ျပီးျပည့္စံုေသာဘ၀ေလးကို ပိုင္ဆိုင္ဖို႔

(၁) ရယူပိုင္ဆိုင္လိုစိတ္ကို 
တတ္ႏိုင္သမွ်ေလွ်ာ့ခ်ထားေပးပါ
(၂) အလုပ္ကိုတတ္အားသမ်ွ ပိုၾကိဳးစားျပီးလုပ္ပါ
(၃) မလွမ္းနိုင္တဲ့လိုအပ္ခ်က္ေတြကို တတ္နိုင္သမ်ွေလ်ွာ့ခ်ထားပါ
(၄) ၾကည္လင္ရႊင္ပ်စြာေနထိုင္ပါ
(၅) ရည္မွန္းခ်က္ကို အၾကီးၾကီးထားေပးပါ
(၆) ရယ္ေမာျခင္းကို မ်ားမ်ားလုပ္ေပးပါ
(၇) လက္ရွိပိုင္ဆိုင္ထားတဲ့
ပိုင္ဆိုင္မွဳအေပၚမွာ တတ္နိုင္သမ်ွ
တင္းတိမ္ေရာင့္ရဲပါ။
ျမရိပ္
#PannPwint

Powered by Blogger.