မ်က္စိကို အနားေပးပါ

မ်က္စိအာရံုစူးစိုက္တာေၾကာင့္ မ်က္စိႂကြက္သားေတြ အာရံုစိုက္ၿပီး ညႇစ္ထုတ္ရတဲ့အတြက္ ေခါင္းကိုက္ တတ္ပါတယ္။ စာဖတ္ၿပီး ဒါမွမဟုတ္ ကြန္ပ်ဴတာ စခရင္မ္ ကိုၾကည့္အၿပီး ေခါင္းကိုက္တတ္ရင္ ၁၀ မိနစ္ၾကာတိုင္း မ်က္စိကိုအနားေပးရမွာျဖစ္ၿပီး အေ၀းေနရာမွာ႐ွိတဲ့ ပစၥည္းတစ္ခုခုကို စကၠန္႔ ၆၀ ခန္႔ ၾကည့္ေပးပါ။ မ်က္မွန္အတြက္ မ်က္စိစမ္းသပ္စစ္ေဆး မႈလည္း ျပဳလုပ္ရပါမယ္.....

Powered by Blogger.