ရခိုင္သူရဲေကာင္း ဓမၼေဇယ်ေအဒီ ၁၂၄၆ ခုႏွစ္တြင္ ရခိုင္ျပည္ကို ငႏွလံုးမင္းၾကီး အုပ္ခ်ဳပ္ခဲ့သည္။ ( ထိုမင္းသည္ ႏွလံုးသားၾကီးျမတ္စင္ၾကယ္ေသာေၾကာင့္ ထိုသို႔အမည္တြင္ရျခင္း ျဖစ္သည္ ဆို၏။ )

ထိုသို႕ ငႏွလံုးမင္းၾကီးအုပ္ခ်ဳပ္ေနသည့္အခ်ိန္တြင္ ဘဂၤလားျပည္မွ ကုလားမ်ားႏွင့္ ဖိုးေခါင္ေတာင္ရိုးမွ သက္လူမ်ိဳးတို႔ တစ္စုတစ္စည္းတည္း ညီညြတ္ၾကကာ ရခိုင္ႏိုင္ငံေတာ္၏ နယ္စပ္ေဒသမ်ားကို ထိပါးေႏွာင့္ယွက္ၾကေလသည္။

ထိုအခါ ငႏွလံုးမင္းၾကီးသည္ ျပည္စိုးအမတ္ ဓမၼေဇယ် ႏွင့္ အမတ္ဆင္ကဲၾကီး တို႕ႏွစ္ဦးကို တပ္ခ်ဳပ္မ်ားခန္႔၍ စစ္သည္အင္အား ငါးေသာင္းကိုဦးစီးေစကာ သူပုန္ကုလားတို႕ကို ႏွိမ္နင္းေစေလသည္။

ထိုသို႔ တပ္ၾကီး ခ်ီတက္သြားစဥ္ လမ္းခရီး၌ က်ီးႏွင့္ ဗ်ိဳင္းတို႕ ခြပ္ၾက၍ က်ီးအေတာင္ပံက်ိဳးသည္ ကို နိမိတ္အျဖစ္ ျမင္ၾကျပီး ပညာရွိတို႕က " က်ီး နံ ကုလား၊ ဗ်ိဳင္းနံ ရခိုင္ ျဖစ္သည္။ က်ီးအေတာင္ပံက်ိဳးသည္ကို ေထာက္ေသာ္ ကုလားတို႔ကို ငါတို႔ရခိုင္ မုခ်ႏိုင္မည္ " ဟု ေဟာကိန္းထုတ္ေလ၏။

ရခိုင္ရဲမက္တို႕လည္း စိတ္အားတက္ၾကြၾက၍ စစ္ေျမျပင္တြင္ အားသြန္၍ ကုလားတို႔ကို ခုတ္ထစ္ၾကရာ ငါးရက္အတြင္း စစ္တေကာင္းျမိဳ႕ကို ရေလ၏။ ( ကုလားတို႔လည္း ဒါကာ ျမိဳ႕ အထိေအာင္ အလဲလဲအကြဲကြဲ ဆုတ္ေျပးၾကရေလ၏။ )

ဒါကာ ျမိဳ႕တြင္ ကုလားတို႔သည္ ခံတပ္ကို ခိုင္ခန္႔သည္ထက္ ခိုင္ခန္႔ေအာင္ ျပင္ဆင္ကာ ရခိုင္သားတို႔ကို အံတုၾကေလ၏။ ( ထိုခံတပ္ၾကီးကို ကုလားအိမ္ေရွ႔မင္းကိုယ္တိုင္ ကြပ္ကဲသည္ဆို၏။ )

အမတ္ ဓမၼေဇယ်လည္း ထိုခံတပ္အနီးသို႕ေရာက္လွ်င္ ကုလားအိမ္ေရွ႕မင္းအား စီးခ်င္းေတြ႕ရန္ စိန္ေခၚေလ၏။ ( ကုလားအိမ္ေရွ႔မင္းလည္း "ဤရခုိင္အမတ္သည္ ေသြးၾကြလြန္းလွသည္။ ငါကိုယ္တိုင္ ရွင္းအံ့" ဟု ဆိုကာ စိန္ေခၚမႈကို လက္ခံေလ၏။ )

ေနာက္ေန႔ နံနက္တြင္ ကုလားအိမ္ေရွ႕မင္းသည္ "ဗလ၀ါ" ဟူေသာ ဆင္ေျပာင္ၾကီးကို ကၾကိဳးတန္ဆာမ်ား ဖိတ္ဖိတ္လက္ေအာင္ ဆင္ယင္ကာ ဓါးေကာက္ ရွည္ ၾကီး ကို ယာလက္တြင္ ကိုင္စြဲ ၍ ခံတပ္အတြင္းမွ ထြက္လာေလသည္။

ရခုိင္သူရဲေကာင္း ဓမၼေဇယ်လည္း " နတ္ယာဥ္ပ်ံ " ဟူေသာ ဆင္ၾကီးကို ေရႊကြန္ယက္လႊမ္းကာ လွံတို လွံရွည္မ်ား စြဲကိုင္လ်က္ စီးခ်င္းတိုက္ရန္ လ်ာထားေသာ လြင္ျပင္သို႕ ထြက္ခဲ့ေလ၏။

လြင္ျပင္သို႔ ႏွစ္ဦးသားေရာက္ၾကလွ်င္ ဆင္ႏွစ္စီး အျပိဳင္ခၽြန္းဖြင့္၍ လႊတ္ၾကရာ ဓမၼေဇယ်၏ ဆင္ " နတ္ယာဥ္ပ်ံ " သည္ ကုလားအိမ္ေရွ႔မင္း၏ ဆင္ " ဗလ၀ါ " ကို အစြယ္လံုး ကၽြံေအာင္ ထိုးမိေလသည္။ " ဗလ၀ါ "သည္ နာက်င္လြန္း၍ ေဟာင္ေဟာင္က်ီက်ီ ျမည္ကာ ရုန္းေသာ္လည္း " နတ္ယာဥ္ပ်ံ " က ႏွာေမာင္းခ်င္းလိမ္ကာ ဆြဲထားသျဖင့္ ရုန္းမရႏိုင္ ရွိေလသည္။

ကုလားအိမ္ေရွ႔မင္းလည္း မိမိ၏ဆင္ ေအာ္ျမည္သံကို ( သနား၍ေလာ၊ ေၾကာက္၍ေလာ မသိ ) ေၾကာင္၍ နားေထာင္မိေနျပီး တိုက္ခိုက္ရန္ကို ေမ့ေလ်ာ့ေနသည့္အလား ဓါးကို ကိုင္လ်က္ကပင္ မ်က္လံုးေလး ကလယ္ ကလယ္ ျဖစ္ေနေလ၏။

ထိုအခ်က္ကို အခြင့္ေကာင္းယူကာ ဓမၼေဇယ်သည္ လွံတိုျဖင့္ ကုလားမင္းသား၏ ဓါးကိုင္လက္ ကို ပစ္ေပါက္လိုက္ရာ ကုလားမင္းသား၏ ညာဘက္ လက္ေမာင္းကို ထိရွေလ၏။ ( ဓါးလည္း ျပဳတ္က်ေလ၏ )

ဓါးျပဳတ္က်သြားေသာ ကုလားမင္းသားလည္း ဆင္ကို ခၽြန္းအုပ္လတၱံ႔ ဟုေတြးကာ ခၽြန္းကို အေျမာက္တြင္ သူ႕ထံသို႕ လွံရွည္ၾကီးရြယ္လ်က္ ၀င္လာေသာ ဓမၼေဇယ်ကို ျမင္လွ်င္ မ်က္လံုးမ်ား ျပာေ၀သြားကာ ဆင္လည္ကုပ္ေပၚမွ ဟန္ခ်က္ပ်က္ျပီး ျပဳတ္က်ေလ၏။

" နတ္ယာဥ္ပ်ံ " လည္း " ဗလ၀ါ "ကို ႏွာေမာင္းခ်င္းလိမ္ထားရာမွ လႊတ္လိုက္သည့္ ခဏတြင္ " ဗလ၀ါ " သည္ ေနာက္ကိုမွ် လွည့္မၾကည့္ဘဲ သခင္ကို ထားခဲ့ကာ တပ္တြင္းသို႕ ၀င္ေျပးေလေတာ့သည္။

ညာဘက္လက္တြင္ လွံထိဒဏ္ရာ၊ ဆင္ေပၚမွ ျပဳတ္က်၍ ခါးမ်က္ဒဏ္ရာ တို႕ကို ခံစားေနရေသာ ကုလားအိမ္ေရွ႔မင္းကို ရခိုင္ရဲမက္တုိ႕က မိမိတို႔တပ္တြင္းသို႕ ဆြဲယူထိန္းသိမ္း ထားလိုက္ေလေတာ့သည္။

ထို႔ေနာက္ ဓမၼေဇယ်တို႔လည္း ဆက္လက္ ခ်ီတက္ၾကရာ ေမာက္သူဇာ ျမိဳ႕တြင္ ခံေနေသာ ဒီလီပဆာမင္း ႏွင့္ ေတြ႔၍ တိုက္ၾကရျပန္၏။ ( ဒီလီပဆာမင္းလည္း မခံ၀ံ့၍ ေတာျမိဳင္ၾကီးရာ အရပ္သို႕ တိုး၀င္ကာ ဆုတ္ေျပးရရွာ၏ )

ထို ဒီလီပဆာမင္း ဆုတ္ေျပးသြားေသာအခါ ဘဂၤါလီကုလားသူပုန္မ်ားႏွင့္ သက္သူပုန္မ်ားလည္း လက္နက္ခ် အညံ့ခံေလေတာ့၏။ ( စစ္မီးလည္း ျငိမ္းသြားေတာ့သည္။ )

ႏွလံုးသား ျမင့္ျမတ္ေသာ ငႏွလံုးမင္းၾကီးသည္ လွံထိ၍ ခါးမ်က္ေနေသာ ကုလားမင္းသားကို ေဆးကုေပးေတာ္မူကာ စစ္ေတြျမိဳ႕ကို စားေက်း ေပးေတာ္မူ၏။

ရခုိင္ႏိုင္ငံေတာ္အတြက္ သက္စြန္႔ၾကိဳးပမ္းအမႈထမ္းခဲ့ေသာ သူရဲေကာင္း အမတ္ဓမၼေဇယ် ကိုလည္း " မဟာေ၀ႆ၀ဏၰ " ဟူေသာအမည္ကို ေပးေတာ္မူ၍ ခ်ီးေျမွာက္ေတာ္မူေလ၏။

# ( ဟိုေန႕က ေၾကာင္ Newsfeed မွာ Comment ေတြ ဖတ္ေနတုန္း မြတ္ဆလင္ တစ္ေယာက္က သကၠရာဇ္ ၁၂၅၀ ၀န္းက်င္မွာ စစ္ေတြကို ရိုအင္ဂ်ီယန္ဘဂၤလီ ဘုရင္ အုပ္ခ်ဳပ္ခဲ့တယ္။ ဒါဟာ ရိုဟင္ဂ်ာ သမိုင္းပဲ ဆိုျပီး ျငင္းေနတာ ေတြ႔လို႕ ဒီ ပို႔စ္ကို စာစီပါတယ္။
မွန္ပါတယ္။ စစ္ေတြကို ဘဂၤလီတစ္ေယာက္ အုပ္ခ်ဳပ္ခဲ့ဖူးပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ အဲ့ဘဂၤလီ ( ကုလားအိမ္ေရွ႕မင္း ) ဟာ တစ္ႏွစ္ကို သံုးၾကိမ္ ( သၾကၤန္၊၀ါ၀င္၊၀ါကၽြတ္ ) လက္ေဆာင္ပဏၰာေတြနဲ႕အတူ ရခိုင္ေနျပည္ေတာ္ကို အေရာက္လာျပီး ရခိုင္ဘုရင္ငႏွလံုးမင္းၾကီး ရဲ႕ ေရႊဖ၀ါးေတာ္ေအာက္ကို ေျခေတာ္ဦးတင္ လာေရာက္ ဦးခိုက္ရွိခိုးရတဲ့ လက္ေအာက္ခံမင္း အဆင့္သာ ျဖစ္ပါေၾကာင္း တင္ျပခ်င္လို႔ပါ။ )

ပဥၥမံေၾကာင္
Powered by Blogger.