အေလာင္းမင္းတရားၾကီး ခ်မ္းသာေပးခဲ့ေသာ ယိုးဒယားဗိုလ္ခ်ဳပ္မ်ား


ေအဒီ ၁၇၅၉ တြင္ ျမန္မာပိုင္ ထား၀ယ္နယ္ အနီးအပါးရွိ ေက်းစြန္ရြာနားမ်ား ကို ယိုးဒယားတို႔ ထိပါးေႏွာင့္ယွက္ျခင္း ႏွင့္ ေနျပည္ေတာ္မွ ေစလႊတ္ေသာ ေလွသေဘၤာမ်ားကို သိမ္းယူျခင္းတို႔ေၾကာင့္ ထိုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာလတြင္ ဦးေအာင္ေဇယ်ကိုယ္ေတာ္တိုင္ယိုးဒယားသို႕ ခ်ီေတာ္မူခဲ့သည္။

ယိုးဒယားဘုရင္လည္း အေလာင္းမင္းတရားၾကီး ခ်ီလာသည္ႏွင့္ မိမိ၏ တပ္မႈး၊ဗိုလ္မႈး၊ စစ္သူၾကီးတို႕ကို ဆင္ျမင္းအလံုးအရင္းျဖင့္ ဆီးဆို႕ရပ္ခံေစေသာ္လည္း ကုန္းေဘာင္တပ္တို႕၏ စစ္ဦးဘီလူးသဖြယ္ တိုက္ခိုက္မႈမ်ားကို မခံႏိုင္ဘဲ တစ္ျမိဳ႕ျပီး တစ္ျမိဳ႕ လက္လႊတ္ဆံုးရႈံးရေလ၏။

မ်ားမၾကာမီ ျမန္မာတပ္မ်ားသည္ အယုဒၶယျမိဳ႕ႏွင့္ လြန္စြာနီးေသာ တာလံေခ်ာင္းကမ္းပါးသို႕ေရာက္ရွိလာေလေတာ့သည္။

ယိုးဒယားဘုရင္သည္ တာလံေခ်ာင္းတစ္ဖက္ကမ္းတြင္ ယာယီခံျမိဳ႕ တစ္ျမိဳ႕ တည္ေစကာ အယုဒၶယေနျပည္ေတာ္မွ နာမည္ေက်ာ္ဗိုလ္ခ်ဳပ္မ်ား ျဖစ္ၾကေသာ ေအာက္ျဗရာဇ၀ံသံ၊ ျဗေတေဇာ၊ ျဗစိႏၱာမဏိ၊ ျဗအိႏၵသူရ၊ ျဗဂါမဏိ တို႕ ငါးဦး ကို ဆင္ ၃၀၀၊ ျမင္း ၃၀၀၀၊ ေျခသည္ ၃၀၀၀၀ ကို ခြဲေ၀ ကြပ္ကဲေစကာ ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္အေနျဖင့္ ေအာက္ျဗကလဟုန္း အမည္ရွိစစ္သူၾကီးကိုပါ အေသအခ်ာၾကပ္မတ္ႏိုင္ရန္ ထည့္ေပးလိုက္ေလ၏။

တာလံေခ်ာင္းကို ျမန္မာတို႕သည္ စစ္သံုးေၾကာင္းခြဲကာ ကူးေလ၏။ ကူးလာသမွ်ကိုလည္း ယိုးဒယားတို႕က အေျမာက္ စိန္ေျပာင္း ေဖ်ာ္ေဖ်ာ္လႊတ္ကာ ဆီးၾကိဳပစ္ခတ္ သျဖင့္ ကုန္းေဘာင္ရဲမက္ အမ်ားအျပား ထိရွေသေၾကၾကေလ၏။

သို႕ေသာ္ ျမန္မာတို႕သည္ မိမိတို႔၏ ရဲေဘာ္မ်ား ေသေလသည္ကုိပင္ ငဲ့၍မွ်မၾကည့္ဘဲ ေသနတ္က်ည္ဆန္မ်ားကို ပန္းႏွင့္ ေပါက္သကဲ့သို႕ သေဘာထားကာ ရင္ဘတ္ေပးလွ်က္ အတင္းေျပး၀င္ကာ ေခ်ာင္းကိုကူးၾကေလ၏။

ျမန္မာတပ္မ်ား တာလံေခ်ာင္း တစ္ဖက္ကမ္းသို႕ ကူးမိသည္ႏွင့္ တျပိဳင္နက္ တိုက္ပြဲအေျခအေနမွာ ရုတ္ခ်ည္းေျပာင္းလဲသြားေတာ့သည္။ ျမန္မာတို႕၏ တရၾကမ္း ထိုးခုတ္တိုက္ခိုက္မႈမ်ားကို ယိုးဒယားတို႕မခံႏိုင္ေတာ့ဘဲ ဖရိုဖရဲျဖစ္ၾကေတာ့သည္။

ယိုးဒယားယာယီခံတပ္ စိစိညက္ညက္ပ်က္သြားသည့္ အျပင္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ငါးဦးတို႕ကို ၄င္းတုိ႕ စီးေသာ ဆင္မ်ားႏွင့္တကြ အရွင္ရလိုက္သည္။

၁။ ေအာက္ျဗရာဇ၀ံသံ ( စီးေသာဆင္ - အ၀န္ၾကီး )
၂။ ျဗစိႏၱာမဏိ ( စီးေသာဆင္ - ပက်စ္ၾကီး )
၃။ ျဗေတေဇာ ( စီးေသာဆင္ - သေျပသာ )
၄။ ျဗအိႏၵသူရ ( စီးေသာဆင္ - ရတနာကြံေဆာ္ )
၅။ ျဗဂါမဏိ ( စီးေသာဆင္ - ပ၀ရဇရာ )

ကာခ်ဳပ္ၾကီး ေအာက္ျဗကလဟုန္းမွာမူ ဆင္ကို ထားခဲ့ကာ အနီးမွ ျမင္းတစ္စီးျဖင့္ ထြက္ေျပးလြတ္ေျမာက္သြားေလ၏။

မ်ားမၾကာမီ အေလာင္းမင္းတရားၾကီးသည္ အယုဒၶယျမိဳ႕ကို ၀န္းရံမိကာ ျမိဳ႕ေျမာက္ဘက္တြင္ တပ္စခန္းခ်ေတာ္မူ၏။ ထို႔ေနာက္ ျမန္မာတပ္မႈးမ်ားက စိတ္ဓာတ္စစ္ဆင္ေရး အေနျဖင့္ ေအာက္ပါစာကို ယိုးဒယားစစ္မႈးမ်ားထံ ပို႔ေလ၏။

-" ငါတို႔အရွင္ အေလာင္းမင္းတရားၾကီးသည္ အယုဒၶယျပည္တြင္ သာသနာမပြင့္လင္းသည္ကို ပြင့္လင္းေစလို၍ ခ်ီေတာ္မူလာသည္ကို အယုဒၶယဘုရင္သည္ ဆင္ျမင္းသမီးကညာတုိ႕ျဖင့္ ခရီးဦးၾကိဳျပဳသင့္သည္ မဟုတ္ပါလား။ "

ထိုအခါ ယိုးဒယားတပ္မႈးတို႕က ေအာက္ပါအတိုင္း ျပန္ၾကားေလ၏။

-" ငါတို႕ကမၻာတြင္ ဘုရားငါးဆူသာပြင့္သည္။ ဘုရားေလးဆူမွာ နိဗၺာန္စံၾကေလျပီ။ မိတည္းဘုရားသည္ ၾကြင္းေတာ့သည္။ မိတည္းအေလာင္းလည္း ယခုမွ တုသိတာျပည္မွာသာရွိေသးသည္။ ကိုယ့္လူတို႔၏ အေလာင္းကား အဘယ္အေလာင္းေပတုန္း။ ဘုရားပြင့္ရိုးလည္း တစ္ကမၻာလွ်င္ ငါးဆူသာ။ ေျခာက္ဆူပြင့္ထံုးမရွိ "

ထိုသို႕ျပန္ၾကားျပီးသည္ႏွင့္ ျမန္မာတပ္မ်ားသည္ အယုဒၶယျမိဳ႕အား ႏြားကိုျခံေလွာင္သကဲ့သို႕ ျပင္းျပင္းထန္ထန္ ၀န္းရံကာ အေျမာက္ၾကီးမ်ားျဖင့္ေန႕စဥ္ ပစ္ခတ္ေလ၏။ အယုဒၶယဘုရင္သည္ ျငိမ္၍သာေနျပီး ထြက္မတိုက္ေပ။

မိုးရာသီေရာက္ခါနီီးသည့္အခါ အေလာင္းမင္းတရားၾကီး နာမက်န္းျဖစ္လာသျဖင့္ သားေတာ္၊ စစ္သူၾကီးမ်ားႏွင့္ တိုင္ပင္ကာ တပ္ျပန္ဆုတ္ရန္ျပင္ရေတာ့သည္

အေလာင္းမင္းတရားၾကီးသည္ တာလံေခ်ာင္းတိုက္ပြဲက ရခဲ့ေသာ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ငါးဦးကို....

" သင္းတို႕ကို သတ္ေသာ္လည္း ယိုးဒယားျမိဳ႕ကို အလိုေတာ္ျပည့္မည္ မဟုတ္၊ သင္းတို႕သားမယားမ်ားႏွင့္ ျပန္ဆံုႏိုင္ေစရန္ လႊတ္ပါဘိ" ဟုဆိုကာ လြတ္ျငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္ေပးေလ၏။

မ်ားမၾကာမီ ျမန္မာတပ္မ်ား အယုဒၶယမွ ျပန္ဆုတ္ကာ ေနာက္ခ်န္တပ္အျဖစ္ စစ္သူၾကီး မင္းေခါင္ေနာ္ရထာကို ကသည္းျမင္းသည္ ၅၀၀၊ ေသနတ္သမား ၃၀၀၀ ျဖင့္ ထားခဲ့ေလ၏။

ေနာက္ဆက္တြဲ
----------------------

အေလာင္းမင္းတရားၾကီး ျပန္ဆုတ္သြားသည္ကို ယိုးဒယားမင္းသိေလလွ်င္ "ဗမာဘုရင္သည္ စစ္ဦးစစ္စ ေကာင္းပါလ်က္ ျပန္ဆုတ္သြားသည္မွာ အေၾကာင္းမဲ့မဟုတ္ေခ်။ နင္တို႔သြား၍ စံုစမ္းၾကေခ်" ဟုဆိုကာ ယိုးဒယားအမတ္မ်ားကိုေစလႊတ္ေလ၏။

ယိုးဒယားအမတ္မ်ားလည္း ျမင္း ၅၀၀၊ေသနတ္သမား ၃၀၀၀ ျဖင့္ အခန္႔သား တပ္တည္ထားေသာ မင္းေခါင္ေနာ္ရထာကို ျမင္လွ်င္ ခ်က္ခ်င္းဆိုသလို သူတို႕ဘုရင္ထံ ျပန္၍ေလွ်ာက္တင္ၾကေလ၏။

ဤတြင္ ယိုးဒယားဘုရင္လည္း ေဒါသထြက္ကာ.."ငါ့ျမိဳ႕နားမွာ မခန္႕ေလးစား တပ္တည္ထားေသာ ျမန္မာဗိုလ္ခ်ဳပ္ကို အမိဖမ္းကာ ျမန္မာမင္းျပန္ဆုတ္ရာလမ္းအတိုင္း ထပ္ၾကပ္မကြာ လိုက္တိုက္ၾကေခ်စမ္း" ဟုဆိုကာ စစ္အင္အားၾကီးစြာျဖင့္ မင္းေခါင္ေနာ္ရထာတပ္ကို ၀ိုင္းေစ၏။

မင္းေခါင္ေနာ္ရထာသည္ မိမိထက္ အင္အား သံုးဆမွ် ၾကီးေၾကာင္း သိေသာ္လည္း မင္းတရားၾကီး စိတ္ေျဖာင့္လက္ေျဖာင့္ ျပန္ဆုတ္ႏိုင္ရန္ ယိုးဒယားတို႕အား ခံတိုက္ရန္ ဆံုးျဖတ္လိုက္ျပီး တပ္ေလးမ်က္ႏွာခြဲကာ ရံလာေသာ ယိုးဒယားတို႕ကို ရုတ္တရက္ အျပင္းအထန္ ထြက္တိုက္ေလ၏။

ယိုးဒယားတို႔ ၀က္၀က္ကြဲရႈံးနိမ့္ျပီး ေျပးၾကသည္မွာ ႏွစ္ေယာက္ပင္စု၍ မရေတာ့ေခ်။ ထို႕ျပင္ မင္းေခါင္ေနာ္ရထာက အယုဒၶယ ျမိဳ႕တံခါးသို႕တိုင္ ျမင္းျဖင့္ လိုက္၍ထိုးရာ ေရႊထီးေဆာင္းယိုးဒယားဗိုလ္ တစ္ဦး၏ ေခါင္းကိုပင္ ျဖတ္လိုက္ႏိုင္ေသးသည္ဆို၏။

ေနာက္ပိုင္းတြင္မူ ယိုးဒယားတို႕ ထြက္၍မတိုက္ေတာ့ေခ်။ မင္းေခါင္္ေနာ္ရထာလည္း ယိုးဒယားေျမတြင္ေအးေအးေဆးေဆး ေနျပီးမွ တည္ျငိမ္စြာ ျပန္လည္ ဆုတ္ခြာလာႏိုင္ခဲ့သည္။

ပဥၥမံေၾကာင္
Powered by Blogger.