ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ႏွင့္ ေတြ႔မည္ဟု ဗုိလ္ခ်ဳပ္မႉးႀကီး ေျပာ

တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရး ဦးစီးခ်ဳပ္ ဗုိလ္ခ်ဳပ္မႉးႀကီး မင္းေအာင္လႈိင္က မိမိအေနျဖင့္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ႏွင့္ ေတြ႔ဆုံသြားမည္ျဖစ္ၿပီး ေကာင္းမြန္ေသာ ဆက္ဆံေရး မရွိစရာ အေၾကာင္းမရွိေၾကာင္း ၊ ႏုိင္ငံအတြက္ အလုပ္ လုပ္ၾကမည့္သူမ်ားျဖစ္ျခင္းေၾကာင့္ ေကာင္းမြန္ေသာဆက္ဆံေရး တည္ေဆာက္၍ ႏုိင္ငံအား တည္ၿငိမ္ေအာင္၊ တုိးတက္ေအာင္ လုပ္ေဆာင္ၾကရမည္ျဖစ္ၿပီ ယင္းက႑တြင္ တပ္မေတာ္အေနျဖင့္ အျပည့္အ၀ ပါ၀င္သြားမည္ ဟု ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ ေရာက္ရွိေနသည့္ အေမရိကန္ ႏုိင္ငံျခားေရး ၀န္ႀကီးဌာန အေရွ႕အာရွႏွင့္ ပစိဖိတ္ေရးရာ လက္ေထာက္ႏိုင္ငံျခားေရး ၀န္ႀကီး Mr. Daniel R. Russel ႏွင့္ မေန႔က ေနျပည္ေတာ္၌ ေတြ႔ဆုံစဥ္ ေျပာၾကား လုိက္သည္။

ယင္းသို႔ ေတြ႕ဆုံရာတြင္ မိမိႏိုင္ငံ၏ ေရြးေကာက္ပြဲကာလ မွန္မွန္ကန္ကန္၊ ခိုင္ခိုင္မာမာ ႏုိင္ငံေရး ေလွ်ာက္လွမ္းမႈႏွင့္ ယင္းအေပၚ အေမရိကန္ကြန္ဂရက္၏ သေဘာထားအျမင္မ်ား၊ ေရြးေကာက္ပြဲလြန္ကာလ ျမန္မာ-အေမရိကန္ ႏွစ္ႏိုင္ငံ ဆက္ဆံေရးႏွင့္ တပ္မေတာ္ႏွစ္ရပ္အၾကား ဆက္ဆံေရး၊ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ႏွင့္ ေတြ႕ဆံုႏိုင္မည့္အေျခအေန၊ NCA လက္မွတ္ေရးထိုးၿပီးေနာက္ပိုင္း ဆက္လက္လုပ္ေဆာင္ေနသည့္ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား၏ တိုးတက္မႈ၊ လက္မွတ္ေရးထိုးရန္ က်န္ရွိေနသည့္အဖြဲ႕မ်ား ပါ၀င္လာႏိုင္မည့္ အေျခအေနႏွင့္ တုိင္းရင္းသားေရးဆုိင္ရာမ်ားအားေဆြးေႏြးေၾကာင္းလည္းသိရသည္။

အေမရိကန္ လက္ေထာက္ႏုိင္ငံျခားေရး ၀န္ႀကီးသည္ သမၼတ ဦးသိန္းစိန္၊ NLD ပါတီေခါင္းေဆာင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္တုိႏွင့္လည္း ေတြ႔ဆုံခဲ့သည္။

============

The Irrawaddy (Burmese Version)

http://burma.irrawaddy.org/short-news/2015/11/25/102211.html
Powered by Blogger.