ေ႐ွးေဟာင္း ပါ႐ွန္လူမ်ိဳးမ်ား၏ ေၾကာက္မက္ဖြယ္ ျပစ္ဒါဏ္


ေရွးဟာင္း ပါ႐ွန္လူမ်ိဳးမ်ားသည္ ေသဒါဏ္က်ခံရေသာ ရာဇဝတ္သားမ်ားအား Scaphism ဟုေခၚေသာ ေလွထဲသို႔ထည့္ကာ ဦးေခါင္း၊ လက္ ႏွင့္ ေျခေထာက္မ်ားအား ေလွျပင္သို႔ ထုတ္ထားလိုက္သည္။
ရာဇဝတ္သားအား ဝမ္းေလ်ာေစရန္ ႏြားႏို႔၊ ပ်ားရည္ အေျမာက္အမ်ား တိုက္ကာ တကိုယ္လံုးအား ပ်ားရည္မ်ားျဖင့္ လိမ္းေစသည္။
ပုရြက္ဆိတ္ကဲ့သို႔ အင္းဆက္ပိုးမႊားမ်ား ေရာက္႐ွိလာေစရန္ ျဖစ္သည္။
ရာဇဝတ္သားသည္ အ႐ွင္လတ္လတ္ ပုရြက္ဆိတ္မ်ား၏ ကိုက္ဖ်က္စားေသာက္ျခင္းခံရမည္မွာ ေသခ်ာေပသည္။
အလြန္ေၾကာက္မက္ဖြယ္ေကာင္းေသာ ေသဒါဏ္ စီရင္မႈပင္ ျဖစ္သည္။
(Star Zaw)
http://ilyke.com/…/this-ancient-torture-technique-i…/71383/…

Powered by Blogger.