ခရီးသည္ ၃၄၇ ဦး တင္ေဆာင္လာသည့္ အေပ်ာ္စီးသေဘၤာ မီးေလာင္ကြၽမ္းမႈ ျဖစ္ပြားလန္ဒန္   ႏိုဝင္ဘာ  ၂ဝ

ျပင္သစ္အေပ်ာ္စီး သေဘၤာတစ္စင္း ျဖစ္သည့္ Le Boreal သေဘၤာသည္ ေဖာက္ခ္လန္ ကြၽန္းဆြယ္သုိ႔ ဦးတည္ခုတ္ေမာင္းလာစဥ္ မီးေလာင္ကြၽမ္းမႈ ျဖစ္ပြားခဲ့ရာ

ၿဗိတိန္ကမ္းေျခေစာင့္ တပ္ဖြဲ႕မ်ားက ၎သေဘၤာေပၚ၌ လုိက္ပါလာေသာ ခရီးသည္ ၃၄၇ ဦးႏွင့္သေဘၤာ အမႈထမ္းမ်ားကုိ ကယ္ဆယ္ခဲ့ရေၾကာင္း ႏုိဝင္ဘာ ၁၉ ရက္တြင္ တာဝန္ရွိသူမ်ားက ေျပာၾကားသည္။

အဆုိပါ မေတာ္တဆမႈသည္ ႏုိဝင္ဘာ ၁၉ ရက္က ျဖစ္ပြားခဲ့ျခင္း ျဖစ္ၿပီး ၿဗိတိန္ေတာ္ဝင္ ေလတပ္မွ ရဟတ္ယာဥ္ ႏွစ္စင္းႏွင့္ ေထာက္ပံ့ေရး ရဟတ္ယာဥ္ ႏွစ္စင္းတုိ႔သည္ သေဘၤာ ကုန္းပတ္ႏွင့္ အသက္ကယ္ေလွ ႏွစ္စင္းေပၚမွ လူ ၇၉ ဦးကုိ တင္ေဆာင္သြားခဲ့ေၾကာင္း၊ ေတာ္ဝင္ေရတပ္မွ သေဘၤာတစ္စင္းကမူ လူေပါင္း ၂ဝဝ ေက်ာ္ခန္႔ပါဝင္ေသာ အသက္ကယ္ေလွမ်ားကုိ ေဘးကင္းရာသုိ႔ ေခၚေဆာင္ေပးခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

အရပ္ဘက္ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္အတူ ေတာ္ဝင္ေရတပ္ႏွင့္ ေတာ္ဝင္ေလတပ္တုိ႔မွ ဝန္ထမ္းတုိ႔၏ ပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္မႈေၾကာင့္ အသက္ေပါင္းမ်ားစြာကုိ ကယ္ဆယ္ႏုိင္ခဲ့ၿပီး အေသအေပ်ာက္မ်ား ျဖစ္ေပၚေစမည့္ အေျခအေနအား ဟန္႔တားႏုိင္ခဲ့ေၾကာင္း ၿဗိတိန္ ကာကြယ္ေရး ဝန္ႀကီး မုိက္ကယ္လ္ေဖာ္လန္က ေျပာၾကားသည္။ Le Boreal သေဘၤာေပၚမွ ခရီးသည္မ်ားႏွင့္ ဝန္ထမ္းမ်ားကုိ ေဖာက္ခ္လန္ ကြၽန္းဆြယ္ေပၚရွိ ၿဗိတိန္အေျခစုိက္ စခန္းတစ္ခုသုိ႔ ေခၚေဆာင္သြားခဲ့ေၾကာင္းႏွင့္ အဆုိပါ အေျခစုိက္စခန္းတြင္ ၎တုိ႔အား လံုေလာက္သည့္ စားနပ္ရိကၡာမ်ား၊ အဝတ္အထည္မ်ားႏွင့္ ေဆးဝါးပစၥည္းမ်ား   ေပးအပ္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။
Powered by Blogger.