..ေသာတာပန္ၿဖစ္ပံုေလးမ်ိဳး

....

-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-

၁။ေသာတာႏုဂမန ဗုဒၶရဲ႕တရားေတာ္ေတြကို နားယဥ္ေအာင္နားၾကားထားေသာပုဂၢိဳလ္။

၂။၀စသာပရိစယ=ဗုဒၶရဲ႕တရားေတာ္ေတြကိုႏႈတ္ၿဖင့္ ေလ့က်က္ထားေသာပုဂၢိဳလ္။

၃။မနသာႏုေပကၡန=ဗုဒၶရဲ႕တရားေတာ္ေတြကို စိတ္ၿဖင့္ဆင္ၿခင္ေနေသာပုဂၢိဳလ္။

၄။ဒိ႒ိယာသုပၸဋိေ၀ဓ=ရုပ္နာမ္ပဲရွိတယ္။ ငါဆိုတာမရွိပါလားလို႔ပညာၿဖင့္ထိုးထြင္း၍သိထား ေသာပုဂၢိဳလ္။

ဒီပုဂၢိဳလ္ေလးဦးလံုးဟာေသခါနီးေရာဂါၿပင္းထန္၍ ဘုရားတရားေမ့သြားေတာင္အပါယ္မက်ဘဲ

၁။နတ္ၿပည္ေရာက္တာနဲ႔ခ်က္ၿခင္း ေသာတပန္တည္ပါတယ္။

(သို႔)

၂။အရွင္မဟာေမာဂၢလာန္မေထရ္ကဲ့သို႔တန္ခိုးၾကီးတဲ့ ရဟႏာၱမေထရ္တစ္ပါးပါးနတ္ၿပည္တက္လာၿပီး ေဟာၾကားတဲ့တရားကိုနာရတဲ့အခါလူ႔ဘ၀တနု္းက ငါက်င့္ၾကံအားထုတ္ခဲ့တဲ့တရားဟာဒီတရားမ်ိဳးပဲလိ သတိရၿပီးေသာတာပတၱိမဂ္ကိုလ်င္ၿမန္စြာ ရတတ္ၿပန္တယ္။

(သို႔)

၃။ပဥၥာလစ႑၊အတၳကၿဗဟၼာသနကု္မရၿဗဟၼာ အစရွိတဲ့ဓမၼကထိကနတ္သားတစ္ပါးပါ ေဟာတဲ့တရားကိုနာရတဲ့အခါလူ႔ဘ၀တနု္းက ငါက်င့္ၾကံအားထုတ္ခဲ့တဲ့တရားဟာဒီတရားမ်ိဳးပဲလိ သတိရၿပီးေသာတာပတၱိမဂ္ကိုရၿပန္တယ္။

(သို႔)

၄။လူ႔ဘ၀ကတရားအတူနာဘက္အတူအားထုတ္ဖက္ နတ္သားနတ္သမီးခ်င္းေတြ႔ၿပီး တရားအေၾကာင္းေဆြးေႏြးမိရာကေန ေသာတာပတၱိမဂ္ကိုရသြားၿပန္တယ္။

(ထိုေလးနည္းကတစ္နည္းနည္းၿဖင့ ေသာတာပန္တည္ရေၾကာင္းဗုဒၶက ေဟာေတာ္မူထားပါတယ္)

အဂၤုတၱိဳရ္ပါဠိေတာ္၊ေသာတာႏုဂတသုတ္

ေမတၱာျဖင့္စုစည္းေ၀မွ်သူ-အႏိႈင္းမဲ့စာတိုေပစမ်ား (www.infinitydhamma.com)မွကူးယူေဖၚျပသ ည္။


Powered by Blogger.