အစိုးရသစ္မေျပာင္းလဲမွီ လက္ပူးလက္က်ပ္မိ

နိုင္ငံေတာ္ ဘ႑ာ
ၿဖဳန္းတီးသူကို
ကားစင္ တင္လိုက္ၿပီ ။
ပံု - စံုေထာက္ႀကီး ပူစီ
Powered by Blogger.