ဘုရင့္ေနာင္မင္းတရားၾကီး ႏွင့္ သမိန္ေထာရာမ စီးခ်င္းထိုးခန္းေအဒီ ၁၅၅၀ ဧျပီလ ၃၀ တြင္ ဟံသာ၀တီဘုရင္ တပင္ေရႊထီး ကို သမိန္ေစာထြတ္ လုပ္ၾကံခဲ့သည္။ ( ထိုအခ်ိန္တြင္ ဘုရင့္ေနာင္သည္ တာ၀န္ျဖင့္ ဒလ သို႔ စစ္တပ္ႏွင့္တကြ ေရာက္ရွိေနခ်ိန္ ျဖစ္သည္။)

ထို႕ေနာက္ သမိန္ေစာထြတ္သည္ ဟံသာ၀တီတြင္ သမိန္စကၠေ၀ါ ဟူေသာ ဘြဲ႔ကို ခံယူကာ နန္းတက္သည္။

သို႕ေသာ္ ဟံသာ၀တီမင္းမ်ိဳးမင္းဆက္ မွန္ေသာ ဗညားရမ္းမင္း၏ သားေတာ္ ဘုန္းၾကီးလူထြက္ သမိန္ေထာ သည္ ေနာက္လိုက္ဗိုလ္ပါမ်ားျဖင့္ တစ္စင္ေထာင္ကာ သမိန္စကၠေ၀ါ ကို ပုန္ကန္ခဲ့သည္။ ( သို႔ေသာ္ သူသည္ ဗညားရမ္းမင္း၏ မိဖုရားငယ္တစ္ပါးမွ ျမင္ေသာသား သာျဖစ္ပါသည္။)

ထို႔ေနာက္ သမိန္စကၠေ၀ါကို စီးခ်င္းထိုး အႏိုင္ယူကာ ဟံသာ၀တီရာဇပလႅင္ ကို သမိန္ေထာရာမ အရယူခဲ့သည္။

ထိုသို႕ ဟံသာ၀တီတြင္ အခ်င္းမ်ားေနၾကစဥ္တြင္ ဘုရင့္ေနာင္သည္ တပင္ေရႊထီး နတ္ရြာစံျပီးကတည္းက အကြဲကြဲအျပားျပား ျဖစ္သြားေသာ ျပည္၊ေတာင္ငူ၊အင္း၀ တို႔ကို ပင္ပန္းၾကီးစြာ သြားေရာက္တိုက္ခိုက္ကာ စုစည္းေနရသည္။

မ်ားမၾကာမီတြင္ ဘုရင့္ေနာင္၏ တပ္မေတာ္ၾကီးသည္ ဟံသာ၀တီ ေနျပည္ေတာ္ဘက္သို႔ စစ္ဦးလွည့္လာခဲ့သည္။

သမိန္ေထာရာမ သည္ ဘုရင့္ေနာင္ကို မေၾကာက္မရြံဘဲ သူ၏ ဟံသာ၀တီတပ္ ႏွင့္တကြ ျပန္လည္ တြန္းလွန္ရန္ ျပင္ဆင္ခဲ့သည္။ ( သမိန္စကၠေ၀ါကို အႏိုင္ယူသကဲ့သို႔ ဘုရင့္ေနာင္ကိုလည္း ေအာင္ျမင္မည္ဟု ယံုၾကည္ကာ ေသြးၾကြလ်က္ရွိသည္။)

ဘုရင့္ေနာင္လည္း ဥေပါသထဆင္ကိုစီးကာ သမိန္ေထာရာမႏွင့္ စီးခ်င္းတိုက္ရန္ ျပင္ဆင္ေနစဥ္ ကုန္းလယ္စီး စတုရဂၤသူက " ျမင္းတပ္မ်ားကုိ လက္၀ဲလက္ယာ ႏွစ္ဖက္ေစလြတ္ျပီး ဟံသာ၀တီျမိဳ႕ကို မီးတိုက္လွ်င္ မြန္စစ္သည္တို႕ စိတ္ဓါတ္က်မည္။ထုိသို႕စိတ္ဓါတ္က်လွ်င္ စစ္ကို လြယ္ကူစြာႏိုင္မည္ "ဟုေလွ်ာက္တင္သျဖင့္ ျမင္းတပ္မ်ားကို ႏွစ္ဖြဲ႕ခြဲကာ ဟံသာ၀တီကို မီးတုိက္ရန္ေစလြတ္သည္။ ( ထိုသို႕ မီးတိုက္ရာ မြန္စစ္သည္တို႕လည္း မိမိတို႕အိမ္ကို စိုးရိမ္ကာစိတ္ဓါတ္က်ေလေတာ့သည္။)

သမိန္ေထာရာမလည္း ခ်စ္ခ်င္း အမည္ရွိဆင္ကိုစီးကာ ဘုရင့္ေနာင္ႏွင့္ စီးခ်င္းတိုက္ရန္ လာေလသည္။ဘုရင့္ေနာင္လည္း ဆင္ေတာ္ ဥေပါသထ ေပၚမွအသင့္ေစာင့္ျပီး ေရႊျပားခတ္အင္းျပားကို ဆင္ဦးကင္းတြင္ တင္ကာ ေရခရားျဖင့္ ေျမကိုေလာင္းျပီး သစၥာဆိုေလသည္။။

ထိုစဥ္ ရုတ္တရက္ လက္ထဲမွ ေရခရားလြတ္က်ကာ ေျမသို႔ခ ေလ၏။ ဘုရင့္ေနာင္ လည္း စိတ္ေတာ္ ျငိဳျငင္ကာ မ်က္ႏွာပ်က္ေလ၏။

ထိုအခါ သမိန္မရူ မည္ေသာ မြန္အမတ္က မင္းၾကီးအနီးသို႕ ဆင္ျဖင့္ကပ္လာျပီး လက္အုပ္ခ်ီကာ " ယခုပင္ တိုက္ေတာ္မူေလာ့ မင္းၾကီး၊ သမိန္ေထာ ကို ေအာင္ျမင္ကာ ေရ ႏွင့္ ေျမ ကို အစိုးရ မည့္ နိမိတ္ျဖစ္ပါသည္။" ဟုေလွ်ာက္တင္ေလ၏။

သမိန္ေထာရာမ သည္ ဘုရင့္ေနာင္၏ ညီေတာ္မ်ား ဆီးၾကိဳ၍ တိုက္သည္ကို လက္မခံဘဲ ဘုရင့္ေနာင္ ဆီသို႕သာ လွံရွည္ကို ၀င့္၍ တေရြ႔ေရြ႔ ဦးတည္လာေလသည္။

ဘုရင့္ေနာင္ ႏွင့္ သမိန္ေထာရာမ တို႕ စီးခ်င္းေတြ႕သည့္ အခ်ိန္တြင္ ရုတ္တရက္ ေကာင္းကင္တစ္ခုလံုး မိုးသားမ်ားျဖင့္ မည္းေမွာင္လာကာ စီးခ်င္းထိုးမည့္ ေနရာသို႕သာ ေနေရာင္ျဖာလ်က္ ရွိသည္ ဆို၏။ သူတို႕၏ ဦးေခါင္းမ်ား အေပၚ၌ လည္း ငွက္မ်ားစြာတို႕သည္ အသံကုန္ ေအာ္ဟစ္ကာ လူးလားေခါက္တံု႔ ပ်ံသန္းေနၾကသည္ဟု လည္း မွတ္တမ္းမ်ားက ဆိုသည္။

ထိုသို႔ တုိက္ၾကစဥ္ ဥေပါသထဆင္၏ အစြယ္သည္ ခ်စ္ခ်င္းကိုယ္ထဲသို႕ စြယ္လံုးကြၽံေအာင္ထိုးမိသျဖင့္ ခ်စ္ခ်င္းျပိဳလဲျပီး ဘုရင့္ေနာင္က ခြၽန္းျဖင့္ရုိက္ရာသမိန္ေထာရာမ လည္းေက်ာတြင္ ဒဏ္ရာၾကီးစြာရသည္။ ဥေပါသထဆင္လည္း အစြယ္က်ိဳးသည္။

အစြယ္ က်ိဳးသည္ကို ဒဏ္ရာျပင္းစြာ ရသည္ အထင္ျဖင့္သမိန္ေထာရာမ၏ အမတ္ သမိန္ဇိပ္ျဗဲလည္း စြယ္လမန္ဆင္ျဖင့္ ဘုရင့္ေနာင္ကို ေနာက္မွ ေန၍ အလစ္၀င္တိုက္သည္။ဥေပါသထ ျပန္လွည့္တိုက္သျဖင့္ စြယ္လမန္ လဲရျပန္သည္။

ထိုအခါ ဒဏ္ရာရေနေသာ သမိန္ေထာ ကို ကယ္တင္ရန္ သမိန္အဲနရဲ သည္ ျဗတ္ၾကီးဟူသည့္ဆင္ကို ထီးျဖဴဖြင့္ကာ ကုန္းလယ္၊ ေနာက္ပဲ႕ႏွင့္ တကြ လႊတ္ေသာ္လည္း ဘုရင့္ေနာင္၏ညီေတာ္ မင္းရဲေက်ာ္ထင္က ဆီးၾကိဳတိုက္သျဖင့္ ျဗတ္ၾကီးလွည့္ေျပးရသည္။

သမိန္ေထာရာမလည္း အေျခအေနမဟန္သျဖင့္ ျမင္းျဖင့္ ဟံသာ၀တီသို႕ေျပးကာ ဟံသာ၀တီျမိဳ႕တြင္းမွ ခုခံရန္ ၾကံသည္။သို႕ေသာ္ ဘုရင့္ေနာင္၏ ျမင္းတပ္မ်ားက ဟံသာ၀တီတြင္ မီးတိုက္ျပီးျဖစ္သျဖင့္ ဟံသာ၀တီသို႕ မ၀င္ႏိုင္ေတာ့ပဲ ရသမွ်အင္အားကိုစုျပီး အေနာက္ဖက္သို႕ေျပးေလေတာ့သည္။သို႕ျဖင့္ ဟံသာ၀တီလည္း ဘုရင့္ေနာင္၏ လက္ေအာက္ေရာက္ေလသည္။

( ဘုရင့္ေနာင္မင္းၾကီး ဟံသာ၀တီတြင္ နန္းတက္၍ တစ္ႏွစ္ခန္႕အၾကာတြင္ သမိန္ေထာရာမ ကို ဇရြဲအံုနယ္မွ ကရင္ ရြာသူၾကီးက ဖမ္းဆီးကာ လာေရာက္ဆက္သသျဖင့္ ရန္ျငိဳးရန္စ မထားလိုသည့္အေလ်ာက္ ကြပ္မ်က္လိုက္ေလသည္။)

( ေဒါက္တာမတင္၀င္း ေရးသားေသာ " မင္းေယာက်္ားတို႕၏ စကားရာဇ၀င္" စာအုပ္ကို ဖတ္ရႈျပီးေနာက္ ထို ရာဇ၀င္တြင္ေသာ စီးခ်င္းထိုးပြဲကို မိတ္ေဆြမ်ားကို သိေစလိုသျဖင့္ http://www.mmhistorical.info/ မွ ပံုကိုယူကာ ေၾကာင္ကိုယ္တိုင္ စာစီလိုက္ရပါေၾကာင္း ) =(^_^)=
ပဥၥမံေၾကာင္
Powered by Blogger.