပုသိမ္ၫြန္႔မွ သာေကတသို႔ သြယ္တန္းထားျခင္း ျဖစ္ၿပီး ဂတ္စ္ယိုစိမ့္မႈေၾကာင့္ မီးေတာက္ထြက္ရွိမႈကုိ မီးသတ္တပ္ဖြဲ႔က လာေရာက္ၿငိမ္းသတ္ခဲ့ရာ ၁၀ မိနစ္ အၾကာတြင္ မီးၿငိမ္းခဲ့ေၾကာင္း၊ ဂတ္စ္ယိုစိမ့္မႈေၾကာင့္ မီးေလာင္ပ်က္စီးဆုံး႐ႈံးမႈ မရွိေၾကာင္း၊ ယို႔စိမ္ေနေသာ ပိုက္လိုင္းကို ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္ စည္ပင္သာယာေရး ေကာ္မတီက ျပန္လည္ျပဳျပင္လ်က္ ရွိေၾကာင္း မဂၤလာေတာင္ၫြန္႔ၿမိဳ႕နယ္ ရဲတပ္ဖြဲ႔ရံုးထံမွ သိရသည္။

(Photo- မဂၤလာေတာင္ညြန္႔ ရဲတပ္ဖြဲ႔)
The Voice WeeklyPannPwint
Powered by Blogger.