အေအာင္ျမင္ဆံုး ပုဂၢိဳလ္မ်ား၏ နံနက္ခင္းက်င့္စဥ္( ၈)ခုစိုးစိုးဝင္း

 တစ္ေန႕တာသည္ နံနက္ခင္းျဖင့္ အစျပဳျပီး သင့္နံနက္ခင္းကို သင္ဘယ္ေလာက္အက်ိဳးရွိရွိ အသံုးခ်ႏိုင္ျခင္းသည္ သင္၏ တစ္ေန႕တာကို ဘယ္ေလာက္အက်ိဳးရွိရွိ အသံုးခ်ႏိုင္မည္ကို အဆံုးအျဖတ္ေပးပါသည္။ ေအာင္ျမင္သူမ်ား၏ နံနက္ခင္း အေလ့အထမ်ားသည္ တစ္ဦးႏွင့္တစ္ဦး မတူေသာ္လည္း တူညီျပီး အကူအညီျဖစ္ေစမည့ အေလ့အထအခ်ိဳ႕ေပၚထြက္လာပါသည္။

သူတုိ႕သည္
၁။နံနက္ေစာေစာႏိုးသည္။
၂။တစ္ေန႕တာဘာလုပ္ရမယ္ဆိုတာကို ဆံုးျဖတ္ျပီးျပန္လည္သံုးသပ္သည္။
၃။ကာယေလ့က်င့္ခန္းျပဳလုပ္သည္။
၄။က်န္းမာေရးႏွင့္ညီညြတ္ေသာ နံနက္ေစာေစာစာစားသည္။
၅။ေန႕စဥ္မွတ္တမ္းထားရွိသည္။
၆။တရားထိုင္သည္။
၇။ခက္ခဲေသာ လုပ္ငန္းမ်ားကိုျပတ္သားေသာ အလုပ္ျဖင့္အဆံုးသတ္သည္။
၈။သင္ယူရာတြင္ ျပိဳင္ဖက္မ်ားထက္သာလြန္သည္။

၁။ သူတို႕ နံနက္ေစာေစာႏိုးၾကသည္

 သူတို႕သည္ နံနက္ေစာေစာထၾကသည္။ Benjamin Franklin, Ernest Hemingway, Starbucks ၏ အမွဳေဆာင္အရာရွိခ်ဳပ္ Howard Schulz, Virgin Group ကို စတင္တည္ေထာင္သူ အမွဳေဆာင္အရာရွိခ်ဳပ္ Richard Branson, Apple ၏ အမွဳေဆာင္အရာရွိခ်ဳပ္ Tim Cook, Pepsi ၏ အမွဳေဆာင္အရာရွိခ်ဳပ္ Indra Nooyi, Twitter &Square ကို စတင္တည္ေထာင္သူ Jack Dorsey ႏွင့္ တျခားေအာင္ျမင္သူ အမ်ားအျပားတုိ႕တြင္ တူညီသည့္အခ်က္တစ္ခ်က္ရွိပါသည္။ သူတို႕အားလံုးသည္ နံနက္ေစာေစာ အိပ္ရာမွ ထၾကပါသည္။ နံနက္ (၄)နာရီ ႏွင့္ (၅:၃၀)နာရီၾကားတြင္ သူတို႕ ႏိုးေနၾကတဲ့အခ်ိန္မွာ သူတို႕လို သိပ္မေအာင္ျမင္လွတဲ့ ျပိဳင္ဘက္ေတြက အိပ္ရာထဲမွာ ဇိမ္ရွိရွိအိပ္ရင္းႏွင့္ သူတို႕ထက္ စြမ္းရည္သာေသာ ျပိဳင္ဘက္ေတြကို ဘယ္လုိအႏိုင္ယူရမလဲဆိုတာကို အိပ္မက္သာ မက္ေနၾကပါသည္။

၂။သူတို႕တစ္ေန႕တာ ဘာလုပ္ရမယ္ဆိုတာကို ဆံုးျဖတ္ျပီး ျပန္လည္သံုးသပ္သည္

 ေအာင္ျမင္သူအမ်ားစုသည္ ေန႕တစ္ေန႕ကို မစမီ ျပန္လည္သံုးသပ္ျခင္း၊ အစီအစဥ္ျပဳလုပ္ျခင္း၊ သူတို႕၏ ရည္မွန္းခ်က္ပန္းတုိင္၊ မဟာဗ်ဴဟာ ႏွင့္အေၾကာင္းရင္းမ်ားကို စစ္ေဆးျခင္း စသည္တို႕ကို ျပဳလုပ္ၾကပါသည္။ သူတုိ႕၏ အေတြးမ်ားသည္ ၾကည္လင္ျပတ္သားပါသည္။ ထုိၾကည္လင္ျပတ္သားမွဳမွေန၍ ကၽြမ္းက်င္မွဳေပါက္ပြားလာျပီး ၄င္းကို အလုပ္ထဲတြင္ ထုတ္၍ အသံုးခ်ပါသည္။ ၄င္းသည္ ေန႕စဥ္ မွတ္တမ္းထားရွိျခင္းႏွင့္ ဒြန္တြဲလ်က္ရွိေနပါသည္။

၃။ သူတို႕ ကာယေလ့က်င့္ခန္းမ်ားျပဳလုပ္ၾကပါသည္

 နံနက္ ၅:၀၀ နာရီခန္႕တြင္ Apple ၏ CEO Tim Cook ကို အားကစားရံု၌ ေတြ႕ျမင္ႏိုင္ပါသည္။ Jack Dorsey ကေတာ့ (၆)မိုင္ခရီးကို ရြရြေလးေျပး(jog) သည္။ Unilever ၏ CEO Pol Polmam ကေတာ့ အေျပးစက္(treadmill) ေပၚမွာေျပးေနပါသည္။
 ေအာင္ျမင္သူအားလံုးက ေန႕တစ္ေန႕ကို ရင္ဆိုင္ရန္အတြက္ သူတို႕မွ ေရာဂါႏွင့္ စိတ္ဖိစီးမွဳကင္းေသာ တက္ၾကြစြာ အလုပ္လုပ္ႏိုင္ေသာ ကိုယ္ခႏၶာလုိအပ္ေၾကာင္း သိၾကပါသည္။ဒါမွလည္းထိုကိုယ္ခႏၶာျဖင့္ ကမၻာေပၚရွိ စိန္ေခၚမွဳအမ်ားဆံုးရွိျပီး စိတ္ဝင္စားစရာ အေကာင္းဆံုး လုပ္ငန္းမ်ားထဲမွ အခ်ိဳ႕ကို ေဆာင္ရြက္သြားႏုိင္မွာျဖစ္ပါတယ္။
 ကာယေလ့က်င့္ခန္းလုပ္ျခင္းသည္စိတ္ဖိစီးမွဳကို ေလွ်ာ့ခ်ရာ၌ အေထာက္အပံ့ျဖစ္ေစေသာ endorphin ေဟာ္မုန္းဓာတ္ကို ထုတ္ေပးေၾကာင္း သိပၸံပညာကလည္းဆိုထားပါသည္။ထို႕ျပင္ ၄င္းသည္ စြမ္းအင္ကိုလည္း မ်ားႏိုင္သမွ်မ်ားေအာင္ ျပဳလုပ္ေပးျပီး အဘက္ဘက္က က်န္းမာေနေအာင္ျပဳလုပ္ေပးပါသည္။

၄။ သူတို႕က်န္းမာေရးႏွင့္ညီညြတ္ေသာ နံနက္စာ breakfast စားၾကသည္

 နံနက္ေစာေစာစာကို တခ်ိဳ႕ကိေတာ့ အိမ္မွာ၊ တခ်ိဳ႕ကေတာ့ ကားထဲမွာ၊ တခ်ဳိ႕ကေတာ့ ရံုးမွာစားၾကပါသည္။ ဒါေပမယ့္ ေအာင္ျမင္သူအားလံုးကေတာ့ က်န္းမာေရးႏွင့္ညီညြတ္ေသာ breakfast ကိုစားၾကပါသည္။Richard Branson သည္ breakfast ကို နံနက္ေစာေစာစားသည္။ Hain Celestia ၏ CEO Urwin Simon ကေတာ့ breakfast ကိုစားရင္းႏွင့္အစည္းအေဝးလုပ္ပါသည္။ Procter & Gamble ၏ CEO A.G.Lafly ကေတာ့ “ကၽြန္ေတာ္အရင္တုန္းက breakfast ကို မစားသေလာက္ပါပဲ။ အခုေတာ့ V-8 juice( ဟင္းသီးဟင္းရြက္ (၈)မ်ိဳးပါေသာ ေဖ်ာ္ရည္) တစ္ခြက္ ၊ေပါင္မုန္႕အကြင္း (bagel) တစ္ဝက္ႏွင့္ ဒိန္ခ်ဥ္တစ္ခြက္တို႕ကိုေသာက္ပါတယ္။ တစ္ေန႕ကို (၅)ၾကိမ္၊ (၆)ၾကိမ္ စားပါတယ္။ေသြးခ်ိဳပမာဏကို ထိန္းထားတာျဖစ္ပါတယ္။ တက္လိုက္က်လိုက္ မျဖစ္ခ်င္ဘူးေလ” ဟုေျပာပါသည္။ တစ္ေန႕တာ၏ အခ်ိန္ေတြ ကုန္လာတာႏွင့္အမွ် ျဖည္းျဖည္းခ်င္းျပိဳကြဲျပီး စြမ္းအင္မ်ားထုတ္လုပ္ေပးေသာ ကစီဓာတ္ေပါင္းစံု (Complex Carbohydrates) ရွိျခင္းသည္ေကာင္းပါသည္။

၅။ သူတို႕ တရားထုိင္ၾကသည္

 Madonna, Hugh Jackman, Liv Tyler, Jennifer Aniston, Oprah Winfrey, Sir McCartney, George Harrison ႏွင့္ Jack Dorsey တို႕သည္ အာရံုစူးစိုက္မွဳပိုမိုေကာင္းမြန္ရန္၊ ၾကည္လင္ျပတ္သားမွဳရွိေစရန္ ၊စိတ္ေအးခ်မ္းမွဳရွိေစရန္၊အေႏွာက္အယွက္မ်ားကို ဖယ္ရွားႏိုင္ရန္၊စိတ္ဖိစီးမွဳ ေလွ်ာ့ခ်ႏိုင္ရန္ႏွင့္ က်န္းမာေရးတုိးတက္ေကာင္းမြန္ေစရန္ ေန႕စဥ္တရားထိုင္ၾကပါသည္။ သိပၸံပညာကလည္းေထာက္ခံပါသည္။

၆။သူတို႕ေန႕စဥ္မွတ္တမ္းထားရွိသည္

 တခ်ိဳ႕ကေတာ့ ၄င္းကို “ေက်းဇူးတရားမွတ္တမ္း” လို႕ေခၚပါသည္။ တခ်ိဳ႕ကေတာ့ “ စိတ္ကူး၊အေတြးမ်ား၏ မွတ္တမ္း” လို႕ေခၚပါသည္။ တခ်ိဳ႕ကေတာ့ “မွတ္တမ္း” လို႕ ရိုးရိုးေလးပဲေခၚပါသည္။ တခ်ိဳ႕ကေတာ့ “ေန႕စဥ္မွတ္တမ္း” လို႕ ရွင္းရွင္းလင္းလင္းေခၚပါသည္။ Mark Twain, George S, Patton,Thomas Jefferson, George Lucas, Darwin, Hemingway ႏွင့္ Beethoven တို႕အားလံုးသည္ ေန႕စဥ္မွတ္တမ္းမ်ားထားရွိခဲ့ၾကသည္။သူတို႕၏ မွတ္တမ္းစာအုပ္မ်ားထဲတြင္ သူတို႕၏ အေတြးမ်ား၊ စိတ္ကူးစိတ္သန္းမ်ား၊ေက်းဇူးတရားမ်ား၊ အစီအစဥ္မ်ား၊မဟာဗ်ဴဟာမ်ား၊ရည္မွန္းခ်က္ပန္းတိုင္မ်ား၊ တိုးတက္မွဳမ်ားႏွင့္ သတိေပးခ်က္မ်ားကို မွတ္တမ္းတင္ခဲ့ၾကပါသည္။ မွတ္တမ္းေရးျခင္းသည္ စီစဥ္ရန္၊ မဟာဗ်ဴဟာမ်ား၊ ရည္မွန္းခ်က္ပန္းတိုင္မ်ား၊ တိုးတက္မွဳမ်ားႏွင့္ သတိေပးခ်က္မ်ားကို မွတ္တမ္းတင္ခဲ့ၾကပါသည္။ မွတ္တမ္းေရးျခင္းသည္ စီစဥ္ရန္၊ မဟာဗ်ဴဟာေဆာင္ရြက္ရန္၊ေလးနက္စြာ စဥ္းစားရန္၊တိုးတက္မွဳမ်ားကို မ်က္ေျခမျပတ္ၾကည့္ႏိုင္ရန္၊ စိတ္ကူးမ်ားကို သိမ္းထားရန္၊ တြန္းအားေပးရန္၊လွံဳ႕ေဆာ္ရန္ အားေကာင္းေသာ လက္နက္တစ္ခုျဖစ္ပါသည္။ သင့္ကို သင္နားလည္ႏိုင္ေသာ တံခါးေပါက္လည္းျဖစ္သည္။

၇။သူတုိ႕သည္ ခက္ခဲေသာ လုပ္ငန္းမ်ားကို ျပတ္သားေသာ အလုပ္မ်ားျဖင့္ အဆံုးသတ္သည္

 ေအာင္ျမင္သူမ်ားသည္ စူးစိုက္မွဳ၊ စြမ္းအင္ႏွင့္ စိတ္စြမ္းအားတုိ႕သည္ ေငြေၾကးထက္ ပို၍ အဖိုးတန္ေသာ အရင္းအျမစ္မ်ားျဖစ္ေၾကာင္းကို သေဘာေပါက္ထားၾကပါသည္။ မည္သည့္လုပ္ငန္းကိုမဆို ကၽြမ္းက်င္စြာ လုပ္ေဆာင္ႏုိင္ရန္ စူးစိုက္မွဳ၊စြမ္းအင္ႏွင့္ စိတ္စြမ္းအားတုိ႕လုိအပ္ပါသည္။ေန႕စဥ္ေလ့က်င့္မွဳမ်ားျဖင့္ေအာင္ျမင္သူမ်ားသည္ အေလ့အထမ်ားကို က်င့္စဥ္မ်ားအျဖစ္ေျပာင္းလဲပစ္သည္။ သူတို႕သည္ ပိုမုိ၍ အားထုတ္မွဳမ်ားလုိအပ္ေသာ လုပ္ငန္းမ်ားတြင္ သူတို႕၏ အရင္းအျမစ္မ်ားကို အသံုးခ်ႏိုင္ရန္ အလုိအေလ်ာက္လုပ္ႏိုင္ေသာ အဆင့္သို႕ေရာက္ရွိသြားပါသည္။

 သူတို႕၏ ရည္မွန္းခ်က္ပန္းတိုင္မ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ ေလးနက္စြာ စဥ္းစားစီစဥ္ျပီး မဟာဗ်ဴဟာခင္းက်င္းျပီးေနာက္ ေအာင္ျမင္သူမ်ားသည္ နံနက္ေစာေစာတြင္ စိန္ေခၚမွဳအမ်ားဆံုးရွိေသာ္လည္း အက်ိဳးေက်းဇူးရွိသည့္လုပ္ငန္းမ်ားကို  အာရံုစူးစိုက္မွဳရွိေသာ ေဆာင္ရြက္မွဳမ်ားျဖင့္စတင္ ျပဳလုပ္ပါသည္။ ဒါမွ လည္းအရင္းအျမစ္လုိအပ္မွဳေလ်ာ့နည္းေသာ လုပ္ငန္းမ်ားကို ထုိေန႕၏ ေနာက္ပိုင္းအခ်ိန္မ်ား၌ အဆံုးသတ္လုပ္ေဆာင္ႏုိင္မွာျဖစ္ပါသည္။ စိတ္စြမ္းအင္သည္ နံနက္ခင္းအခ်ိန္၌ အျမင့္ဆံုးျဖစ္ျပီး တစ္ေန႕တာ၏ ေနာက္ပိုင္းအခ်ိန္မ်ား၌ ေလ်ာ့နည္းလာသည္ဟု သိပၸံပညာက သက္ေသျပျပီးျဖစ္ပါသည္။

၈။ သူတို႕သည္ ျပိဳင္ဘက္မ်ားထက္သင္ယူရာ၌ သာလြန္သည္

  ေအာင္ျမင္သူမ်ားသည္ သူတို႕ပတ္ဝန္းက်င္ရွိလူတုိင္းထက္ သင္ယူရာ၌ သာလြန္ပါသည္။ သူတို႕သည္ သင္ယူျခင္းကို စြဲလမ္းႏွစ္သက္ၾကသည္။ သူတို႕သည္ စာဖတ္ျခင္းကိုေလာဘၾကီးသူမ်ားျဖစ္ၾကသည္။ Barack Obama, Winston Churchill, Mahatama Gandhi ႏွင့္ Disney ၏ CEO Bob Iger တို႕သည္ စာဖတ္ျပီးသင္ယူၾကပါသည္။ သူတို႕သည္ သတင္းစာမ်ား၊ စာအုပ္မ်ား၊ audio books, ဂ်ာနယ္မ်ားႏွင့္ Harvard Business Review, Inc(သို႕) Forbes ကဲ့သုိ႕ေသာ မဂၢဇင္းမ်ားကို အျပီးတုိင္ဖတ္ပါသည္။ သူတို႕ေလာက္စိတ္ႏွစ္ျမွဳပ္ထားျခင္းမရွိေသာ သက္တူရြယ္တူမ်ားကေတာ့ အဓိပၸာယ္မရွိေသာ ေဖ်ာ္ေျဖမွဳမ်ားျဖင့္ အခ်ိန္ျဖဳန္းေနၾကပါသည္။

rk.net
Powered by Blogger.