ေျပာင္းဖူးျပဳတ္စားရျခင္းအက်ိဳး


ႏွံစားပင္ေတြ အထူးသျဖင့္ ေျပာင္းဖူးမွာ antioxidant ေပါၾကြယ္ဝစြာ ပါဝင္ေၾကာင္း အခုိင္အမာ ဆိုပါတယ္။
ေျပာင္းဖူးမွာ အာဟာရ အာနိသင္နဲ႔ က်န္းမာေရး အက်ဳိးေက်းဇူးမ်ားစြာ ပါဝင္ျပီး ဗီတာမင္-ေအ၊ ဘီ၊ အီး တုိ႔ရဲ႕ ပင္မအရင္းအျမစ္ျဖစ္ပါတယ္။
· အယ္လ္ဇုိင္းမားေရာဂါ ထိေရာက္စြာ ကာကြယ္ေပးျခင္း
· ကုိယ္အေလးခ်ိန္တက္ျခင္းမွ ထိေရာက္စြာ ကာကြယ္ေပးျခင္း
· ႏွလုံးေသြးေၾကာဆိုင္ရာေရာဂါအႏၱရာယ္ ေလွ်ာ့က်ေစျခင္း
· ဆီးခ်ဳိနဲ႔ ေသြးတုိးေရာဂါ ပုံမွန္ျဖစ္ေအာင္ ထိန္းသိမ္းေပးျခင္း
· စအုိေသြးေၾကာေယာင္ေရာဂါမွ ျပန္လည္သက္သာေစႏုိင္ျခင္း
· အရုိးအဆစ္မ်ား က်န္းမာသန္စြမ္းေစျခင္း
· အစာေျခလုပ္ငန္း ပုံမွန္လည္ပတ္ေစျခင္း
· အေရျပားနဲ႔ အျမင္အာရုံႏွစ္ခုစလုံး ေကာင္းမြန္ေစျခင္း စတဲ့ အက်ိဳးေက်းဇူးေတြ ခံစားရရွိမွာ ျဖစ္ပါတယ္။
Credit to Trend Myanmar
K.K(ကေနာင္)
Powered by Blogger.