ေလာက လူသားႏွင့္ ေလာကပါလ တရားအခါတစ္ပါး ေဂါတမေတာအုပ္၌ မဟာတပ အမည္ရွိေသာ ရေသ့ တစ္ပါးသည္ က်ီးပါးစပ္မွ က်လာေသာ ၾကြက္ငယ္ တစ္ေကာင္ကို သနား က႐ုဏာ ျဖစ္မိကာ အစာေရစာ ေကြၽးလ်က္ ေမြးျမဴထား၏။

ထို ၾကြက္ငယ္ကို ေၾကာင္တစ္ေကာင္က စားရန္ လိုက္ဖမ္းေနသည္ကို ျမင္ရေသာ္ ၾကြက္ငယ္ကို ႀကီးမားေသာ ေၾကာင္အျဖစ္ ရေသ့၏ ဘုန္းတန္ခိုး ဣဒၶိပါဒ္ျဖင့္ ဖန္ဆင္း လိုက္သည္။

ရေသ့ႀကီး ဖန္ဆင္းလုိက္ေသာ ေၾကာင္ကို ေခြးတို႔၏ ရန္မွ ကင္းေဝးေစရန္ ေခြးအျဖစ္ ဖန္ဆင္းေပးရ ျပန္သည္။ ေနာက္တစ္ဖန္ က်ားတို႔၏ ရန္ကို စိုးရိမ္ရ ျပန္သျဖင့္ ေခြးအျဖစ္မွ က်ားအျဖစ္သို႔ ဖန္ဆင္းေပး လိ္ုက္ရ ျပန္သည္။ ထိုအခါ အနီးအနား ပတ္ဝန္းက်င္ရွိ လူတို႔က ရွင္ရေသ့သည္ ၾကြက္ငယ္ကို က်ားအျဖစ္ ဖန္ဆင္းထား၏ဟု အခ်င္းခ်င္း ေျပာဆို ၾကကုန္သည္။ ရွင္ရေသ့ကမူ မိမိ ဖန္ဆင္းထားေသာ က်ားကို ၾကြက္အျဖစ္ျဖင့္ပင္ ခ်စ္ခင္စြာ ေမြးျမဴ ၾကည့္႐ႈ ထားေလ၏။

ၾကြက္ငယ္ဘဝမွ က်ားျဖစ္လာေသာ မိမိဘဝကို ေမ့လ်က္ မာန္မာန တက္ေနသည့္ ၾကြက္သည္ လူတို႔ ေျပာဆိုသံကို ၾကားရေသာ အခါ မခံခ်င္စိတ္ ျဖစ္ေပၚလာၿပီး မိမိ ဂုဏ္ကို ယုတ္ေစသည့္ ငယ္က်ဳိးငယ္နာ ေဖာ္ထုတ္ ေျပာဆုိျခင္းသည္ ဤ ရေသ့ အသက္ရွင္ေနသမွ် ဘယ္ေတာ့မွ ကင္းမည္ မဟုတ္ဟု ႀကံၿပီးလွ်င္ ရွင္ရေသ့အား သတ္ရန္ ႀကိဳးစားသည္။ ဤတြင္ ရွင္ရေသ့သည္ က်ား၏ ႀကံရြယ္ခ်က္ကို ႀကိဳတင္ သိသျဖင့္ ၾကြက္အျဖစ္သို႔ ျပန္လည္ ဖန္ဆင္း လိုက္ရေတာ့သည္။ ေက်းဇူး တရားကို မသိတတ္သည့္ အျပင္ မိမိ ဘဝေဟာင္းကို ေမ့တတ္သူ တို႔သည္ မိမိ ကံၾကမၼာကို မိမိတို႔ ကိုယ္တိုင္ပင္ ဖန္တီး တတ္ၾကေပသည္။

ပုစြန္ႀကံတတ္ ဗ်ဳိင္းလည္ျပတ္ ဆိုသည့္ ပံုျပင္၌ ငါးမ်ားကို တံငါလက္မွ လြတ္ရန္ အျခား ေရကန္တစ္ခုသို႔ ေရႊ႕ေပးမည္ဟု မာယာျဖင့္ ျဖားေယာင္း၍ တစ္ေကာင္ခ်င္း ခ်ီယူ သယ္ေဆာင္သြားၿပီး စားပစ္ေသာ ဗ်ဳိင္း၏ ေကာက္က်စ္မႈေၾကာင့္ ငါးအားလံုး ေသဆံုးကာ ေနာက္ဆံုးတြင္ ပုစြန္လံုး တစ္ေကာင္သာ က်န္ေတာ့သည္။ ထိုအခါ ငါးမ်ားကို ခ်ီယူ သယ္ေဆာင္သြားၿပီး စားပစ္သကဲ့သုိ႔ ပုစြန္လံုးကို ခ်ီမသြားၿပီးလွ်င္ ကုန္းေျမေပၚ၌ ခ်၍ စားရန္ ႀကံေသာေနရာ၌ ငါး႐ိုးတို႔ကို ေတြ႕ျမင္ရေသာ ပုစြန္လံုးသည္ အံ့ၾသထိတ္လန္႔ ျဖစ္ကာ လြတ္ေျမာက္ရန္ ႀကံစည္ ေတာ့သည္။

ပုစြန္လံုးက ႀကံစည္မိသည္မွာ မေရာက္လာေသးေသာ ေဘးကို ေတြး၍ ေၾကာက္သင့္သည္။ ဆုိက္ေရာက္ လာေသာ ေဘးကိုမူ ၾကည့္႐ႈ ဆင္ျခင္၍ ရဲဝံ့စြာ တြန္းလွန္ ၿဖိဳဖ်က္ သင့္ေလသည္။ သူရဲေကာင္းသည္ ရန္သူတို႔ လႊမ္းမိုး ဖိစီးခ်က္ကို သည္းခံ၍ ေနျခင္းျဖင့္ အက်ဳိး တစ္စံုတစ္ရာ မျမင္လွ်င္ ယွဥ္ၿပိဳင္ တိုက္ခိုက္ လ်က္ ရန္သူႏွင့္ အတူ ေသပြဲဝင္ျခင္းက ျမတ္၏ဟု စဥ္းစား ဆင္ျခင္ၿပီးလွ်င္ ဗ်ဳိင္း၏ လည္ပင္းကို ညႇပ္ျဖတ္ လုိက္ေလရာ ကတိ မတည္ ေကာက္က်စ္ေသာ ဗ်ဳိင္းသည္ ပုစြန္လံုး၏ လက္ခ်က္ျဖင့္ အသက္ထြက္ သြားရေလသည္။

ေလာက လူသားမ်ားမွ မိမိ ဘဝကို ေမ့တတ္သူ၊ ေက်းဇူး တရားကို မသိတတ္သူႏွင့္ ကတိသစၥာ မတည္ေသာ သူတို႔သည္ မေကာင္းမႈ ျပဳရမည္ကို မရွက္ မေၾကာက္တတ္ၾက ျခင္းေၾကာင့္ လူ႔အဖြဲ႕အစည္းကို ေစာင့္ေရွာက္ေသာ ေလာကပါလ တရားမ်ား ျဖစ္ၾကသည့္ ဟီရိၾသတၱပၸတရား တို႔ကို မေစာင့္ၾကသူမ်ား ျဖစ္ေၾကာင္း ထံုးေဟာင္း သာဓက အျဖစ္ ေဂါတမေတာအုပ္မွ ၾကြက္ငယ္ႏွင့္ မာလဝ အရပ္ရွိ ပဒုမဂဗၻ ေရအုိင္မွ ငါးတို႔အား ၿခိမ္းေျခာက္ ျဖားေယာင္းကာ မိမိ အစာအျဖစ္ စားပစ္ေသာ ဗ်ဳိင္းတို႔၏ ကံၾကမၼာ တို႔ကို တင္ျပ လိုက္ရပါေၾကာင္း။ ။

ျမ၀တီ
Powered by Blogger.