ေလၿဖတ္လူနာကို အျမန္ကယ္ဆယ္ကုသနည္း


ပထမအေရးႀကီးဆုံးအခ်က္မွာ - ေလျဖတ္ေသာလူနာကုိ ေရခ်ိဳးခန္း အိမ္သာစသည္ျဖင့္ မည္သည့္ေနရာတြင္ ျဖစ္ေစ၊ ျဖစ္ေသာေနရာမွ ေရြ႕ေျပာင္း သယ္မျခင္း လုံး၀မျပဳလုပ္ရပါ။

ထုိသုိ႔ခ်က္ျခင္းေရြ႕ေျပာင္းသယ္ေဆာင္ပါက ကားေဆာင့္ျခင္း၊ လႈပ္ရွားျခင္းဒဏ္မ်ားေၾကာင့္ ဦးေႏွာက္ ေသြးေၾကာေလမ်ားကုိ ပုိ၍ လ်င္ျမန္စြာ ေပါက္ကြဲေစၿပီး လူနာ၏အေျခအေနကုိ ပုိဆုိးေစပါသည္။
ထုိ႔ေၾကာင့္ လူနာကုိ မည္သည့္ေနရာသုိ႔ ေရြ႕ေျပာင္းျခင္း မျပဳလုပ္ပါႏွင့္။ လူနာကုိ ျဖစ္သည့္ေနရာ၌ပင္ အသာထူမေပးၿပီး ျပန္လဲမက်သြားေစရန္ အသာေမွး၍ ထုိင္ေစရပါမည္။

လူနာကုိ ကုိယ္တုိင္ မထုိင္ႏုိင္ပါက ေဘးမွလူတစ္ဦးက အသာေမွး၍ ထူမေပးထားပါ။ ထုိသုိ႔ ထူမၿပီးၿပီးခ်င္း ပုိးသတ္ထားေသာေဆးထုိးအပ္ျဖင့္ေသာ္လည္းေကာင္း၊ မီး႐ႈိ႕ၿပီးေသာ လက္ခ်ဳပ္အပ္ ထိပ္ဖ်ားျဖင့္ေသာ္ လည္းေကာင္း၊ လူနာ၏ လက္ေခ်ာင္း(၁၀)ေခ်ာင္းထိပ္ဖ်ားကုိ ပုိးသတ္ထားေသာအပ္ျဖင့္(ပဲေစ့ခန္႕) ေသြးတစ္စက္ တစ္စက္စီထြက္လာေအာင္ ေဖာက္ေပးပါ။

ေသြးစက္ပဲေစ့ခန္႔ ထြက္/မထြက္ ေခတၱေစာင့္ၾကည့္ပါ။ အကယ္၍ ေသြးမထြက္ပါက ေသြးထြက္လာေအာင္ လက္ျဖင့္ ညွစ္ထုတ္ေပးပါ။ လက္ေခ်ာင္းတုိင္း ေသြးတစ္စက္စီထြက္သြားၿပီး မိနစ္ပုိင္းအတြင္း လူနာျပန္လည္ သတိရလာပါလိမ့္မယ္။

အကယ္၍ လူနာ ပါးစပ္ရြဲ႕သြားပါက လူနာ၏ နားရြက္ႏွစ္ဖက္ကုိ နီလာသည့္တုိင္ေအာင္ လက္ျဖင့္ ပြတ္ဆြဲေပးပါ။ နီလာပါက နားရြက္ေအာက္ပုိင္း နားေပါက္ေဖာက္သည့္ေနရာ၌ ပုိးသတ္ထားေသာအပ္ျဖင့္ တစ္ဖက္ ၂-ခ်က္စီ ေဖာက္ေပးရပါမည္။

နားရြက္ ၂-ဖက္စလုံးမွ ေသြး ၂-စက္စီ ပဲေစ့ခန္႕ ထြက္လာၿပီး မိနစ္ပုိင္းအတြင္း ပါးစပ္ရြဲ႕ရာမွ ျပန္တည့္သြား ပါလိမ့္မည္။

လူနာကုိ ပုံမွန္အေျခအေနသုိ႔ေရာက္ေအာင္ ေစာင့္ၿပီးမွ ေဆး႐ုံသုိ႔ လူနာကုိ ပုိ႔ေပး၍ လုိအပ္ေသာေဆးကုသမႈကုိ ခံယူပါေစ။
ယခုကဲ့သုိ႔ ေရွးဦးစြာျပဳစုၿပီးမွ ေဆးကုသမႈခံေစပါက အေၾကာေသျခင္း၊ ကုိယ္တျခမ္းေသျခင္း၊ ေျခလက္လႈပ္မရျခင္း၊ စကားမပီမသျဖစ္ျခင္းတုိ႔မွ လုံး၀ကင္းလြတ္သြားေစပါမည္။

ဤနည္းမွာ လက္ေတြ႕ေပ်ာက္ကင္းသက္သာေစေသာနည္းျဖစ္ပါသည္။ ဤနည္းကုိ လူအမ်ားေလျဖတ္ျခင္း ေ၀ဒနာမွ ကင္းေ၀းေစရန္အတြက္ ေမတၱာေစတနာျဖင့္ ကုသုိလ္ျပဳပါသည္။

ဤနည္းကုိ မိမိတုိ႔နီးစပ္ရာ အသိမိတ္ေဆြမ်ားထံသုိ႔ တဆင့္ျဖန္႔ေ၀ျခင္းျဖင့္ ကုသုိလ္ယူၾကပါ။ ဤနည္းသည္ ကုိယ္ေတြ႕ လက္ေတြ႕ လူနာကုိ ျပဳစုေပးျခင္းျဖင့္ ရာႏႈန္းျပည့္ေအာင္ျမင္ေသာနည္းျဖစ္ေၾကာင္း အာမခံပါသည္။
ဤကုသနည္းကုိ တ႐ုတ္ျပည္မွ ေပးပုိ႔ေသာကုသနည္းမွ ဘာသာျပန္ထားျခင္း ျဖစ္ပါသည္။

============

Myawady Health
#PannPwint
Powered by Blogger.