ရုံးခ်ိန္ထက္ပုိျပီး အလုပ္လုပ္ျခင္းက ေလျဖတ္ႏိုင္ေျခ ပုိမ်ားရုံးခ်ိန္လြန္သည္အထိေနျပီး ပုံမွန္ အလုပ္လုပ္တတ္ျခင္းက ေလျဖတ္ျခင္း နဲ ့ႏွလုံးေဖာက္ ႏိုင္ေျခအႏၱရာယ္ကို သိသိသာသာ မ်ားေစေၾကာင္း ေတြ ့ရွိခဲ့ရပါတယ္။

တစ္ေန ့ကို တစ္နာရီေလာက္ပဲ ေန ့တုိင္းအလုပ္ ပုိလုပ္တတ္တာက ေလျဖတ္ႏိုင္ေျခကို ၁၀ ရာခိုင္ႏွဳန္း ပုိမ်ားေစေၾကာင္း လူေတြရဲ့ အလုပ္လုပ္ပုံကို စူးစမ္းေလ့လာခဲ့တဲ့ သုေတသနတစ္ရပ္က ဆုိပါတယ္။ တစ္ေန ့ကို သုံးနာရီေလာက္ ပုိေလာက္တဲ့လူ၊ ဒါမွမဟုတ္ တစ္ပတ္ကို အလုပ္ခ်ိန္ ၅၅ နာရီေလာက္ လုပ္တဲ့လူေတြဟာ ေလျဖတ္ႏိုင္ေျခ ၃၃ ရာခိုင္ႏွဳန္းပုိမ်ားေၾကာင္း သိပၸံပညာရွင္ေတြက ေတြ ့ရွိခဲ့တာျဖစ္ပါတယ္။

၁၉ ရက္ေန ့က Lancet ေဆးပညာဂ်ာနယ္မွာ ေဖာ္ျပခဲ့တဲ့ သုေတသနေလ့လာမွဳဟာ ဥေရာပ၊ အေမရိကနဲ ့ၾသစေၾတးလ်အႏွံ ့က လူေပါင္း ငါးသိန္းေက်ာ္ကို အေျချပဳေလ့လာခဲ့တာ ျဖစ္ပါတယ္။ လန္ဒန္တကၠသုိလ္ေကာလိပ္က ဦးေဆာင္ျပဳလုပ္ခဲ့တဲ့ အဆုိပါေလ့လာမွဳမွာ အလုပ္ခ်ိန္ ပုိမုိအၾကာၾကီး လုပ္တတ္သူေတြဟာ အားကစားလုပ္မွဳ နည္းပါးေလ့ရွိျပီး၊ ကြန္ျပဴတာေရွ ့မွာ တစ္ထိုင္တည္းထိုင္ခ်ိန္ နာရီေပါင္းမ်ားစြာရွိျပီး၊ အလုပ္နဲ ့ဘ၀ မွ်တမွဳ ရွိတဲ့ လူေတြထက္ ပုိျပီး အရက္ကို ေသာက္ေလ့ရွိတယ္ဆုိတာ ေတြ ့ရွိခဲ့ရပါတယ္။

သုေတသနပညာရွင္ေတြဟာ လူေတြရဲ့အလုပ္လုပ္ခ်ိန္နဲ ့ႏွလုံးႏွင့္ ပတ္သက္တဲ့ ေရာဂါေတြ ျဖစ္ႏိုင္ေျခအၾကား ဆက္စပ္မွဳကို စူးစမ္းေလ့လာခဲ့တာျဖစ္ပါတယ္။ တစ္ပတ္ကို ၅၅ နာရီအထက္ အလုပ္လုပ္သူေတြ ဟာ ႏွလုံးေရာဂါျဖစ္ႏိုင္ေျခ ၁၃ ရာခိုင္ႏွဳန္း ပုိမ်ားပါတယ္။

“အလုပ္ဖိလုပ္မွဳေၾကာင့္ ရုတ္တရက္ေသဆုံးရမွဳဟာ ေလသင္တုန္းေရာဂါ ေၾကာင့္ ျဖစ္ေလ့ရွိျပီး စိတ္ဖိစီးမွဳခဏခဏျဖစ္ေပၚျခင္းရ့ဲ့ အက်ိဳးရလဒ္ျဖစ္မယ္လုိ ့ထင္ရပါတယ္” လုိ ့သုေတသနစာတမ္း ကိုျပဳစုသူေတြက ေရးသားခဲ့ပါတယ္။ ဥေရာပသမၼဂၢအလုပ္ခ်ိန္ သတ္မွတ္ညႊန္ၾကားခ်က္မွာ ပွ်မ္းမွ်အလုပ္ခ်ိန္ကို တစ္ပတ္ ၄၈ နာရီသာ သတ္မွတ္ေပးထားေပမယ့္ အလုပ္ရွင္နဲ ့အလုပ္သမားအမ်ားစုဟာ ဒီစည္းကမ္းကို လုိက္နာမွဳမရွိၾကပါဘူး။

Credit to Trend Myanmar
K.K(ကေနာင္)


Powered by Blogger.