ေျမာက္ကိုရီးယား ေျမေအာက္ လႈိ္ဏ္ေခါင္းတူးေနဟုဆိုေျမာက္ကိုရီးယားသည္ ေနာက္ထပ္ ႏ်ဴလက္နက္ စမ္းသပ္ေဖာက္ခဲြမႈမ်ားကို ျပဳလုပ္ရန္ ရည္ရြယ္ခ်က္ျဖင့္ ႏ်ဴစမ္းသပ္ရာ ေနရာတြင္ ေျမေအာက္ လႈိဏ္ေခါင္းတစ္ခုကုိ တူးေဖာ္ေနေၾကာင္း ေတာင္ကိုရီးယား သတင္းဌာနတစ္ခုက ေသာၾကာေန႔တြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။

တူးေဖာ္သည့္ေနရာမွာ ေျမာက္ကိုရီးယား အေရွ႕ဘက္ကမ္းေျခတြင္ ရွိေနၿပီး ယင္းေနရာတြင္ ႏ်ဴစမ္းသပ္ေဖာက္ခဲြမႈ သံုးႀကိမ္ျပဳလုပ္ခဲ့ၿပီး ျဖစ္သည္။ လႈိဏ္ေခါင္း တူးေဖာ္ရာေနရာတြင္ အလုပ္သမားမ်ားႏွင့္ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္မ်ားကို ေတြ႕ရွိေနရေၾကာင္း ေတာင္ကိုရီးယားရွိ ဟြန္ဟတ္သတင္းဌာနက အမည္မေဖာ္လိုေသာ အစိုးရ သတင္းအရင္းအျမစ္ တစ္ခုကုိ ကိုးကားေဖာ္ျပခဲ့သည္။

ေတာင္ကိုရီးယားရွိ ကိုရီးယားႏွစ္ႏုိင္ငံ ျပန္လည္ ေပါင္းစည္းေရး ၀န္ႀကီးဌာနမွ ေျပာခြင့္ရွိသူ ဂၽြန္ဂ်ဴး-ဟီက ယင္းသတင္းႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး မွတ္ခ်က္ခ်ေျပာဆုိျခင္း မရွိေသာ္လည္း ေတာင္ကိုရီးယားႏွင့္ အေမရိကန္ ျပည္ေထာင္စုတို႔သည္ ေျမာက္ကိုရီးယားရွိ ႏ်ဴဆိုင္ရာ လုပ္ငန္းေဆာင္တာမ်ားကို မနီးကပ္ ေစာင့္ၾကည့္ေနေၾကာင္း ေျပာဆုိခဲ့သည္။

ေျမာက္ကိုရီးယားသည္ ၂၀၁၃ ခုႏွစ္တြင္ ေနာက္ဆံုးအႀကိမ္ ႏ်ဴစမ္းသပ္ေဖာက္ခဲြမႈ အပါအ၀င္ စမ္းသပ္ေဖာက္ခဲြမႈ သံုးႀကိမ္ျပဳလုပ္ခဲ့ၿပီး ျဖစ္သည္။

Source:Reuters

============

Messenger News Journal
Powered by Blogger.