1880 ခုႏွစ္ က်ိဳက္ထီးရိုးဘုရားဖူးမ်ား

Kyaik htiyo pagoda in Mon state, c.1880s ; Burma Museum

Powered by Blogger.