ဟံသာ၀တီပါမင္း၏ အမွားေတာ္ပံုမ်ား


ေညာင္ရမ္းဆက္ ေနာက္ဆံုးမင္း မဟာဓမၼရာဇာဓိပတိ ကို ရာဇ၀င္ဆရာမ်ားက ဟံသာ၀တီပါမင္းဟု လည္းမွတ္တမ္းတင္ခဲ့သည္။ ( အေၾကာင္းမွာ ထိုမင္းလက္ထက္တြင္ အင္း၀ကို မြန္တို႔ သိမ္းပိုက္ျခင္းခံခဲ့ရျပီး ၄င္းကိုပါ ဟံသာ၀တီသို႕ ေခၚေဆာင္ျခင္း ခံခဲ့ရေသာေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။) 

အသက္ ၁၉ ႏွစ္အရြယ္တြင္ ထီးနန္းရခဲ့ေသာ မဟာဓမၼရာဇာဓိပတိသည္ အလွအပ အႏုအယဥ္တို႕ကို ႏွစ္သက္မက္ေမာျပီး ေဗဒင္ေဆး၀ါးမႏၱရားမ်ားကို ယံုစားသည္။

ဘုရင္အျဖစ္ ဘိသိက္ခံသည့္ေန့တြင္ ထမင္း ဟင္းမ်ားကို အလွ်ံပယ္ ခ်က္ျပဳတ္ေစကာ နန္းေတာ္ တံခါး၀ မွ ပလႅင္သို႕ တိုင္ ထိုထမင္းဟင္းမ်ားကို ျဖန္႔ခင္းထားေစျပီး သူကိုယ္တိုင္ ေျခေထာက္ျဖင့္ နင္းေလွ်ာက္ခဲ့သည္။ ( ထိုအခ်က္ကို ပညာရွိတို႕က ျမင္လွ်င္ ထိုမင္းလက္ထက္ အစာေရစာရွားပါးမည္ ဟု နိမိတ္ဖတ္ခဲ့သည္ဆို၏။ )

ဘြဲ႕အမည္ ခ်ီးျမင့္ရာတြင္လည္း မစူးစမ္းမဆင္ျခင္ဘဲေပးအပ္သည္။ သူကိုးကြယ္သည့္ ဆရာေတာ္ကို ေရႊဦးထုပ္ ေရႊသကၤန္းမ်ား ဆက္ကပ္ခဲ့ျပီး ဘြဲ႕တံဆိပ္ေတာ္မ်ားကို အထပ္ထပ္ ကပ္လႈရာတြင္ အခ်ိဳ႕ ဘြဲ႕မ်ားမွာ အလြန္ဆန္းျပားသည္။

ရွင္ဥာဏသာရ မွ မဟာဥာဏသာဂရ၊ ထို႕ေနာက္ မဟာဥာဏသာဂရသဒၶမၼရာဇဂုရု၊ ထို႕ေနာက္ မဟာသမဏမင္းလွပ်ံခ်ီ၊ ေဗဒင္အရာ ငါသာထိပ္မိုး အေခါင္စိုး၊ မတ္ၾကီးေက်ာ္ဟိုး မင္းေခါင္မိုး၊ သတိုးေခါင္မိုး၊ ေခါင္မိုးဆရာေတာ္၊ မဟာရတနာဇိနာဘိေသက အတုလစိေႏၱယ် ေလာကေခါင္မိုး တန္ခိုးေတဇာ ေၾကညာသိမ္းယူ ဘုန္းညႊန္႔လူ ဟူေသာ ဘြဲ႔မ်ား ျဖစ္သည္။ ( ထိုဆရာေတာ္သည္ ေဗဒင္၊မႏၱရားမ်ားကို လိုက္စားရံုသာမက ယစ္မ်ိဳးေသစာတို႕ကို ပါမွီ၀ဲသည္ ဆို၏။ )

ရွင္ ဗုဒၶကဓူကိုလည္း ဘြဲ႕တံဆိပ္ေတာ္မ်ား ကပ္လွဴ ခဲ့ရာ၊ မဟာသမဏ အတုလလႊံ႔ထင္ ဘုရင္သတိုး ေက်ာ္ဟိုးမင္းရဲ လြန္ကဲေတဇာ အာဏာပတ္ကံုး ကၽြန္းလံုးသိမ္းအုပ္ မင္းလွမင္းေခါင္ခ်ဳပ္ ဟူေသာ ဘြဲ႔တံဆိပ္မွာ ထူးျခားရွည္လ်ားလွသည္။ ( ျမန္မာသမိုင္းတြင္ မဟာဓမၼရာဇာဓိပတိ တစ္ဦးတည္းသာ ထိုသို႕ေသာ ဘြဲ႔မ်ားကို ေပးအပ္ႏိုင္ခဲ့သည္။)

ထို႕ျပင္ " ရဲတစ္ေထာင္ ေနာင္တစ္ရာ ရွင္ခံလတၱံ႔ " ဟူေသာ တေဘာင္ကို နိမိတ္ေကာက္ကာ နန္းတြင္းသား မႈးမတ္မ်ားကို နာမည္မ်ား ေျပာင္းေစခဲ့သည္။
ငယ္မည္ ငဦး ကို မင္းရဲဦး၊ ငေက်ာ္ကို မင္းရဲေက်ာ္၊ ငေ၀ ကို မင္းရဲေ၀ စသည္ျဖင့္ ရဲတစ္ေထာင္ ျပည့္ သမုတ္သည္။ မင္းတရားေနာင္၊ မင္းမ်ားေနာင္၊ ရွင္ပင္ေနာင္၊ နတ္သွ်င္ေနာင္၊ မင္းေစာေနာင္ စသည္ျဖင့္ ေနာင္တစ္ရာျပည့္ေအာင္ ဘြဲ႕မ်ားေပးေတာ္မူသည္။

ထိုမင္းလက္ထက္တြင္ မဏိပူရမွ ကသည္းတို႔သည္ ျမန္မာျပည္တြင္းသို႕ က်ဴးေက်ာ္၀င္ေရာက္လာခဲ့သည္။ ( ေနျပည္ေတာ္ကို သိမ္းလို၍ မဟုတ္ဘဲ ဧရာ၀တီ ျမစ္ေရကို ေသာက္လွ်င္ အကုသိုလ္မ်ား ကင္းစင္မည္ ဟူေသာ အယူျဖင့္ ၀င္ေရာက္လာေသာ အရိုင္းအစိုင္းမ်ားသာ ျဖစ္သည္။ )

မဟာဓမၼရာဇာဓိပတိ သည္ ထိုသို႔ အင္အားနည္းေသာ အရိုင္းအစိုင္းမ်ားကိုပင္ ႏိုင္နင္းေအာင္ မတိုက္ထုတ္ႏိုင္ဘဲ သူလႊတ္လိုက္ေသာ အင္း၀တပ္မေတာ္မွာ အရႈံးျဖင့္သာ ရင္ဆိုင္ခဲ့ရသည္။ ( အေၾကာင္းမွာ အရည္အခ်င္း မရွိသူမ်ားကို ဘြဲ႕အမည္အရည္ ၾကီးစြာေပးထားကာ ေျမာက္စားမိျပီး အမွန္တကယ္ အရည္အေသြးရွိသူမ်ားကို ကြပ္မ်က္မိျခင္း၊ ေခ်ာင္ထိုးထားျခင္းတို႕ေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။ )

ကြပ္မ်က္မိေသာ အရည္အခ်င္းရွိသူ ငါးဦးမွာ - သီရိေဇယ်ေနာ္ရထာဘြဲ႕ခံ ၀န္ၾကီး ဦးပု၊ အသည္၀န္ ေနမ်ိဳးစည္သူ၊ ေရႊတိုက္၀န္ နႏၵသူရိယ၊ အတြင္း၀န္ ေက်ာ္ထင္ နႏၵမိတ္၊ အတြင္း၀န္ သက္ေတာ္ရွည္ တို႔ျဖစ္သည္။

ကသည္းတို႔ ျမစ္ေရေသာက္ျပီး ျပန္သြားသည့္တိုင္ ျပည္ထဲအေရးမွာ မေအးေတာ့ေပ။ မတၱရာ အုတ္ဖိုဘက္မွ ပုန္ကန္မႈ ေပၚေပါက္လာျခင္း၊ ဟံသာ၀တီမွ အာဏာဖီဆန္ျခင္းမ်ားေၾကာင့္ျဖစ္သည္။

ဟံသာ၀တီျမိဳ႕၀န္ ဦးသာေအာင္သည္ ေဒသခံ မြန္လူမ်ိဳးမ်ားကို ရက္စက္စြာအုပ္ခ်ဳပ္ခဲ့သည္။ သန္လ်င္ကို တိုက္ရာတြင္ မြန္ရဲမက္တို႔၏ မိသားစုမ်ားကို သတ္မည္ဟု ျခိမ္းေျခာက္ကာ တိုက္ခိုက္ေစသျဖင့္ ဟံသာ၀တီသားတို႔ မခံႏိုင္ဘဲ ဦးသာေအာင္ကို လုပ္ၾကံသတ္ျဖတ္လိုက္ၾကသည္။

ေနာက္ထပ္ ျမိဳ႔၀န္အသစ္ျဖစ္လာသူ မင္းရဲေအာင္ႏိုင္သည္လည္း ဦးသာေအာင္ကဲ့သို႔ပင္ ရက္စက္သူျဖစ္ရာ သူသည္လည္း ဟံသာ၀တီသားတို႕၏ လုပ္ၾကံျခင္းကို ခံရျပန္သည္။

ေနာက္ဆံုးတြင္ ဟံသာ၀တီသားတို႕သည္ မိမိတို႔ စိတ္ၾကိဳက္ နန္းလ်ာကို ေရြးကာ နန္းတင္ခဲ့ျပီး အင္း၀သစၥာကို အျပီးတိုင္ ခ်ိဳးဖ်က္လိုက္ေတာ့သည္။ ( မဟာဓမၼရာဇာဓိပတိသည္ ထိေရာက္ေသာ တံု႕ျပန္ျခင္းကို မျပဳလုပ္ႏိုင္ခဲ့ေပ။ )

ေအဒီ ၁၇၅၂ တြင္ အင္း၀သို႕ ဟံသာ၀တီတပ္ၾကီး ခ်ီတက္လာကာ ျမိဳ႕ကို သိမ္းယူ၍ မဟာဓမၼရာဇာဓိပတိ ကိုလည္း နန္းက်ဘုရင္ အျဖစ္ ဟံသာ၀တီသို႕ ေခၚေဆာင္ သြားခဲ့သည္။ ( ေအာက္တိုဘာ ၁၃ ၊၁၇၅၄ တြင္ ထိုမင္းကို ေရတြင္ခ်၍ ေဖ်ာက္ဖ်က္ခဲ့သည္။ )

မဟာဓမၼရာဇာဓိပတိသည္ ဆိုးသြမ္းရက္စက္သူ၊ မင္းဆိုးမင္းညစ္ မဟုတ္ေသာ္လည္း အေပ်ာ္အပါးၾကိဳက္၍ မႈးမတ္မ်ားကို လိုအပ္သည္ထက္ ပိုမိုေျမာက္စား ျခင္းျဖင့္ မိမိကိုယ္ကို က်ဆံုးေစခဲ့သူ အျဖစ္ သံုးသပ္မိပါသည္။

( ရာဇ၀င္ထဲက မင္းေကာင္းမင္းျမတ္ေတြပဲ ေရးရတာ ျငီးေငြ႔လာလို႔ ညံ့ဖ်င္းတဲ့ မင္းတစ္ပါးအေၾကာင္း ေရးမိေရးရာ စာစီအပ္ပါတယ္။ ေက်နပ္လိမ့္မယ္လို႕ ေမွ်ာ္လင့္ပါတယ္။ =(^_^)= )

( ပံုကို https://genevaanderson.files.wordpress.com/ ကယူျပီး စာစီသူမွာ ေၾကာင္ကိုယ္တိုင္သာ ျဖစ္ပါေၾကာင္း kiki emoticon )


ပဥၥမံေၾကာင္
Powered by Blogger.