ဟုတ္တယ္ မိဘေတြလည္း ကိုယ့္သားသမီးကို ဒီေလာက္ထိ မေျပာသင့္ပါဘူး


Powered by Blogger.