သူရဦးေရႊမန္း၏ လႊတ္ေတာ္နာယကတာ၀န္ ေနာက္ဆံုးေန႔မ်ား


ေရႊက်ိဳင္းကို ပခံုးေပၚတင္ ထားသည့္ ခပ္ေတာင့္ေတာင့္လူ ရြယ္ေနာက္မွ အနက္ေရာင္ေရႊ နားကြပ္၀တ္႐ံုရွည္ကို ၀တ္ဆင္ ၿပီး ေခါင္းေပါင္းဆင္ျမန္းထား သည့္ အသက္ (၆၀) ေက်ာ္ အမ်ိဳး သားတစ္ဦး တည္ၿငိမ္ေသာ မ်က္ ႏွာျဖင့္ ခန္းမေဆာင္ႀကီးအတြင္း သို႔ ၀င္ေရာက္လာသည္။

‘‘ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒ ႀကီး ႂကြေရာက္လာပါၿပီခင္ဗ်ာ’’ မိုက္က႐ုိဖုန္းမွ အခမ္းအနားမွဴး၏ အသံအဆံုးတြင္ ခန္းမတြင္း၌ ခံု ေရႊ႕သံမ်ားျဖင့္ ဆူညံသြားၿပီး အား လံုးမတ္တတ္ရပ္လ်က္ ႀကိဳဆိုေန ၾကသည္။ မတ္တတ္ရပ္ေနသူ အ မ်ားစုသည္ အက်ႌအျဖဴႏွင့္ ပုဆုိး အစိမ္း၊ တိုက္ပံုအျဖဴႏွင့္ ေခါင္း ေပါင္းတို႔ ဆင္ျမန္းထားၾကသည္။

အခ်ိဳ႕ေသာ အနည္းစုသာ တိုင္းရင္းသား၀တ္စံု၊ ပင္နီတုိက္ပံု၊ ကခ်င္ပုဆိုး စသည္တို႔ ၀တ္ဆင္ ထားၾကသည္။

ခန္းမ၏ တစ္ဖက္ေထာင့္ စြန္းတြင္ေတာ့ ၾကည္း ေရ ေလ စစ္၀တ္စံု ဆင္ျမန္းထားသည့္ တပ္မေတာ္သား ၁၁၀ ဦးကလည္း ထ၍မတ္တတ္ရပ္ၾကသည္။

‘‘အားလံုးပဲ မဂၤလာပါ ထိုင္ ႏိုင္ၾကပါၿပီ’’ စကားသံအဆံုးတြင္ ခံုသံမ်ား တစ္ဖန္ဆူညံသြားေလ ေတာ့သည္။

ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ အစည္း အေ၀းတစ္ခု၏ အစပုိင္းျမင္ကြင္း တစ္ခုျဖစ္သည္။ ၂၀၁၀ ေရြး ေကာက္ပဲြရလဒ္အရ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳး ပါတီက အမ်ားစုအႏုိင္ရရွိခဲ့သ ျဖင့္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒ေန ရာကို ယခင္စစ္အစုိးရလက္ထက္ က တပ္မေတာ္ ၾကည္း ေရ ေလ ညိႇႏိႈင္းကြပ္ကဲေရးမွဴး ဗုိလ္ခ်ဳပ္ ႀကီးအျဖစ္ တာ၀န္ယူခဲ့သူ သူရ ဦးေရႊမန္းက ရရွိခ့ဲျခင္းျဖစ္သည္။

သူရဦးေရႊမန္းသည္ ထိုစဥ္ က ေနျပည္ေတာ္ေကာင္စီနယ္ေျမ ရွိ စစ္တပ္အမ်ားစုရွိရာ ေဇယ်ာ သီရိမဲဆႏၵနယ္မွ ျပည္သူ႔လႊတ္ ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္အျဖစ္ ၀င္ ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္ အႏုိင္ရခဲ့ၿပီး ေနာက္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒ ျဖစ္လာခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

ဖဲြ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒအရ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ဥကၠ႒ႏွင့္ အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒တို႔ သည္ အစုိးရသက္တမ္းငါးႏွစ္အ တြင္း ၂ ႏွစ္ႏွင့္ေျခာက္လစီ ျပည္ ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္နာယက တာ ၀န္ကို ထမ္းေဆာင္ၾကရသျဖင့္ သူရဦးေရႊမန္းသည္ လက္ရွိျပည္ ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္နာယက တာ ၀န္ကိုပါ ထမ္းေဆာင္လ်က္ရွိ သည္။

သူရဦးေရႊမန္းသည္ လႊတ္ ေတာ္ဥကၠ႒၊ နာယကတာ၀န္ထမ္း ေဆာင္ေနစဥ္အတြင္း ၎ကို ျပဳ ျပင္ေျပာင္းလဲသူဟုေခါင္းစဥ္တပ္ သူမ်ားလည္းရွိခဲ့သည္။ အျခား တစ္ဖက္တြင္ သူ၏လုပ္ေဆာင္ မႈမ်ားသည္ ထိေရာက္မႈအနည္း ငယ္သာရွိသည္ဟုဆိုၾကသည္။

‘‘လႊတ္ေတာ္ႀကီးကုိ တက္ တက္ႂကြႂကြျဖစ္ေအာင္လုပ္ခဲ့တာ လည္း သူရဦးေရႊမန္းပါပဲ။ ဒါေပမဲ့ လူအမ်ားမႀကိဳက္တဲ့ မ်ိဳးေစာင့္ ဥပေဒကို အတည္ျပဳေပးခဲ့တာ လည္း သူ႔လႊတ္ေတာ္ပါပဲ’’ဟု ႏုိင္ငံေရးေလ့လာသံုးသပ္သူ ႏုိင္/ က်ဥ္းေဟာင္း ကိုေအာင္ဒင္က သံုးသပ္သည္။

သူရဦးေရႊမန္းသည္ လႊတ္ ေတာ္ဥကၠ႒၊ နာယကတစ္ဦးအေန ျဖင့္ ဥပေဒျပဳေရးအပုိင္းတြင္ အား နည္းခ်က္အနည္းငယ္ရွိခဲ့ၿပီး ႏုိင္ငံ ေရးျပဳျပင္ေျပာင္းလဲရာတြင္ အ ေရးႀကီးသည့္ အက်ိဳးျပဳမည့္ ဥပေဒမ်ား ျပ႒ာန္းျပင္ဆင္ေရး တြင္ အားနည္းခဲ့သည္ဟု ႏုိင္ငံ ေရး ေဆာင္းပါးရွင္ ေဒါက္တာရန္ မ်ိဳးသိမ္းက သံုးသပ္သည္။

သို႔ေသာ္ သူရဦးေရႊမန္း၏ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ဥကၠ႒၊ ျပည္ ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္နာယက ရာ ထူးမ်ားသက္တမ္းသည္္ လပိုင္းမွ် သာလိုေတာ့သည္။ လာမည့္ႏုိ၀င္ ဘာ ၁၆ ရက္တြင္ ျပန္လည္ေခၚယူ မည့္ ပထမအႀကိမ္ လႊတ္ေတာ္ မ်ား၏ (၁၃)ႀကိမ္ေျမာက္ ပံုမွန္အ စည္းအေ၀းသည္ သူရဦးေရႊမန္း ၏ လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒၊ လႊတ္ေတာ္ နာယကအျဖစ္ တာ၀န္ထမ္း ေဆာင္ရမည့္ ေနာက္ဆံုးလႊတ္ ေတာ္ျဖစ္သည္။

အေၾကာင္းမွာသူရဦးေရႊမန္း သည္ မၾကာမီက က်င္းပၿပီးစီးခဲ့ သည့္ ၂၀၁၅ အေထြေထြေရြး ေကာက္ပဲြတြင္ ျဖဴးၿမိဳ႕နယ္ မဲဆႏၵ နယ္မွ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္ စားလွယ္အျဖစ္ ထပ္မံ၀င္ေရာက္ ယွဥ္ၿပိဳင္ခဲ့ေသာ္လည္း ၿပိဳင္ဘက္ အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖဲြ႕ခ်ဳပ္မွ ကုိယ္စားလွယ္ေလာင္း ဦးသန္႔ ၫြန္႔ကုိ ႐ႈံးနိမ့္ခဲ့ေသာေၾကာင့္ျဖစ္သည္။

သူရဦးေရႊမန္းသည္ သူ႐ႈံး နိမ့္ၿပီဟု သိလိုက္ခ်ိန္တြင္ သူ၏ ၿပိဳင္ဘက္ ဦးသန္႔ၫြန္႔အား ခ်ီး က်ဴးဂုဏ္ျပဳသည့္ စာတစ္ေစာင္ ထုတ္ျပန္ခဲ့ၿပီး ကုိယ္တုိင္လည္း လက္ဆဲြႏႈတ္ဆက္ခဲ့သူျဖစ္သည္။ ေရြးေကာက္ပဲြတြင္ ႐ႈံးနိမ့္သူမ်ား အနက္ ၿပိဳင္ဘက္ကို ဂုဏ္သိကၡာ ရွိရွိ ဂုဏ္ယူ၀မ္းေျမာက္ေၾကာင္း ေျပာၾကားခဲ့သူ၊ ပထမဆံုးေရြး ေကာက္ပဲြယွဥ္ၿပိဳင္သူျဖစ္လာခဲ့ သည္။

ေျပာင္းလဲခဲ့သည့္ စနစ္အရ ယခုအခါတြင္ လူတစ္ဦးရာထူး တစ္ခုကိုရရွိပါက ၾကာရွည္ ၾကာ ျမင့္စြာ၊ စဲြၿမဲစြာေနထုိင္လုပ္ကိုင္ ခြင့္မရေတာ့ဘဲ ငါးႏွစ္တစ္ႀကိမ္ က်င္းပသည့္ အေထြေထြေရြး ေကာက္ပဲြတြင္ ထပ္မံ၀င္ေရာက္ ယွဥ္ၿပိဳင္ရၿပီး ျပည္သူ႔ဆႏၵအရ ေရြးခ်ယ္ခံရမွသာလွ်င္ အစိုးရအ ဖဲြ႕(သို႔မဟုတ္) လႊတ္ေတာ္ကုိယ္ စားလွယ္ ေနရာတစ္ခုခုကို ထပ္မံ လုပ္ေဆာင္ခြင့္ရရွိမည္ျဖစ္သည္။

သူရဦးေရႊမန္းသည္ ႏိုင္ငံတ ကာ အသုိင္းအ၀ုိင္းက ျမန္မာ လႊတ္ေတာ္အား ဟန္ျပလႊတ္ေတာ္သာ ျဖစ္လာလိမ့္မည္ဟူေသာ အထင္ျဖင့္ ေစာင့္ၾကည့္ေနမႈကုိ ေျပာင္းလဲေပးခဲ့သူျဖစ္ၿပီး အစုိးရ အဖဲြ႕ႏွင့္ လႊတ္ေတာ္အၾကား အ ျပန္အလွန္ ထိန္းေက်ာင္းမႈမ်ား သက္၀င္လာေစရန္ တတ္စြမ္းသ ၍ ႀကိဳးပမ္းခဲ့သူျဖစ္ေၾကာင္း ရွမ္း တုိင္းရင္းသားမ်ား ဒီမိုကရက္တစ္ ပါတီမွ သီေပါၿမိဳ႕နယ္ ျပည္သူ႔ လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္ ဦးရဲ ထြန္းက ေျပာသည္။

‘‘အစုိးရကို Check and Balance ျဖစ္ေအာင္ႀကိဳးစားခဲ့ တယ္။ သို႔ေသာ္ တခ်ိဳ႕ေသာကိစၥ ေတြမွာ လဲြေခ်ာ္တာေတြကေတာ့ ရွိတာေပါ့။ အေျခခံဥပေဒခံု႐ံုးကို စြပ္စဲြျပစ္တင္ၿပီး ျဖဳတ္ခ်လိုက္တာ မ်ိဳးေပါ့။ အဲဒီေနာက္ပိုင္းကစၿပီး ေတာ့ အစုိးရကို Check and Balance လုပ္တာေတြ၊ ကိုင္တြယ္ တာေတြ နည္းနည္းၾကမ္းလာ တယ္’’ဟု ဦးရဲထြန္းကေျပာသည္။ မည္သုိ႔ပင္ဆုိေစ သူရဦးေရႊမန္းသည္ အသြင္ေျပာင္းအစိုးရ ငါးႏွစ္သက္တမ္းအတြင္း အဓိက ဇာတ္ေဆာင္အျဖစ္ ပါ၀င္ခဲ့သူ တစ္ဦးသာျဖစ္သည္။

သူရဦးေရႊမန္း ဆက္လက္ ေရြးခ်ယ္ခံရပါကလည္း သူ၏ ပါတီႏွင့္ အဖုအထစ္မ်ားရွိေန သည္ကတစ္ေၾကာင္း၊ သူ၏ပါတီ ေရြးေကာက္ပဲြတြင္ ႐ႈံးနိမ့္သြား သည္ကတစ္ေၾကာင္းတို႔ေၾကာင့္ သူသည္ သာမန္လႊတ္ေတာ္ကိုယ္ စားလွယ္တစ္ဦးအျဖစ္သာ ဆက္ လက္လုပ္ေဆာင္ရေတာ့မည့္ အ ေနအထားတြင္ ရွိေနသည္ဟု ကိုေအာင္ဒင္က သံုးသပ္သည္။

‘‘သူ႔မွာ ေက်ာေထာက္ ေနာက္ခံပါတီမရွိေတာ့ဘူး။ တ ကယ္လို႔ အေရြးခံရရင္ေတာင္ ေက်ာေထာက္ေနာက္ခံပါတီမရိွ ေတာ့ သာမန္ကိုယ္စားလွယ္အ ျဖစ္ပဲျဖစ္ေတာ့မယ္’’ဟုကုိေအာင္ ဒင္က သံုးသပ္သည္။

သူရဦးေရႊမန္းသည္ ယခု ေရြးေကာက္ပဲြတြင္ ၄၄,၀၇၇ မဲရ ရွိခဲ့ၿပီး သူ၏ၿပိဳင္ဘက္ ဦးသန္႔ၫြန္႔က ၅၄,၇၇၀ မဲရရွိခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ ဦးေရႊမန္း၏ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ဥကၠ႒သက္တမ္းငါးႏွစ္ႏွင့္ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္နာယက သက္တမ္း၂ ႏွစ္ခဲြအတြင္းလႊတ္ေတာ္တြင္ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ား အနက္ ၀န္ထမ္းမ်ားလစာတိုးျမႇင့္ ေရးလုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ား၊အေျခခံ ဥပေဒျပင္ဆင္ေရးလုပ္ေဆာင္ ခ်က္မ်ားသည္ လူသိမ်ားထင္ရွား သည္။ အေျခခံဥပေဒျပင္ဆင္ရာ တြင္ ျပည္သူအမ်ားလိုလားသည့္ ပုဒ္မ ၄၃၆ ႏွင့္ ၅၉(စ)တုိ႔ ျပင္ ဆင္ျခင္းမျပဳႏုိင္ခဲ့သည့္အတြက္ ျပည္သူမ်ားအား သနားေၾကာင္း ေျပာၾကားခဲ့သည္။ လႊတ္ေတာ္တြင္း အေျခခံဥပေဒျပင္ဆင္ေရးလုပ္ငန္းမ်ား လုပ္ေဆာင္အၿပီး မၾကာမီအေထြေထြေရြးေကာက္ပဲြက်င္းပရန္ သံုးလအလို ဇူလိုင္လအတြင္းက သူ႔အားပါတီ ပူးတဲြဥကၠ႒အျဖစ္မွ ဖယ္ရွားခဲ့သည္။

အဆုိပါကိစၥကို ပါတီတြင္း ေခါင္းေဆာင္မႈ အေျပာင္းအလဲ ျပဳလုပ္သည္ဟု ပါတီတြင္းမွဆုိ ေသာ္လည္း ျပင္ပတြင္ သန္း ေခါင္ယံအာဏာသိမ္းမႈဟု ေျပာစမွတ္ျပဳခဲ့ၾကသည္။ ပါတီပူးတဲြ ဥကၠ႒အျဖစ္မွ ဖယ္ရွားခံရသူ သူရဦးေရႊမန္းသည္ ျပည္ေထာင္စု လႊတ္ေတာ္နာယကအျဖစ္ ဆက္ လက္တည္ရွိေနေသးေသာ္လည္း ႏုိင္ငံေရးဇာတ္ခံုေပၚတြင္ အ ေတာ္အတန္ေမွးမွိန္သြားခဲ့သည္။

သူရဦးေရႊမန္း ပါတီထိပ္ပုိင္း ေခါင္းေဆာင္အျဖစ္မွ ဖယ္ရွားခံရ ျခင္းသည္ သူ၏ ပါတီတြင္းရာထူး မွာ ဒုတိယဥကၠ႒ပင္ျဖစ္ေသာ္ လည္း အေျခခံဥပေဒအရ သမၼတ က ပါတီဥကၠ႒တာ၀န္မ်ား လုပ္ ေဆာင္ႏုိင္ျခင္းမရွိမီ ပါတီဥကၠ႒ အျဖစ္ေဆာင္ရြက္ကာ အခ်ိဳ႕ ေသာ ဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ားအား တစ္ဦးတည္း၏ သေဘာႏွင့္ဆံုးျဖတ္ျခင္းတုိ႔ေၾကာင့္ျဖစ္သည္ဟု ျပင္ပတြင္ ေျပာဆုိေနၾကသည္။ ျပင္ပတြင္ ေျပာဆုိေနသည့္ အျခားအေၾကာင္းအရာတစ္ခုမွာလည္း သူသည္အတုိက္အခံေခါင္းေဆာင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ႏွင့္ နီးကပ္လြန္းေသာေၾကာင့္ ဖယ္ရွားခံရသည္ဟု ဆိုၾကသည္။

အေျခခံဥပေဒျပင္ဆင္ရာ တြင္ တပ္မေတာ္က သေဘာမတူ ပါက ျပင္ဆင္၍ မရသည္ကုိ သိ ေသာ္လည္း ျပင္ဆင္ရန္ ႀကိဳးပမ္း ခ့ဲၿပီး သူ႔ကိုယ္သူ ဒီမိုကေရစီသူရဲ ေကာင္းအျဖစ္ ကိုယ္လြတ္႐ုန္း ထြက္သကဲ့သုိ႔ ျဖစ္သြားျခင္းက လည္း ပါတီႏွင့္ သေဘာထားကဲြ လဲြမႈမ်ားျဖစ္ေပၚေစႏိုင္သည့္ အ ခ်က္တစ္ခ်က္ျဖစ္ေၾကာင္း ဦးရဲ ထြန္းက သံုးသပ္သည္။

သူရဦးေရႊမန္းေရြးေကာက္ ပဲြတြင္ ႐ႈံးနိမ့္သြားေသာ္လည္း လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒ႏွင့္ ပါတီထိပ္ပုိင္းေခါင္းေဆာင္အျဖစ္တာ၀န္ယူစဥ္အခ်ိန္က အတိုက္အခံေခါင္းေဆာင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ႏွင့္ ယံုၾကည္မႈတည္ေဆာက္ႏုိင္ခဲ့သျဖင့္ ေနာင္အစုိးရအဖဲြ႕တြင္ ျပန္လည္ ပါ၀င္္လာႏုိင္ဖြယ္ရွိသည္ဟုလည္းသံုးသပ္သူအခ်ိဳ႕ရွိသည္။

‘‘သူ႔အေနအထားကေတာ့ လႊတ္ေတာ္ ႏုိင္ငံေရးမွာ တစ္ခန္း ရပ္သြားၿပီလို႔ ေျပာလို႔ရေပမယ့္ အစုိးရဖဲြ႕တဲ့ေနရာမွာေတာ့ သူ႔အ ေနနဲ႔ ပါ၀င္ေကာင္းပါ၀င္လာႏုိင္ တယ္။ ဘယ္ေနရာ၊ ဘယ္အဆင့္ က ပါ၀င္လာရႏုိင္တယ္ဆုိတာ ေတာ့ ေျပာဖု႔ိခက္တယ္။ ျပည္ခိုင္ ၿဖိဳးရဲ႕ ထိပ္တန္းေခါင္းေဆာင္ ေတြထဲမွာ ဒီခ်ဳပ္ဥကၠ႒ရဲ႕ယံုၾကည္ မႈ၊ နားလည္မႈ အျမင့္မားဆံုးရသူ အေနနဲ႔ လာမယ့္ငါးႏွစ္တာ အစုိး ရအဖဲြ႕ထဲမွာ လုပ္ကုိင္ခြင့္ရေကာင္းရလာႏုိင္တယ္’’ဟု ေဒါက္တာရန္မ်ိဳးသိမ္းက သံုးသပ္သည္။

သူရဦးေရႊမန္းသည္ လႊတ္ ေတာ္ႏုိင္ငံေရးက ရပ္နားခဲ့ရေသာ္ လည္း ျပည္သူအတြက္အက်ိဳးရွိ မည့္ ႏုိင္ငံေရးကို လုပ္ေနသေရြ႕ ႏုိင္ငံေရးေသႏုိင္ဖြယ္မရွိေၾကာင္း ကိုေအာင္ဒင္က သံုးသပ္ သည္။

‘‘ႀကံ႕ခိုင္ေရး အခုလို႐ႈံးတာ ပါတီဥကၠ႒ျဖစ္တဲ့ ဦးသိန္းစိန္မွာ လည္း တာ၀န္ရွိတယ္။ ဦးေဌးဦး မွာလည္း တာ၀န္ရွိတယ္။ အဲဒီ ေတာ့ ပါတီကို လူထုနဲ႔ ျပန္နီးစပ္ဖို႔ ျပင္ဆင္ေျပာင္းလဲမႈေတြလုပ္မယ္ ဆုိရင္ေတာ့ သူရဦးေရႊမန္းလုိ ေခါင္းေဆာင္မ်ိဳးကုိ ျပန္ၿပီးတင္ ေျမႇာက္ၾကဦးမွာပါ’’ဟု ကိုေအာင္ ဒင္က သံုးသပ္သည္။

လာမည့္ ၂၀၁၆ ဇန္န၀ါရီ တြင္ လႊတ္ေတာ္အသစ္မ်ားစတင္ ေတာ့မည္ျဖစ္သည္။ က်ိဳင္းထမ္း ထားသူေနာက္မွ လုိက္ပါလာမည့္ ၀တ္႐ံုနက္ ေရႊနားကြပ္္၀တ္ဆင္ ထားမည့္သူ မည္သူျဖစ္လာမည္ ဆုိသည္ကိုေတာ့ ရင္ခုန္စြာျဖင့္ ေစာင့္ၾကည့္ၾကရဦးမည္ျဖစ္သည္။

============

7Day News Journal

http://7daydaily.com/story/50829
Powered by Blogger.