ဇနီးေတြသက္ရွည္ က်န္းမာဖို႔ ခင္ပြန္းေတြက ဥပုသ္ေစာင့္ၾကတာတဲ့


အိႏိၵယႏုိင္ငံတြင္ ဇနီးသည္မ်ား အသက္ရွည္ က်န္းမာေစေရး အတြက္ ဥပုသ္ေစာင့္ၿပီး ဆုေတာင္း ၀တ္ျပဳသည့္ ခင္ပြန္းဦးေရ မ်ားျပားလာ ေနၿပီျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

အိႏိၵယႏုိင္ငံ ေျမာက္ပိုင္းတြင္ ကာရ္ဗာေခ်ာက္ ဓေလ့အရ အမ်ိဳးသမီးမ်ားသည္ ခင္ပြန္းမ်ား သက္ရွည္ က်န္းမာေရးအတြက္ ဥပုသ္သီလကို ေစာင့္ထိန္း တတ္ၾကသည္။ သုိ႔ေသာ္ ယခုအခ်ိန္တြင္မူ ဇနီးမ်ား သက္ရွည္ က်န္းမာေရးအတြက္ ဥပုသ္သီလ ေစာင့္ထိန္းသည့္ ခင္ပြန္းမ်ားလည္း ရွိလာေနၿပီျဖစ္သည္။

ရာခ်စ္ႏွင့္ ပင္ကီခ်ဳိပရာတိ႔ုသည္ ကာရ္ဗာေခ်ာက္ အတြက္ ျပင္ဆင္မႈမ်ားကို ျပဳလုပ္ေနၿပီျဖစ္သည္။ ဇနီးျဖစ္သူက ၎အတြက္ ဥပုသ္ေစာင့္ေပး သလို ဇနီး သက္ရွည္ က်န္းမာေရး အတြက္လည္း ၎က ဥပုသ္ေစာင့္ေပးမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း စီးပြားေရး လုပ္ငန္းရွင္ ရာခ်စ္က ေျပာဆုိခဲ့သည္။

အမ်ိဳးသမီး အခြင့္အေရး လႈပ္ရွားသူမ်ားက ခင္ပြန္းမ်ားအတြက္ ဇနီးမ်ားက ဥပုသ္ေစာင့္ေပးျခင္းသည္ အမ်ဳိးသား ႀကီးစိုးေသာ ဓေလ့၏ လကၡဏာ ျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာဆုိခဲ့သည္။ သို႔ေသာ္ ခင္ပြန္းမ်ားက ဇနီးမ်ားအတြက္ ဥပုသ္ေစာင့္ေပးျခင္း ကိုမူ က်ားမ တန္းတူညီမွ်ေရး အတြက္ အေရးပါေသာ ေျခလွမ္းတစ္ရပ္အျဖစ္ သတ္မွတ္ ေျပာဆုိခဲ့သည္။

အြန္လိုင္းတြင္လည္း “ဇနီးအတြက္ ဥပုသ္ေစာင့္ေပးပါ”အမည္ရသည့္ လႈပ္ရွားမႈမ်ား ရွိေနၿပီျဖစ္သည္။ ““ကၽြန္မတို႔က ေယာက်္ားေတြ ႀကီးစိုးတဲ့ လူ႔အဖဲြ႕အစည္းပါ၊ ဒါေၾကာင့္ ဥပုသ္ေစာင့္ တာေတြကို အမ်ဳိးသမီးေတြပဲ လုပ္ခဲ့ရတယ္။ (၂၁) ရာစုမွာေတာ့ အမ်ဳိးသမီးေတြကို တန္းတူ အခြင့္အေရး ေပးခ်င္တဲ့ မ်ိဳးဆက္သစ္ေတြ ရွိလာပါၿပီ””ဟု အိႏိၵယ အမ်ဳိးသမီး ကြန္ဂရက္စ္၏ ဥကၠ႒ ဆာယိ႐ႈိဗာ အိုဇာက ေျပာဆုိခဲ့သည္။

Source:CAN
The Messenger
စာဖတ္သူမ်ားကို ေက်းဇူးအထူးတင္ရွိပါသည္။

http://newmyanmarpyi.blogspot.com/2015/11/blog-post_24.html
Powered by Blogger.