ကြယ္လြန္သူမ်ားကို ကန္ေတာ့ျခင္းႏွင့္ သီလ

အရွင္ဘုရား

၁။ ကြယ္လြန္ျပီးေသာ ဘိုးဘြား မိဘမ်ားႏွင့္ အသက္ၾကီးသူ ရပ္ေဆြရပ္မ်ိဳးတို႔အား ေန႔စဥ္ ကန္ေတာ့ျခင္းမွာ ကုသိုလ္ ရပါသလား။ သို႔မဟုတ္ အက်ိဳးမရွိ ျဖစ္ပါသလား။

၂။ ရွစ္ပါးသီလ ဥပုသ္ေစာင့္ျပီး မိမိအိပ္ေနက် ခုတင္ေပၚတြင္ ဇနီးခင္ပြန္းအတူ အိပ္ေကာင္းပါသလား။

၃။ ၎ဥပုသ္သည္သည္ တစ္ေထာင့္ထြာထက္ မျမင့္ေသာ ခုတင္ ကုလားထိုင္ေပၚ၌ အိပ္ခြင့္ထိုင္ခြင့္ ရွိပါသလား။

^-^-^-^-^-^-^-^-^-^-^-^-^-^-^-^-^-^

၁။ ကြယ္လြန္ျပီးေသာ ဘိုးဘြားမိဘ စသည္တို႔အား ရည္မွန္း၍ ကန္ေတာ့ျခင္းမွာ ဂုဏ္ကိုရည္မွန္း၍ ကန္ေတာ့ပါက ကုသိုလ္ ျဖစ္ပါ၏။ သို႔ေသာ္ ထိုသို႔ ကန္ေတာ့ျခင္းထက္ ကုသိုလ္ျပဳ၍ အမွ်ေဝျခင္း ကသာလွ်င္ သာလြန္၍ အက်ိဳးရွိပါသည္။

၂။ရွစ္ပါးသီလ ဥပုသ္ေစာင့္သူသည္ ျဗဟၼာစရိယ အက်င့္ျမတ္ၾကီး မညစ္ႏြမ္းေစရန္ ဇနီးခင္ပြန္း တစ္အိပ္ရာတည္း အတူ မအိပ္သင့္ပါ။ တစ္အိပ္ရာစီ သာခြဲ၍ အိပ္သင့္ပါသည္။ ေရွးေခတ္က ဥပုသ္သည္တို႔မွာ အမ်ိဳးသမီးမ်ားသာ အိမ္ျပန္ၾက၍ အမ်ိဳးသားမ်ားမွာ ေက်ာင္းကန္ဘုရား ဥပုသ္ဇရပ္တို႔တြင္ အိပ္ၾကပါသည္။

၃။ဥပုသ္သီလ ခံယူထားသူသည္ တစ္ေထာင့္ထြာထက္ မျမင့္ေသာခုတင္(မိမိအိပ္ေနၾကအိပ္ရာ)ေပၚ၌ ႏူးညံ့ ေသာ၊ လဲမိႈ႕ ဝါဂြမ္းသြတ္ေသာ ဘံုလွ်ိဳ(ေမြ႕ရာ) အခင္းတို႔ကို ဖယ္ရွား၍ အိပ္သင့္ပါသည္။

ျမင့္ေသာေနရာအျဖစ္ တရားအင္းပ်ဥ္ ပလႅင္ သဥၥလီတို႔ကို ယူ၍ုျမတ္ေသာေနရာအျဖစ္ လဲ ဝါဂြမ္း သြတ္ေသာအခင္း၊ ႏူးညံ့ေသာ ေမႊးရွည္ ေကာ္ေဇာၾကီး စသည္တို႔ကို ယူႏိုင္ပါသည္။ ။

ရေဝထြန္း (ဆရာေတာ္ဦးတိေလာကသာရ )
ဘာသာေရးျပႆနာမ်ား

Credit _ ဓမၼ
Powered by Blogger.