ပဲလ္လီအားေခၚယူရန္ ေစာင့္ၾကည့္ေနသည့္ ဂ်ဴဗီတပ္


➳ ➳ ➳ ➳ ➳ ➳ ➳ ➳ ➳ ➳ ➳ ➳ ➳ ➳

 ဂ်ဴဗီအသင္းမွ ေဆာက္သင္တမ္စတား
တိုက္စစ္မူး ပဲလ္လီအားေခၚယူသြားရန္ ျပင္ဆင္ေနပါတယ္.
အသက္ 30 ႏွစ္အရြယ္ အီတလီလူမ်ိဳးတိုက္စစ္မူး ပဲလ္လီ
မွလည္း အဂၤလန္၌ ေပ်ာ္ရႊင္ေနေၾကာင္း ဆိုခဲ့ေပမယ့္
အီတလီဟာ သူ႔ရဲ႕ႀကိဳက္ႏွစ္သက္တဲ့ ေနရာျဖစ္ေၾကာင္း
ဆိုထားျခင္းေၾကာင့္ ၎ႏွင့္ ဂ်ဴဗီအသင္းတို႔ရဲ႕သတင္း
ဟာ ပိုမိုႀကီးထြားလာခဲ့ပါတယ္..

"အီတလီဟာ လွပတဲ့ ႏိုင္ငံတစ္ျဖစ္ၿပီး ကြၽန္ေတာ္ႀကိဳက္
ႏွစ္သက္တဲ့ ေနရာလည္းျဖစ္ပါတယ္ ကြၽန္ေတာ္ အသင္း
နဲ႔ စာခ်ဳပ္သက္တမ္းက 18 လထိ က်န္ရိွေနပါေသးတယ္
ေလာေလာဆယ္ အဂၤလန္မွာ ေပ်ာ္ရႊင္ေနေပမယ့္ အခ်ိန္
ကစကားေျပာပါလိမ့္မယ္" လို ့ ပဲလ္လီမွေျပာၾကားခဲ့ပါတယ္

ဂ်ဴဗီအသင္းဟာ ခ်ယ္ဆီးကြင္းလယ္လူ ေအာ္စကာကို
လည္း ပဲလ္လီႏွင့္အတူ ေခၚေဆာင္သြားဖို႔ ျပင္ဆင္ေန
ေၾကာင္း သိရပါတယ္..

#Conia
Powered by Blogger.