ယဥ္ေက်းမွု ရွိရမယ္

လူတစ္ေယာက္က အလုပ္ခြင္မွာပဲ ျဖစ္ျဖစ္၊ သာမန္ အခ်ိန္မွာပဲ ျဖစ္ျဖစ္ ယဥ္ေက်း သိမ္ေမြ ့မွု ရွိဖို ့လို ပါတယ္။ ယဥ္ေက်းသိမ္ေမြ ့ျခင္းဟာ 
လူတစ္ေယာက္ရဲ့ သေဘာထားကို ျပသျခင္း၊ အဆင့္အတန္းကို ေဖာ္ျပျခင္း တစ္မ်ိဳးလည္း ျဖစ္ပါတယ္။

ဘယ္ေနရာမွာပဲ ျဖစ္ျဖစ္ ယဥ္ေက်းစြာ ဆက္ဆံတတ္တဲ့ သူဟာ ေအာင္ျမင္မွုေတြ ရေနတာကို ေတြ ့ျမင္ၾကရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ စကားတစ္လုံး
ဟာ ဘယ္အေျခအေနမ်ိဳးမွာေျပာေျပာ တစ္ဖက္သားကို နား၀င္ခ်ိဳသာေစဖို ့လိုအပ္ပါတယ္။

ယဥ္ေက်းတတ္မွုဟာ တနည္းအားျဖင့္ လူတစ္ဦးကို ရဲရင့္ေစတာလည္း ျဖစ္ပါတယ္။ စကားေျပာ ယဥ္ေက်းသိမ္ေမြ ့တဲ့သူမ်ားဟာ ဘယ္သူနဲ ့
ေျပာေျပာ အျခားသူမ်ားထက္ တည္ျငိမ္စြာ ရင္ဆိုင္နိုင္ပါတယ္။ မေၾကာက္မ၀ံ့ပဲ ေျပာလိုရာကို ရဲရဲ၀ံ့၀ံ့ ေျပာဆိုနိုင္ပါတယ္။

လူေတြရဲ့ ခ်စ္ခင္ ၾကင္နာမွုကို တေလးတစားၾကီး လိုက္ျပီး ရယူေနစရာ မလိုပါဘူး၊ စကားကို ခ်ိဳသာယဥ္ေက်းစြာ ေျပာဆိုျခင္းျဖင့္ ရယူနိုင္ပါ
တယ္။ ဒီေနရာမွာ သီလနဲ ့သမာဓိရွိဖို ့ေတာ့ အထူးလိုအပ္ပါတယ္။

သို ့ေသာ္ ေနရာတိုင္းမွာေတာ့ ယဥ္ေက်းမွု မတူညီတာကို ေတြ ့ရမွာပါ။ ဒီေနရာမွာ ဒီစကားကို ေျပာလို ့ယဥ္ေက်းမွုရွိေပမယ့္၊ ေနာက္တစ္ေန
ရာမွာေတာ့ ဒီစကားကုိ အသုံးမျပဳသင့္တာမ်ိဳးလည္း ရွိတတ္ပါတယ္။ ဒါကို ပညာအသိဥာဏ္နဲ ့ခဲြျခားရင္ ရနိုင္ပါတယ္။

စကားေျပာ ယဥ္ေက်းသိမ္ေမြ ့ရသလို၊ အျပဳအမွုဟာလည္း ယဥ္ေက်းဖို ့ အင္မတန္ လိုအပ္ပါတယ္။ ဥပမာ- သူမ်ား စကားေျပာေနခ်ိန္ ထထြက္
သြားတာမ်ိဳးတို ့၊ စိတ္မ၀င္စားပဲ တျခားအရာကို မိမိက လုပ္ေနတာမ်ိဳးတို ့ဟာ အလြန္ရိုင္းျပေစတာ ျဖစ္ပါတယ္။

ယဥ္ေက်းသိမ္ေမြ ့မွုဟာ လူေတြရဲ့ နွလုံးသားကို သိမ္းပိုက္နိုင္တဲ့ အေလ့အထေလး တစ္ခုျဖစ္တယ္ဆိုတာကို သိထားေစခ်င္ပါတယ္။ ကုိယ္အမူ
အရာ၊ နွုတ္အမူအရာ ယဥ္ေက်းသိမ္ေမြ ့ရမယ္လို ့ ေရွးစာဆိုေက်ာ္တို ့က ပညာေပး ခ်ျပခဲ့တာကို ဖတ္မွတ္ဖူးၾကမွာပါ။

စာဆိုေတာ္ ရွင္မဟာရ႒သာရက ဧကပိုဒ္ရတု မွာ သု၊စိ၊ပု၊ဘာ ဝိ၊လိ၊သိ၊ဓာ ဆိုတာကို ေနာင္လာ ေနာင္သားေတြကို ဆုံးမေပးခဲ့ပါတယ္။ ဒါကေတာ့
သု = သုေဏယ်… ၾကားနာရာ၏။
စိ = စိေႏၱယ်.. ၾကံေဆာင္ရာ၏။
ပု = ပုေစၦယ်.. ေမးျမန္းရာ၏။
ဘာ = ဘာေသယ်..ေျပာဆိုရာ၏။
ဝိ = ဝိစာေရယ် .. စူးစမ္းဆင္ျခင္ရာ၏
လိ = လိေခယ်.. စာေရးရာ၏။
သိ = သိေကၡယ်.. ေလ့က်င့္ရာ၏။
ဓာ = ဓာေရယ်..နွုတ္တတ္ေဆာင္ရာ၏။

ဒီအကၡရာေတြရဲ့ အဓိပၸာယ္ကို သိရွိနားလည္ျပီး ေန ့စဥ္ က်င့္သုံးလိုက္နာၾကမယ္ ဆိုရင္ ျငိမ္းေအးေသာ ဘ၀ကို လူတိုင္း ပိုင္ဆိုင္ၾကမွာ ျဖစ္ပါ
တယ္။ ဒါေၾကာင့္ ယဥ္ေက်းမွု ရွိျခင္းဟာလည္း ေလာကကို ၾကီးဆိုးနိုင္တယ္ဆိုတာ သိၾကဖို ့ ေရးသားအၾကံေပးအပ္ပါတယ္။
Powered by Blogger.