ေသခါနီးတြင္ထင္လာေသာအာရံုမ်ား


ေသခါနီးမွာ ဘဝတစ္သက္တာကျပဳလုပ္ခဲ႔တဲ႔ေကာင္းမႈ၊ မေကာင္းမႈ ေတြဟာ ေလာေလာဆယ္မွာ ျပဳလုပ္ေနရသလိုပဲျပန္ၿပီးထင္ျမင္ လာတတ္ပါတယ္။ *ေကာင္းမႈ၊မေကာင္းမႈက်ဴးလြန္ခဲ႔တုန္းက အသံုးအေဆာင္ပစၥည္းေတြ (ကိုယ္မတရား ရယူထားခဲ႔တဲ႔စည္းစိမ္ၪစၥာ၊ယာၪ္၊ အေဆာက္အၪီးေတြ၊ ကိုယ္လွဴဒါန္းထားခဲ႔တဲ႔လွဴဖြယ္ပစၥည္းေတြ)

*ေကာင္းမႈ၊မေကာင္းမႈ က်ဴးလြန္ခဲ႔တုန္းက ပတ္သက္ရာပတ္သက္ေၾကာင္း ပုဂၢိဳလ္ေတြကိုယ ္အက်ိဳးျပဳကူညီခဲ႔တဲ႔သူ၊ကိုယ္မတရားျပဳခဲ႔သူေတြရဲ႔ရုပ္ပံုလႊာ ေတြဟာ ေသခါနီးမွာ ထင္ထင္ရွားရွားျပန္ျမင္ေယာင္လာ နိုင္ပါတယ္။

*မိမိသြားရမဲ႔ဘံုဘဝနဲ႔ ပတ္သက္တဲ႔ အာရံုေတြ(အေမရဲ႔ သားအိမ္၊ေကာင္း ကင္ဘံုဗိမၼာန္၊ငရဲမီးေတြ)ဟာထင္ထင္ရွားရွားျမင္လာပါတယ္။

***ေသခါနီး၌ ထင္လာေသာအာရံုမ်ားကို ေျပာင္းလဲျခင္း***

*မိသားစု၊မိတ္ေဆြမ်ားမွ ေျပာင္းလဲေပးျခင္း
═══════════════════════

ေသခါနီးပုဂၢိဳလ္ရဲ႔အမူအရာကို အကဲခတ္ပါ။သူျပဳထ ားခဲ႔တဲ႔ေကာင္းမႈကုသိုလ္ ေတြကိုျပန္ၿပီးသတိရေအာင္ေျပာေပးပါ။လွဴဖြယ္ဝတၱဳေ တြကိုယူေဆာင္လာၿပီးေသ ခါနီးပုဂၢိဳလ္ကိုကိုယ္ထိလက္ေရာက္လွဴဒါန္းခိုင္းျခင္းအားျဖင္႔ ေကာင္းတဲ႔အာရံု ကိုျဖစ္ေပၚေစၿပီးေကာင္းတဲ႔ဘံုဘဝၪီးတည္ေစနိုင္ပါတယ္။

*မိမိကိုယ္တိုင္အားထုထ္၍ေျပာင္းလဲျခင္း
═══════════════════════

ေသခါနီးမွာ မေကာင္းတဲ႔အာရံုေတြေပၚလာခဲ႔ရင္ခ်က္ခ်င္းစိတ္ကို တည္ၿငိမ္စြာထားၿပီးကိုယ္ျပဳခဲ႔တဲ႔ကုသိုလ္ေကာင္းမႈ ေတြကိုျပန္ျမင္ ေယာင္နိုင္ေအာင္ၾကိဳးစားပါ။ (ဒီလိုႀကိဳးစားေျပာင္းလဲျပစ္နို င္ဖို႔ႀကိမ္ ဖန္မ်ားစြာ ႀကိဳတင္ေလ႔က်င္႔ထားဖို႔လိုအပ္ပါတယ္။အေကာင္းဆံုး စနစ္တစ္ခုကေတာ႔မိမိဘဝတစ္သက္တာမွာျပဳထားခဲ႔တဲ႔ ေကာင္္း မႈကိစၥေတြကို မွတ္တမ္းျပဳစုုထားၿပီးအႀကိမ္ႀဲကိမ္ျပန ္လည္ဆင္ျခင္ ေနဖို႔ လိုအပ္ပါတယ္။)ဒီက်င္႔စၪ္ေတြကိုသာစနစ္တက်ျပဳက်င္ ႔ထားရင္ ေသျခင္းတရားကို တည္ၿငိမ္စြာရင္ဆိုင္နိုင္ၿပီးေက ာင္းတဲ႔ဘံုဘဝဆီသို႔ သာ ၪီးတည္ပါလိမ္႔မယ္။

ေဒါက္တာေအးေက်ာ္(အဘိဓမၼာျပန္႔ပြားေရးအသင္းႀကီး) ၏ (အေၾကာင္းတရားတို႔၏အစြမ္းသတၱိမ်ား စာအုပ္မွ ) —
http://www.nanshaethar.blogspot.com/
Powered by Blogger.