ေယာမင္းၾကီး ဦးဖိုးလႈိင္ႏွင့္ မိုးကုတ္စာခ်ဳပ္

ရတနာပံုေနျပည္ေတာ္တြင္ မင္းတုန္းမင္းၾကီး စိုးစံေနစဥ္ကျဖစ္သည္။

ကင္း၀န္မင္းၾကီး ဦးေဆာင္ေသာ ျမန္မာကိုယ္စားလွယ္အဖြဲ႕သည္ ဥေရာပႏိုင္ငံမ်ားသို႕ ခ်စ္ၾကည္ေရးခရီးသြားေရာက္ခဲ့ျပီး ျပန္ေရာက္သည့္အခါ မင္းၾကီးထံ မိမိတို႔ လုပ္ေဆာင္ခဲ့သည္မ်ားကို ညီလာခံတြင္ တင္ေလွ်ာက္ရသည္။

တင္ေလွ်ာက္ရာတြင္ ျဗိတိသွ်ကၽြန္း၌ စက္မႈလုပ္ငန္းတိုးတက္ပံု၊ စစ္သည္ေတာ္မ်ားလက္နက္ ေခတ္မီပံု၊ အဂၤလိပ္ဘုရင္မၾကီးက မိုးကုတ္ေက်ာက္တြင္း အေရာင္းအ၀ယ္ျပဳလုပ္လို၍ အာမခံစာခ်ဳပ္ ခ်ဳပ္ဆိုခဲ့ေၾကာင္းမ်ား ပါရွိေလသည္။

မိုးကုတ္စာခ်ဳပ္ အေၾကာင္းၾကားလွ်င္ မင္းတုန္းမင္းၾကီး မ်က္ႏွာပ်က္သြားျပီး-

- " မိုက္လွခ်ည္လား ငေကာင္းရဲ႕။ ေမာင္မင္းတို႕ သံအဖြဲ႕ကို မိုးကုတ္ေက်ာက္တြင္း ေရာင္း၀ယ္ခြင့္ အာဏာ ငါက အပ္ႏွင္းေတာ္မူလိုက္သလား။"

ကင္း၀န္မင္းၾကီး ျပန္မေလွ်ာက္၀ံ့ဘဲ ေခါင္းငံု႔လ်က္သာ ျငိမ္ေန၏။ ထို႕ေနာက္ ညီလာခံစဲကာ မင္းတုန္းမင္းၾကီး အတြင္းေတာ္သို႕ ၀င္ေလ၏။

အတြင္းေတာ္တြင္ မင္းၾကီးက မိဖုရား ၾကီး၊ငယ္ တို႕ကို ေခၚယူစုရံုးကာ-

- " ကဲ မမတို႕။ သည္တစ္ခါျဖင့္ ေစ်းေတာင္း၊ေခါင္းရြက္၊ ရက္ကန္းရက္၊ ပဲျပဳတ္ေရာင္း အသက္ေမြးဖို႕ပဲ စိတ္ကူးၾကေတာ့။ မင္းၾကီးငေကာင္းက မိုးကုတ္ေက်ာက္တြင္းကို မဆင္မျခင္ သူ႕သေဘာအတိုင္း အဂၤလိပ္ဘုရင္မထံ စာခ်ဳပ္ျပီး ေရာင္းခဲ့ျပီ။ ျပည္ပိုင္မင္း အခ်င္းခ်င္း ေလာဘ ေဒါသေနာက္ကို လိုက္မိၾကရင္ စစ္ျဖစ္ဖို႕ပဲ ရွိေတာ့တယ္" ဟု မိန္႔ၾကားေလ၏။

က်န္မိဖုရားမ်ား မတုန္မလႈပ္ ျငိမ္သက္ နားေထာင္ေနၾကလွ်င္ စၾကာေဒ၀ီ မိဖုရားေခါင္ၾကီးက

- " ပူပန္ေတာ္ မမူပါႏွင့္ ေမာင္ေတာ္ဘုရား၊ ေရာင္းတဲ့လူက သူ႕ဥာဏ္ႏွင့္သူ ေရာင္းခဲ့ရင္ အေရာင္းအ၀ယ္ပ်က္ေအာင္ ပရိယာယ္ႏွင့္ ဖ်က္တာေပါ့ ေမာင္ေတာ္"

- " အႏို႕ ဘယ္လို စီမံရင္ေကာင္းမလဲ။"

- " ေယာမင္းၾကီး ဦးဖိုးလႈိင္ ရွိေပသားပဲ။ သူ႕ကို ေခၚယူတိုင္ပင္ပါ ဘုရား"

ထိုအခါ မင္းၾကီးက ရာထူးခ် ၍ အမရပူရတြင္ အက်ယ္ခ်ဳပ္ႏွင့္ ေနေန ရေသာ ေယာမင္းၾကီးကို ေနျပည္ေတာ္သို႕ ျပန္လည္ ေခၚယူကာ တိုင္ပင္ေလ၏။

ေယာမင္းၾကီးက စိတ္မပူသင့္ပါေၾကာင္း၊ အဂၤလိပ္ကိုယ္စားလွယ္တို႕ကို သူကိုယ္တိုင္ လက္ခံေတြ႔ဆံုမည္ ျဖစ္ပါေၾကာင္း။ ပတၱျမား ငေမာက္ အပါအ၀င္ နန္းစဥ္ပတၱျမား သံုးလံုး ကိုသာ အသံုးျပဳခြင့္ ေပးေစလိုပါေၾကာင္း ေတာင္းဆိုေလ၏။ မင္းၾကီးကလည္း ခြင့္ျပဳေလ၏။

အဂၤလိပ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ား ေရာက္လာခ်ိန္တြင္ ဦးဖိုးလႈိင္က-

- " မိုးကုတ္စာခ်ဳပ္အတုိင္း ေရာင္းခ်ရေတာ့မည္ေပပဲ။ မည္သည့္ အဖိုးႏႈန္းျဖင့္ ေရာင္းခ်ရမည္ကို ယေန႔ပင္ ဆံုးျဖတ္ၾကတာေပါ့။ တန္ဖိုးကို ဆံုးျဖတ္ဖို႔ အဲ့ေျမက ထြက္တဲ့ တြင္းထြက္ ပတၱျမားေတြကို အရင္ ဆံုးျဖတ္ၾကတာေပါ့" ဟုဆိုကာ တရုတ္ ရာျဖတ္ကို သက္ေသအျဖစ္ ထားလွ်က္ အငယ္ဆံုးနန္းစဥ္ေက်ာက္ကို အဂၤလိပ္ကိုယ္စားလွယ္ထံ စ၍ျပေလ၏။

ထိုေက်ာက္၏ အေရာင္မွာ ထိန္လင္းေနျပီး ဂြမ္း တစ္ဆယ္သား၊ ႏွစ္ဆယ္သား၊ ငါးဆယ္သား အထပ္ထပ္ အုပ္ျပေသာ္လည္း အေရာင္ေတာက္ျမဲ ေတာက္လွ်က္ ရွိသည္ဆို၏။ ေနာက္ဆံုး ဂြမ္းတစ္ပိႆာ အုပ္ျပကာမွ အေရာင္ မွိန္ေလ၏။

တရုတ္ရာျဖတ္က ဤေက်ာက္သည္ တစ္တိုင္းျပည္တန္ေက်ာက္ ျဖစ္ပါသည္ဟု ဆို၏။ အဂၤလိပ္ကိုယ္စားလွယ္လည္း ေခါင္းညိတ္ျပ၏။

ဒုတိယေျမာက္ ေက်ာက္ကို ျပေလ၏။ ထိုေက်ာက္မွာမူကာ ဂြမ္းတစ္ပိႆာ ႏွင့္လည္း အေရာင္ မမွိန္၊ ႏွစ္ပိႆာႏွင့္လည္း အေရာင္မမွိန္ဘဲ မ်က္ေတာင္ခတ္သကဲ့သို႕ တဖ်တ္ဖ်တ္ နီရဲေတာက္ပလ်က္ရွိသည္ဆို၏။ သံုးပိႆာ အုပ္သည့္အခါမွ အေရာင္မွိန္ေလ၏။

တရုတ္ရာျဖတ္က သံုးျပည္ေထာင္တန္ေက်ာက္ ျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာေလ၏။ အဂၤလိပ္ကိုယ္စားလွယ္ကလည္း ပါးစပ္ၾကီးပိတ္ကာ ေခါင္းတဆတ္ဆတ္ ညိတ္ျပေလ၏။

ေနာက္ဆံုးအျဖစ္ ပတၱျမားငေမာက္ကို ထုတ္ျပေလ၏။ တစ္ခန္းလံုး ထိန္လင္းလွ်က္ ရွိျပီး။ ဂြမ္းတစ္ပိႆာ အုပ္လည္းမရ၊ သံုးပိႆာ အုပ္လည္း မမွိန္။ ခုနစ္ ပိႆာ ထိ အုပ္သည့္တိုင္ စူးစူးရွရွ နီရဲေတာက္ပလွ်က္ ရွိေသးသည္ ဆို၏။

တရုတ္ရာျဖတ္ ဘာမွ မေျပာရေသးမီ အဂၤလိပ္ကိုယ္စားလွယ္ကပင္စ၍

- " တန္ဖိုးၾကီးျမင့္လြန္းလွပါသည္။ ခုနစ္ျပည္တန္ ေက်ာက္ပင္ျဖစ္သည္။ အေရာင္းအ၀ယ္ကိစၥ ကို ဘုရင္မၾကီး ႏွင့္ ျပန္၍ တိုင္ပင္ပါရေစ" ဟု ေျပာေလ၏။

ဦးဖိုးလႈိင္က အဂၤလိပ္ကိုယ္စားလွယ္တို႔ လက္ထဲမွ စာခ်ဳပ္ကို ေတာင္းယူၾကည့္ရႈေလ၏။ ထိုစာခ်ဳပ္ကို ကိုင္ထားရင္းကပင္

- " ဒီစာခ်ဳပ္သက္တမ္းဟာ ယေန႕ ကုန္ဆံုးသြားေပျပီ။ အေရာင္းအ၀ယ္ မျပီးျပတ္မႈေၾကာင့္လည္း အဂၤလန္ဘုရင္မၾကီး ဂုဏ္သိကၡာက်ေစပါတယ္"

ဟုဆိုကာ အမ်ားေရွ႕ေမွာက္၌ပင္ တစ္စစီ ဆြဲျဖဲပစ္လိုက္ေလ၏။

အဂၤလိပ္ကိုယ္စားလွယ္တို႕လည္း မည္သို႕မွ် မေျပာ၀ံ့ဘဲ ျပန္ၾကေလေတာ့၏။

ဤသို႕လွ်င္ ကင္း၀န္မင္းၾကီးဦးေကာင္း၏ မိုးကုတ္ေဒသ အေရာင္းအ၀ယ္စာခ်ဳပ္ အမွားကို ေယာမင္းၾကီး ဦးဖိုးလႈိင္က လိမၼာပါးနပ္စြာ ေျဖရွင္း၍ အဖတ္ဆယ္ခဲ့ေလ၏။

( ပံုကို http://www.palagems.com/ မွယူ၍ စာစီသူမွာ ေၾကာင္ကိုယ္တိုင္သာ ျဖစ္ပါေၾကာင္း) =(^_^)=

ပဥၥမံေၾကာင္
Powered by Blogger.