ဒုကၡကို ဘာနဲ႔ဖယ္ရွားမလဲ


ျမတ္စြာဘုရားက "၀ီရိေယန ဒုကၡမေစၥတိ - 
ႀကိဳးပမ္းအားထုတ္မႈ ၀ီရိယျဖင့္ ဆင္းရဲဒုကၡကို ဖယ္ရွားပစ္ႏိုင္တယ္"လို႔ ေဟာပါတယ္။

ဆင္းရဲမႈသံသရာကို ေက်ာ္လႊားခ်င္ရင္ ႀကိဳးစားၾကရမွာေပါ့။ ဒါေျပာတာေပါ့။ ဟုတ္ရဲ႕လား။
မႀကိဳးစားပဲနဲ႔ ဆင္းရဲမႈသံသရာႀကီးမွ မလြတ္ေျမာက္ႏိုင္ဘူး။
ဒါေၾကာင့္မို႔ လြတ္ေျမာက္ရန္အတြက္ ၀ီရိယနဲ႔ ႀကိဳးစားအားထုတ္ၾကရမယ္။

( ပါေမာကၡခ်ဳပ္ဆရာေတာ္ဘုရားႀကီး )
#PannPwint
Powered by Blogger.