ေရရွည္မွာကုိယ္နဲ႔ထုိက္တာကုိယ္ရတယ္​ေကာင္းတာေတြး ၊ ေကာင္းတာေျပာ ၊ ေကာင္းတာလုပ္တဲ့ သူေတြဟာေရရွည္မွာ ေကာင္းက်ဴ ိးရမွာ ေသခ်ာပါတယ္။ ေရရွည္ကုိၾကည့္ပါ။ မ်က္ေတာင္တစ္ဆုံးမၾကည့္ပါနဲ႔ မ်က္စိတစ္ဆုံးၾကည့္ပါ။

သတိနဲ႔ညဏ္နဲ႔ေနျပီးေတာ့ ကုိယ္စိတ္ေနသေဘာထားကုိ ကုိကုိယ္အမွန္အတုိင္း သိေနတဲ့လူဟာ ေကာင္းတာေတြနဲ႔ေတြ႔တဲ့အခါ ပစၥည္း၊ဥစၥာ၊ရာထူးစသည္ျဖင့္ ျမင္းမားလာတဲ့အခါမွာ သတိလက္လြတ္ျဖစ္မသြားဘူး။
စိတ္ၾကီးဝင္တာမာနၾကီးတာ၊ဘဝင္ျမင့္တာတုိ႔မျဖစ္ဘူး။ မာန္ကုိခ်ျပီေတာ့‘‘အခုခ်ိန္မွာအစစအရာရာ ၊အေၾကာင္းညီညြတ္လုိ႔အဆင္ေျပေနတာ၊ ေနာင္လည္းဆက္ျပီးေတာ့ အဆင္ေျပေအာင္ သတိၾကီးၾကီးထားျပီးေတာ့ အမွားနည္းေအာင္ ေျပာဆုိေနထုိင္လုပ္ကုိင္ရမယ္‘‘ ဆုိျပီးေတာ့ ကုိယ္လုပ္တာေတြကုိ ၊ ေျပာတာေတြကုိ ၊ ေတြးတာေတြ မွာအမွားပါရင္ျပဳ ျပင္သြားတယ္။ ကုိယ့္အမွားကုိမိတ္ေဆြေကာင္းေတြ ေထာက္ျပရင္လည္း စိတ္ဆုိးဘူး။ ေက်းဇူးတင္ပါတယ္။ အတက္နိင္ဆုံးျပဳ ျပင္တယ္။
ကုိယ့္မွာရထားတဲ့ ရာထူး၊ပစၥည္း၊ဥစၥာကုိ သုံးျပီးေတာ့ အမ်ားအက်ဴ ိးရွိမည့္ ကိစၥေတြကုိလုပ္နိင္တယ္။ အမ်ားအက်ဴ ိးကုိ ေဆာင္ရြက္နိင္တဲ့သူျဖစ္ရတာ ဝမ္းသာစရာသိပ္ေကာင္းပါတယ္။ ကုိယ့္ဘဝကုိ ေက်နပ္မူပုိရခ်င္ရင္ တက္နိင္သေလာက္ အမ်ားအက်ဴ ိးကုိ ေဆာင္ရြက္ပါ။
သတိနည္းတဲ့သူ၊ညဏ္ပညာနည္းတဲ့ သူကေတာ့ ပစၥည္းရွိေလ မာနၾကီးေလ ၊ ရာထူးတက္ေလ မာနတက္ ေလျဖစ္ျပီးေတာ့ ငါလုပ္တုိင္းျဖစ္တယ္၊ ငါလုပ္မွျဖစ္မယ္၊ ငါသိတယ္ ငါတက္တယ္ ၊ငါ့ေလာက္သူမ်ားေတြ မတက္ဘူး၊မသိဘူး။ ငါဘယ္သူကုိ ဂရုစိုက္ေနရဦးမွာလဲ။ ငါကုိဆရာလာမလုပ္နဲ႔ စသည္ျဖင့္စိတ္ၾကီးဝင္၊ မာနၾကီးဝင္ျပီးေတာ့ အမွားေတြလုပ္မိတက္တယ္။ တစ္ေန႔မွာကုိယ့္ အမွားေၾကာင့္ကုိယ္ ဒုကၡေရာက္ရမယ္။ ျမင့္ျမတ္တဲ့စိတ္ကုိမရနိင္ဘူး။ အဲ့ဒါမွအရွုံးၾကီးရွုံးတာဘဲ။ အဲ့ဒါေၾကာင့္ အခုကတည္းက ေကာင္းတာလုပ္ ၊ေကာင္းတာေျပာ ၊ေကာင္းတဲ့စိတ္ကေလးေမြးျပီး ေရရွည္မွာေကာင္းတာ ေတြယူၾကရေအာင္ေနာ္.........။


Powered by Blogger.