ဒါရိုတ္တာဝိုင္းနဲ႔အတူ စိန္ေခၚမူရွိတဲ့ဇာတ္ကားေတြ ရိုက္ခ်င္တဲ့ ေဖြးေဖြး


==============================

ျမန္မာႏိုင္ငံရဲ႕ ထိပ္ဆံုးမင္းသမီးတစ္ဦးျဖစ္တဲ့ ေဖြးေဖြးက
ရုပ္ရွင္ရိုက္ရင္ ဇာတ္လမ္းကို ေသခ်ာ စီစဥ္ ေရြးခ်ယ္ရိုက္ကူးတယ္ လို႔ေျပာပါတယ္။
စိန္ေခၚမူရွိတဲ့ ဇာတ္ရုပ္ေတြကိုပဲရိုက္ကူးခ်င္ၿပီးေတာ့
ပရိတ္ေတြအတြက္ လည္း ၾကည့္ရတာတန္တဲ့  ဇာတ္ကားမ်ိဴးေတြကိုပဲရိုက္ကူး ေတာ့တယ္လို႔သိရပါတယ္။  ကိုယ့္အတြက္ လုပ္ခြင့္မရတဲ့ဇာတ္လမ္းမ်ိဴးေတြနဲ႔ ပရိသတ္ၾကည့္ရတာ မတန္နဲ႔ဇာတ္ကားေတြကို ေရွာင္တယ္လို႔သိရပါတယ္။  ဒါရိုတ္တာ ဝိုင္းနဲ႔အတူ စိန္ေခၚမူရွိတဲ့ ဇာတ္ကားမ်ိဴးေတြပဲ ရိုက္ကူး ခ်င္တယ္လို႔သိရပါတယ္။PannPwint
Powered by Blogger.