ေမာင္းသူမဲ့ မာစီဒီး ဇိမ္ခံကား Tokyo Vision

ဂ်ာမနီအေျခဆိုက္ မာစီဒီး ကုမၺဏီအေနနဲ႔ တုိက်ိုျမိဳ႕က ကားျပပြဲတစ္ခုမွာ ၎တို႔ ထုတ္လုပ္ေတာ့မယ့္ ေမာင္းသူမဲ့ ကား တစ္မ်ိဳးကို မိတ္ဆက္ျပသ လိုက္ပါတယ္။ ယင္း ကားကို တုိက်ိဳျမို႕မွာ စတင္ျပသတာေၾကာင့္ Tokyo Vision လို႔အမည္ အမည္ေပးထား ပါတယ္။
သူ႔ကို Concept အဆင့္ တည္ေဆာက္မွုသာ ရွိေသးျပီး အျပီးသတ္ ထုတ္လုပ္ ဖန္တီးဖို႔ကေတာ့ လိုအပ္ပါအံုးမယ္။ ဒီဇိုင္းအားျဖင့္ ထူးျခားျပီး အတြင္းမွာ ထိုင္စရာ ခင္းက်င္းထားမွုဟာ ခါးရွည္ ဇိမ္ခံကားမ်ားနဲ႔ အတူတူပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ ေဘးပတ္လည္ ဝိုင္းပတ္ ထိုင္ရတဲ့ ပံုစံ ျဖစ္ပါတယ္။ လူထိုင္ေမာင္းစရာ ေနရာ တစ္ခု ရွိေပမယ့္ လူမေမာင္းပဲ အလိုအလ်ာက္သြားဖို႔ ပိုရည္ရြယ္တဲ့ကား ျဖစ္ပါတယ္။ အတြင္းမွာ ထူးျခားခ်က္ အေနနဲ႔ အင္တနက္နဲ႔ နည္းပညာ ပစၥည္း အသံုးျပဳဖို႔အတြက္ 3D ပံုရိပ္မ်ားေပၚလာမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ကင္မရာ ဖြင့္မွာလား အင္တာနက္ အသံုးမွာလား အစရွိသျဖင့္ icon 3D ပံုရိပ္မ်ားကို ဖိႏွိပ္ရံုနဲ႔ ဝင္ေရာက္ အသံုးျပဳလို႔ရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဖန္သားျပင မပါပါဘူး။ ကားမွာေတာ့ ေဘးပတ္လည္း ကင္မရာမ်ား တပ္ဆင္ထားျပီး ျဂိဳလ္တု ေျမပံုနဲ႔လည္း ခ်ိတ္ဆက္ထားတာေၾကာင့္ အေဝးက အတားအဆီးအဟန္႔အတားမ်ားကို သိႏုိင္ပါတယ္။ ကင္မရာနဲ႔ အာရံုခံ မ်ား တပ္ထားတာေၾကာင့္ အနီးပတ္လည္က အတားအဆီး အဟန္႔အတားမ်ားကို သိႏိုင္ပါတယ္။
အႏၱရာယ္ကို ေရွာင္တိမ္းႏိုင္ျပီး ေရွာင္တိမ္းရန္ ခက္ခဲရင္ သူ႔ပါသူ ရပ္ျပီးေတာ့ ေစာင့္ပါတယ္။ ေမာင္းသူမဲ့ ကားမ်ားကို ကုမၺဏီအမ်ားစု ထုပ္လုပ္ရန္ ၾကိဳးစားေနျပီး ယင္းထဲမွာ Apple ေတာင္ပါဝင္ပါေသးတယ္။ ၂၀၁၆ တစ္ႏွစ္ဟာ ဆုိရင္ ကုမၺဏီအမ်ားစုရဲ႕ ေမာင္းသူမဲ့ကား Sample မ်ားကို ပိုမုိ ျမင္ေတြ႔ရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။
.
Ref: theverge
ေအာင္ခမ္း (MMA)
Powered by Blogger.