ရုရွားေရငုပ္သေဘာၤမ်ား အင္တာနက္ ဆက္ေၾကာင္းမ်ားကို ျဖတ္ေတာက္နိုင္ဖြယ္ရွိ။


နို (၁၃) နည္းပညာ၊ ရဲရင့္တည္၊ ရတနာပံုေန ့စဥ္။

ရုရွားသည္ ပင္လယ္ေရေအာက္မွျဖတ္သန္းေသာ အေရးပါသည့္ အင္တာနက္ေရေအာက္ဆက္ေၾကာင္းမ်ားကို
ေရငုပ္သေဘၤာမ်ားအသံုးျပဳကာ ျဖတ္ေတာက္သြားနိုင္ရန္ ၾကိဳးပမ္းေနေၾကာင္း နယူးေယာက္တိုင္းမ္သတင္းဌာန
က ေဖာ္ျပထားသည္။

ေရေအာက္အင္တာနက္ဆက္ေၾကာင္းမ်ားအနီးတ၀ိုက္တြင္ ရုရွားေရတပ္သေဘၤာမ်ားလွဳပ္ရွားမႈလြန္ကဲေနျခင္း၊
ေရငုပ္သေဘၤာမ်ား ငုပ္ခ်ည္၊ေပၚခ်ည္ျဖစ္ေနျခင္းတို ့သည္ ေရေအာက္ဖိုက္ဘာဆက္ေၾကာင္းမ်ားကို တိုက္ခိုက္
ျဖတ္ေတာက္ရန္ ၾကံစည္ေနသည္ဟု ယူဆဖြယ္ရာျဖစ္ေနျပီး ယင္းေရေအာက္ဆက္ေၾကာင္းမ်ားသည္ ကမၻာ့
နိုင္ငံမ်ား တစ္နုိင္ငံနွင့္တစ္နိုင္ငံ ဆက္သြယ္ရာတြင္ အလြန္အေရးပါသည့္ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကို အင္ျပည့္
အားျပည့္ သြယ္ယူပို ့ေဆာင္ေပးေနေသာ ဆက္ေၾကာင္းမ်ားျဖစ္သည့္အတြက္ ရုရွား၏လုပ္ရပ္မွာ စိုးရိမ္ဖြယ္ျဖစ္ေန
ေၾကာင္း နယူးေယာက္တိုင္းမ္ က ဆိုသည္။

ကမၻာ့သမုဒၵရာမ်ားေအာက္ေျခတြင္ ေရေအာက္ဖိုက္ဘာဆက္ေၾကာင္းမ်ားသည္ အရွည္မိုင္ေပါင္းမ်ားစြာရွိျပီး ေျမြလိမ္
ေျမြေကာက္ သြယ္တန္းထားေၾကာင္း၊ ရုရွားသည္ ယင္းအဖိုးတန္ျပီးအေရးပါလွေသာ ဖိုက္ဘာဆက္ေၾကာင္းမ်ားကို
ျဖတ္ေတာက္ေႏွာက္ယွက္ရန္ အမွန္တစ္ကယ္ပင္ ၾကိဳးပမ္းေနျခင္းျဖစ္နိုင္ေၾကာင္း၊ ရုရွားေစာင့္ၾကည့္အဖြဲ ့ ကလည္း
၄င္းတို ့၏ မရိုးမသားလွဳပ္ရွားပံုမ်ားကို သတိထားမိေနသည္မွာ ၾကာျပီျဖစ္ေၾကာင္း The Russia and Eurasia Pro
gramme မွ ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာသူ Keir Giles က ေျပာျပသည္။

ရုရွားက အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုရဲ  ့ အင္တာနက္ဆက္ေၾကာင္းကို ျဖတ္ေတာက္ဖို ့ ၾကိဳးစားတာျဖစ္နိုင္ပါတယ္။
ဒါေပမယ့္ အဲဒါ လက္ေတြ ့မွာ မျဖစ္နိုင္ပါဘူး။ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုထဲကို ၀င္ထြက္ေနတဲ့ ေရေအာက္ဖိုက္ဘာ
ၾကိဳးေတြဆိုတာ အမ်ားၾကီးပါ။ ၾကိဳးတစ္ေခ်ာင္းျဖတ္လည္း အဲဒီၾကိဳးနဲ ့သက္ဆိုင္တဲ့ေနရာေလာက္ကိုပဲ ထိခိုက္မွာပါ။
ထိခုိက္တယ္ဆိုတာကလည္း အင္တာနက္လံုး၀ျပတ္ေတာက္သြားတာမ်ိဳးမဟုတ္ဘဲ လုိင္းေႏွးသြားတယ္ဆိုရံုေလာက္
ပါပဲ။ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုတစ္ခုလံုးကို အင္တာနက္ျဖတ္ပစ္ဖို ့ဆိုတာကေတာ့ လံုး၀မျဖစ္နုိင္တဲ့ကိစၥပါ ဟု ၄င္းက
ဆက္လက္ေျပာျပသည္။

သို ့ေသာ္ ယင္းကဲ့သို ့ ပင္လယ္ေရေအာင္ဖိုက္ဘာဆက္ေၾကာင္းမ်ားကို ျဖတ္ေတာက္ပစ္ျခင္းေၾကာင့္ အျခားနိုင္ငံမ်ားကိုလည္း ထိခိုက္နိုင္ေၾကာင္း၊ ၂၀၁၄ တြင္ ခရိုင္းမီးယားကၽြန္းဆြယ္အေရးေၾကာင့္ ရုရွားေရတပ္လွဳပ္ရွားမႈမ်ားရွိခဲ့ရာ
မိမိတို ့၏ အင္တာနက္လိုင္းႏႈန္းမ်ား မျငိမ္မသက္ျဖစ္ကာ ေႏွးသြားခဲ့ေၾကာင္း Ukraine Telecom က ေထာက္ျပသည္။

ရုရွားက ပင္လယ္ေရေအာက္ဖိုက္ဘာဆက္ေၾကာင္းေတြကိုျဖတ္ေတာက္ျပီး အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုကို ၀င္ထြက္ေန
တဲ့ သတင္းအခ်က္အလက္ေတြကို ၾကားျဖတ္နားေထာင္ရယူဖို ့ ၾကိဳးပမ္းေနတာ ျဖစ္နိုင္ပါတယ္။ ဒီလိုကိစၥမ်ိဳးကို ၁၉၇၀
တုန္းကလည္း တစ္ၾကိမ္ လုပ္ခဲ့ၾကပါတယ္။ အခုတစ္ၾကိမ္လည္း ဘယ္လိုျဖစ္လာမလည္းဆိုတာ ေစာင့္ၾကည့္သြားရမွာ
ျဖစ္ပါတယ္ဟု Keir Giles က ဆက္လက္ရွင္းျပသည္။


Powered by Blogger.