ေသြးအမ်ိဳးအစား ေဗဒင္


ေသြးအမ်ိဳးအစား ၄ ဦးက လူတစ္ေယာက္ကို လက္ထပ္မယ္ဆိုရင္ ဘယ္လိုၿဖစ္မလဲ။

A ေသြးအမ်ိဳးအစား လက္ထပ္မယ္လို႔ ဆံုးၿဖတ္လိုက္ရင္
----------------------------------------------------------
အားလံုးကို တာဝန္ယူမယ္လို႔ ဆံုးၿဖတ္ထားတယ္။

B ေသြးအမ်ိဳးအစား လက္ထပ္မယ္လို႔ ဆံုးၿဖတ္လိုက္ရင္
----------------------------------------------------------
ကိုယ္ရဲ႕ဝါသနာနဲ႔ ေနထုိင္ပံုကို နားလည္ေပးေစခ်င္တယ္။

O ေသြးအမ်ိဳးအစား လက္ထပ္မယ္လို႔ ဆံုးၿဖတ္လိုက္ရင္
----------------------------------------------------------
ကိုယ့္ရဲ႕ ေသြးသား သားသမီး ရဖို႔အတြက္က နံပါတ္ ၁ လို႔ စဥ္းစားထားတယ္။

AB ေသြးအမ်ိဳးအစား လက္ထပ္မယ္လို႔ ဆံုးၿဖတ္လိုက္ရင္
----------------------------------------------------------
လက္ထပ္ၿပီးရင္လည္း လူပ်ိဳ၊အပ်ိဳလိုေနခ်င္တယ္လို႔ စဥ္းစားထားတယ္။

Chelmo Team
Credit. @blood_type_bot
Credit Photo. tabi-labo
#PannPwint
Powered by Blogger.