စိတ္အလုိ မလိုက္မိပါေစနဲ႔

တဒဂၤဆင္းရဲကုိ ေၾကာက္ၿပီး သံသရာတစ္ေလွ်ာက္ ခ်မ္းသာေပ်ာက္မယ့္အလုပ္မ်ိဳး မလုပ္မိပါေစနဲ႔။
အခုိက္အတန္႔ သာယာမႈေနာက္ကုိလုိက္ၿပီး ဘဝနဲ႔ရင္းကာ ေပးဆပ္ရမယ့္ အက်င့္ေဖာက္ဖ်က္မႈမ်ိဳးကုိ မက်ဴးလြန္မိပါေစနဲ႔။
တစ္နပ္တစ္ပဲြ စား႐ုံေလာက္ေလးအတြက္ သံသရာနဲ႔ခ်ီးၿပီး ေပးဆပ္ရတာေတြ မျဖစ္မိပါေစနဲ႔။

ဘဝမွာ ဘယ္ေလာက္ပဲဆုိးဆုိး အုိနာေသးေဘးေလာက္ ဆုိးတာမရွိေတာ့ပါဘူး။ အုိေဘး၊ နာေဘး၊ ေသေဘးဆုိတာ မိဘနဲ႔သားသမီးေတာင္မွ သူ႔ကိုယ္မကယ္ႏုိင္ ကိုယ့္သူမကယ္ႏုိင္တဲ့ ေဘးမ်ိဳးပါ။

ဒါေၾကာင့္ အဆုိးဆုံး ေဘးေတြကို ပိုင္ဆုိင္ထားမွေတာ့ က်န္တဲ့အဆင္မေျပမႈဆုိတာ ဘာမွမေျပာပေလာက္ေတာ့ပါဘူး။ ဒီလို မေျပာပေလာက္တဲ့ အဆင္မေျပမႈေလာက္နဲ႔ ကိုယ့္ဘဝကို သံသရာမွာေမွာက္မဲ့အထိ မုိက္လုံးမႀကီးၾကဖုိ႔ သတိျပဳဆင္ျခင္ၾကရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။

ေမတၱာျဖင့္
မနာပဒါယီ အရွင္ဝိစိတၱ
Powered by Blogger.