နိုင္ငံေတာ္သီခ်င္းကိုဘယ္သူေရးစပ္ခဲ့သလဲ

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
" ကမာၻမေၾက" သီခ်င္းသည္ေခတ္အဆက္ဆက္ျဖတ္သန္းခဲ့ေသာတိုင္းသိ၊ျပည္သိ၊ကမာၻကသိေသာသီးခ်င္းျဖစ္ပါသည္

သို့ရာတြင္သီခ်င္းေရးစပ္ခဲ့သူ၊ေမြးဖြားေပးခဲ့သူ၊မူလပိုင္ရွင္အစစ္အမွန္ကိုေတာ့သိသူမရွိသေလာက္ဟုဆိုရမွာျဖစ္ပါတယ္။ကမာၻမေၾကသီခ်င္းကိုေရးခဲ့သူမွာစႏၵရားဦးစိန္ျမေမာင္ျဖစ္ပါသည္။ယခုသူကြယ္လြန္ခဲ့သည္မွာ၂ႏွစ္နီးပါးရွိခဲ့ပါျပီ။ဦးစိန္ျမေမာင္သည္ျမန့္မာ့အသံႏွင့္ရုပ္ျမင္သံၾကားတြင္ကာလေပၚနွင္ေခတ္ေဟာင္းေတးစိစစ္ေရးဘုတ္အဖြဲ့ဝင္ျဖစ္ပါသည္။သူသည္က႑စံု၊ေထာင့္စံုမွရသစံုေပၚလြင္ေသာေတးသီခ်င္းပုဒ္ေရတစ္ေထာင္ေက်ာ္ေရးသားသီကုံးခဲ့သူ၊ေမာ္ကြန္းဝင္( ပထမအဆင့္)၊နွင့္ဝဇၨာထူးခ်ြန္ဆု(ဒုတိယအဆင့္)တို့ကိုရရွိခဲ့သူျဖစ္ပါသည္။ျမန္မာနိုင္ငံလြတ္လပ္ေရးရသည့္၁၉၄၈ဇန္နဝါရီ၄ရက္ေန့မွာနိုင္ငံေတာ္အလံကိုလႊင့္တင္ရမွာျဖစ္သည့္အတြက္ထိုေန့နိုင္ငံေတာ္အလံတင္ပြဲအခမ္းအနားတြင္သီဆိုဖို့သီခ်င္းတစ္ပုဒ္လိုအပ္လာပါသည္။သည္အတြက္ထိုစဥ္ကနိုင္ငံေတာ္ဝန္ၾကီးခ်ဳပ္ဦးနုကထိုေန့အခမ္းအနားတြင္သီဆိုဖို့သီခ်င္းတစ္ပုဒ္ေရးရန္ဆရာေရႊတိုင္ညႊန့္အားေခၚလာေပးရန္ဦးစိန္ျမေမာင္ကိုေျပာပါသည္။ဦးစိန္ျမေမာင္ကဆရာေရႊတိုင္ညႊန့္ကြယ္လြန္သြားျပီျဖစ္သည့္အတြက္မရွိေတာ့ေၾကာင္းအေၾကာင္းျပန္ခဲ့ရာဦးနုကတျခားေတးေရးဆရာမ်ားနွင့္တိုင္ပင္ေရးေပးရန္ဦးစိန္ျမေမာင္ကိုထပ္မံတာဝန္ေပးလိုကျပန္ပါ္သည္။ဦးစိန္ျမေမာင္သည္ဆရာစိန္ေဝလွ်ံ၊ဒဂုန္ဆရာတင္၊ေစာင္းဦးဘသန္း၊ဂီတာဦးစိန္ေအာင္၊ႏွင့္ဆရာရန္နိုင္စိန္တို့ကိုလိုက္လံေခၚေဆာင္ခဲ့ပါသည္။သူတို့အားလံုးစုစည္းေရာက္ရွိလာျပီးသီခ်င္းေရးစပ္ဖို့တိုင္ပင္ရာဆရာဦးစိန္ေဝလွ်ံႏွင့္ေစာင္ဦးဘသန္းတို့တစ္ေယာက္နွင့္တစ္ေယာက္စကားမ်ားရန္ျဖစ္ရာမွသီးခ်င္းေရးဖို့အစီအစဥ္ပ်က္ျပားခဲ့ရပါသည္။ေနာက္ထပ္သီခ်င္းေရးစပ္ဖို့မည္သူ့ကိုမွစည္းရဳံးမရေတာ့ဘဲျဖစ္ခဲ့ရပါသည္။အေၾကာင္းစံုကိုဦးစိန္ျမေမာင္ကဦးနုထံတင္ျပခဲ့ရာဦးနုကဦးစိန္ျမေမာင္တစ္ေယာက္ထဲေရးနိုင္ပါကေရးေပးေစလိုေၾကာင္းေျပာၾကားတာဝန္ေပးလိုက္ပါေတာ့သည္။ဦးစိန္ျမေမာင္သည္ဦးနုအိမ္တြင္တစ္ေယာက္တည္းေရးသားစပ္ဆိုခဲ့ရပါေတာ့သည္။သီးခ်င္းအစအဆံုတစ္ပုဒ္လံုးကိုဆရာေဇာ္ဂ်ီဦးေဆာင္ေသာအကဲျဖတ္အဖြဲ့ကသီခ်င္းစာသားမ်ား၊တစ္လံုးခ်င္းအေသးစိပ္စိစစ္ျပီးသီခ်င္းကိုအတည္ျပဳခဲ့ၾကပါသည္။အကဲျဖတ္အဖြဲ့ကအတည္ျပဳျပီးေနာက္ဝန္ၾကီးအဖြဲ့ႏွင့္လႊတ္ေတာ္အဖြဲ့နွစ္ရပ္လံုးကပါထပ္ဆင့္အတည္ျပဳခဲ့ၾကပါသည္။ထိုသို့အဆင့္ဆင့္အတည္ျပဳျပီးေသာ" ကမာၻမေၾက" သီခ်င္းကိုျမန့္မာ့အသံမွဒါရိုက္တာဦးခင္ေဇာ္ကျမန္မာနိုင္ငံသို့ေခတ္တေရာက္ေနေသာအေမရိကန္တီးဝိုင္တစ္ခု၏အကူအညီျဖင့္အသံသြင္းခဲ့ပါသည္။သီခ်င္းသီဆိုသူကအဆိုေတာ္ေရႊညာေမာင္ျဖစ္ပါသည္။ထိုသို့ျဖင့္ " ကမာၻမေၾက" သီခ်င္းသည္ျမန့္မာ့လြတ္လပ္ေရးေန့အလံတင္အခမ္းအနားတြင္ယူနီဂ်က္အလံျဖဳတ္ခ်ျပီးျမန္မာနိုင္ငံေတာ္အလံလြင့္ထူ၇မည့္အခ်ိန္တြင္သီဆိုရမည့္နိုင္ငံေတာ္သီခ်င္းျဖစ္လာပါေတာ့သည္။လြတ္လပ္ေရးေန့ဘြဲ့ထူးဂုဏ္ထူးခ်ီးျမွင့္ေပးအပ္ရာတြင္ဦးစိန္ျမေမာင္သည္ " ကမာၻမေၾက" သီခ်င္းျဖင့္ဝဏေက်ာ္ထင္ဘြဲ့ကိုိုထိုက္ထိုက္တန္တန္ရရွိခဲ့ပါသည္။ဦးစိန္ျမေမာင္ကသူမကြယ္လြန္မီ " ကမာၻမေၾက" သီခ်င္းကိုသူေရးစပ္ခဲ့ေၾကာင္းခိုင္မာေသာအေထာက္အထားတို့ျဖင့္တင္ျပနိုင္ခဲ့သျဖင့္ယေန့နိုင္ငံေတာ္ကသူ့အားဝိဇၨာထူးခ်ြန္ဆု(ဒုတိယအဆင့္)အားခ်ီးျမွင့္ေပးအပ္ခဲ့ပါသည္။

credit>>>>Kyi Moe Chit
Powered by Blogger.