အယုဒၶယကို ျမန္မာ့လက္ေအာက္မွ လြတ္ေျမာက္ေစသူ

အယုဒၶယကို ျမန္မာ့လက္ေအာက္မွ လြတ္ေျမာက္ေစသူ
================================
ေအဒီ ၁၇၆၇ ဧျပီလတြင္ ျမန္မာကုန္းေဘာင္တပ္မ်ားသည္ အယုဒၶယျမိဳ႕ကို ဥမင္လွုိဏ္ေခါင္းမ်ား တူးေဖာက္ကာ ၀င္ေရာက္သိမ္းပိုက္ႏိုင္ခဲ့သည္။
ဆင္ျမင္းလူသူေရႊေငြရတနာမ်ားစြာ ကို သိမ္းယူရရွိသည့္အျပင္ ျမိဳ႕ကို ၀န္းရံထားစဥ္က စာျဖင့္ေတာင္းခံထားေသာ အယုဒၶယပူရ ျမိဳ႕ေစာင့္ အေျမာက္ညီေနာင္ကိုပါ ယူငင္ႏိုင္ခဲ့သည္။
ယိုးဒယားဘုရင္ကိုပင္ ျပန္လည္နန္းတင္မည္ ၾကံေသာ္လည္း ၄င္းဘုရင္မွာ ျမိဳ႕တံခါးအနီးတြင္ စိန္ေျပာင္းသင့္ကာ နတ္ရြာစံျပီး ျဖစ္သျဖင့္ မြန္စစ္သူၾကီး စုကီက အေလာင္းကို ပရာေမာင္န္ေခါပစ္၀တ္ေက်ာင္း အနီးတြင္ မီးသျဂိဳလ္ေပးခဲ့သည္။
ထို႕ေနာက္တြင္မူ ျမန္မာတပ္မ်ားသည္ အယုဒၶယတြင္ မြန္စစ္သူၾကီး စုကီ ႏွင့္ ဗမာဗိုလ္မွဴး ေမာင္ရ တို႕ကို ျမိဳ႕ေစာင့္အျဖစ္ ထားခဲ့ကာ ေနျပည္ေတာ္သို႕ ျပန္ခဲ့ၾကသည္။ ( မန္ခ်ဴးတို႕၏က်ဴးေက်ာ္စစ္ ကိုလည္း ရင္ဆိုင္ေနရခ်ိန္ ျဖစ္သည္။ )
ထိုအေျခအေနတြင္ ဖရာ့တက္ဆင္အမည္ရွိ ယိုးဒယားျမိဳ႕စား တစ္ဦးသည္ ယိုးဒယားႏိုင္ငံေပၚလႊမ္းမိုးထားေသာ ျမန္မာ့အာဏာစက္ကို တြန္းလွန္ရန္ ၾကိဳးစားခဲ့သည္။
သူသည္ စင္စစ္အားျဖင့္ တရုတ္-ယိုးဒယား ကျပားတစ္ဦးျဖစ္သည္။ သူ၏ဖခင္မွာ ေလာင္းကစားဒိုင္ပိုင္ရွင္ တရုတ္သူေဌးတစ္ဦးျဖစ္ျပီး မိခင္မွာ ယိုးဒယားသူျဖစ္သည္။ ( ဖရာ့တက္ဆင္ ဟုဆိုရာ၌ ဖရာ့ ကား ဘြဲ႕အမည္၊ တက္ကား စားေသာ ျမိဳ႕အမည္၊ ဆင္ကား အမည္ရင္း ျဖစ္သည္။ ျမန္မာရာဇ၀င္က်မ္းမ်ားတြင္ ဘယားတက္ေသဥ္ ဟုေရးသားသည္ကို ေတြ႔ရွိရသည္။ )
သူသည္ အယုဒၶယကို ျမန္မာမ်ား၀န္းရံထားစဥ္ကာလအတြင္း အထက္အမိန္႔မရဘဲ ျမန္မာတပ္မ်ားဘက္သို႕ အေျမာက္ျဖင့္ ပစ္ခတ္ခဲ့မွုေၾကာင့္ ယိုးဒယားမင္း၏ ဆူပူအျပစ္တင္မွုကို ခံခဲ့ရသည္။ ( ထို႕ေနာက္တြင္မူ စိတ္ထိခိုက္သြားေသာ ဖရာ့တက္ဆင္သည္ ေနာက္လိုက္ ၅၀၀ ခန္႔့့ျဖင့္ အယုဒၶယမွ ထြက္သြားခဲ့သည္ ဆို၏ )
အယုဒၶယကို သိမ္းပိုက္ျပီးေသာအခါ ျမန္မာတို႔သည္ ျမိဳ႕ရိုးပင္ မက်န္ေအာင္ ျဖိဳဖ်က္ပစ္လိုက္ၾကသည္။ ယိုးဒယားတို႕ နာလန္မထူႏိုင္ေတာ့ဟုလည္း ယူဆခဲ့ၾကသည္။ ( ထိုသို႕ျမိဳ႕ေတာ္က်ဆံုးျပီးေနာက္ ထင္ရွားေသာ ယိုးဒယားေတာ္၀င္မင္းသားအခ်ိဳ႕က ျမိဳ႕အသီးသီးတြင္ ဗိုလ္၀င္ခံကာ တစ္ေတာ တစ္ၾကက္ဖတြန္ၾကသည္။ ယိုးဒယားႏိုင္ငံသည္ ငါးစိတ္ငါးမႊာ ကြဲသြားခဲ့သည္ဆို၏။ )
ဖရာ့တက္ဆင္သည္ ထိုသို႕ အစုစုကြဲေနေသာ ႏိုင္ငံကို စစ္အင္အားသံုးကာ စုစည္းခဲ့သည္။ ယိုးဒယားပင္လယ္ေကြ႕အေရွ႕ဘက္ ရေယာင္းျမိဳ႕တြင္ ေအာင္ေျမနင္းကာ တစ္ႏိုင္ငံလံုးကို စည္းရံုးသိမ္းသြင္းခဲ့သည္။ ( သူသည္ ျပိဳင္ဘက္ ယိုးဒယားမင္းသားမ်ားကို အရွင္မထားဘဲ သတ္ပစ္ခဲ့သည္။ )
ထို႔ေနာက္တြင္မူ ထႏၷပူရီ ( Thonburi ) ျမိဳ႕ကို ခ်ီတက္ကာ ျမန္မာတို႔ တင္ေျမာက္ထားေသာ ယိုးဒယားျမိဳ႕စား ႏိုင္ထုန္းဣႏၶရ ကိုလုပ္ၾကံခဲ့သည္။ မ်ားမၾကာမီ အယုဒၶယကို ခ်ီတက္ကာ မြန္စစ္သူၾကီးစုကီကို ေခ်မႈန္းျပီး ျမန္မာအေစာင့္တပ္မ်ားကို တိုက္ထုတ္ႏိုင္ခဲ့သည္။ ( သို႕တိုင္ေအာင္ ျမန္မာတို႕သည္ ယိုးဒယားေျမာက္ပိုင္းတြင္ ေျခကုပ္ယူထားႏိုင္ဆဲ ျဖစ္သည္။ )
ျပိဳင္ဘက္ကင္း သူရဲေကာင္းျဖစ္လာေသာ အခါ ဖရာ့တက္ဆင္သည္ မင္းအျဖစ္ ဘိသိက္ခံရန္ အယုဒၶယျမိဳ႕ကို ၾကည့္မိသည္။ ( သို႕ေသာ္ စစ္ေဘးသင့္ အယုဒၶယသည္ အုတ္ပံု ျပာပံုအတိ ျဖစ္ေနခဲ့ျပီ။ )
ထိုအခါ ဖရာ့တက္ဆင္သည္ ထႏၷပူရီ သို႕ ျပန္သြားကာ ထိုျမိဳ႕တြင္ပင္ မင္းအျဖစ္ ဘိသိက္ခံခဲ့သည္။ ( ဖရာ့တက္ဆင္ကုိ ထႏၷပူရီဘုရင္ ဟုလည္းေခၚၾကေသးသည္။ အေၾကာင္းမွာ ထႏၷပူရီတြင္ ဖရာ့တက္ဆင္တစ္ဦးတည္းသာ မင္းအျဖစ္ စိုးစံခဲ့ေသာေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။ )
ျမန္မာႏိုင္ငံဘက္တြင္မူ ဆင္ျဖဴရွင္ေျမဒူးမင္း နတ္ရြာစံသြားျပီးေနာက္ သားေတာ္ စဥ့္ကူးမင္း နန္းတက္လာခဲ့သည္။ စဥ့္ကူးမင္းသည္ ယိုးဒယားနယ္ေျမအတြင္း ေရာက္ရွိေနေသာ စစ္သူၾကီး မဟာသီဟသူရ ကို ျပန္၍ေခၚသည္။
မဟာသီဟသူရက ခ်က္ခ်င္း ဆုတ္ခြာလွ်င္ ယိုးဒယားတပ္မ်ား ေနာက္ကလိုက္၍ ေႏွာင့္ယွက္မည္ ျဖစ္သျဖင့္ စစ္သူၾကီးခ်င္း အေျပအျပစ္ စကားေျပာဆိုရန္ ယိုးဒယားစစ္သူၾကီး ခ်ကၠရီ ကို ဖိတ္ေခၚခဲ့သည္။ ( ခ်ကၠရီသည္ ဖရာ့တက္ဆင္ႏွင့္ ညီရင္းအစ္ကိုသဖြယ္ ရင္းႏွီးသူျဖစ္ျပီး ဖရာ့တက္ဆင္၏ တိုက္ပြဲမ်ားစြာတြင္ ပါ၀င္ခဲ့သူျဖစ္သည္။ )
စစ္သူၾကီးခ်င္း ေတြ႕ၾကေသာ အခါ ႏွစ္ဦးႏွစ္ဖက္ လက္ေဆာင္ပဏၰာမ်ား အျပန္အလွန္ တံု႕လွယ္ၾကသည္။ ႏွစ္ဖက္တပ္မ်ားကလည္း မ်က္ႏွာခ်င္းဆိုင္ကာ တပ္စြဲထားၾကသည္။ မဟာသီဟသူရသည္ စစ္ေရးစစ္ရာကိစၥမ်ားကို ေျပာဆိုျပီးေသာအခါ ခ်ကၠရီ၏ မ်က္ႏွာကို ေစ့ေစ့ၾကည့္ကာ..
- " သင္ကား စစ္သူၾကီးဟုသာ ဆိုသည္ မင္းျဖစ္ထိုက္ေသာ ဥပဓိရွိသူျဖစ္သည္။ ကိုယ့္ကိုယ္ကို ေစာင့္ေရွာက္ပါဘိ " ဟု ေျပာဆိုခဲ့သည္။
ထိုစကားသည္ မဟာသီဟသူရက ေစတနာအမွန္ျဖင့္ေျပာခဲ့ျခင္းေလာ၊ ခ်ကၠရီ ႏွင့္ ဖရာ့တက္ဆင္တို႕ အၾကား ေသြးခြဲလို၍ ေျပာခဲ့ျခင္းေလာ ဟု ယိုးဒယားသမိုင္းဆရာမ်ားက ယေန႔တိုင္ ေတြးဆလ်က္ရွိၾကသည္ဆို၏။
အေၾကာင္းမွာ ထုိသို႕ ေျပာဆိုျပီးေနာက္ ခ်ကၠရီသည္ မိမိသေဘာျဖင့္ စစ္တပ္ၾကီးခ်ီကာ ႏို္င္ငံအႏွံ႕ လိုက္လံတိုက္ခိုက္ေနေသာေၾကာင့္ျဖစ္သည္။
ထို႔ေနာက္ ေနျပည္ေတာ္သို႕ျပန္လာကာ မိမိ၏ သစၥာခံမွဴးမတ္မ်ားႏွင့္ ပူးေပါင္းၿပီး ဖရာ့တက္ဆင္ ကို စိတ္ေဖာက္ျပန္ေနသည္ ဟူေသာ စြဲခ်က္ျဖင့္ ထီးနန္းမွ ခ်ကာ အာဏာသိမး္ခဲ့သည္။
ဖရာ့တက္ဆင္သည္ မိမိကို ရဟန္း၀တ္ခြင့္ျပဳပါရန္ ေတာင္းပန္ေသာ္လည္း ခ်ကၠရီက ခြင့္မျပဳခဲ့ေပ။ ထုိ႔ေနာက္ ဖရာ့တက္ဆင္ကို ကြပ္မ်က္ရန္ အာဏာပါးကြက္သားတို႕လက္သို႕ အပ္လုိက္ေတာ့သည္။
ယိုးဒယားမွတ္တမ္းမ်ားအရ ဖရာ့တက္ဆင္ကို ဆြဲေခၚသြားေသာအခါ ခ်ကၠရီသည္ နန္းေတာ္ထက္မွ ေန၍ ထိုျမင္ကြင္းကို ၾကည့္ကာ မ်က္ရည္က်ေနခဲ့သည္ ဆို၏။ ( အေၾကာင္းမွာ- ဖရာ့တက္ဆင္က " ငါ့ကို ညီေတာ္ခ်ကၠရီ နဲ႕ ေတြ႕ခြင့္ေပးၾကပါ၊ ခဏေလာက္ပဲျဖစ္ျဖစ္ ေတြ႔ခြင့္ေပးပါ " ဟု ေအာ္ဟစ္ေနခဲ့ေသာေၾကာင့္ ျဖစ္သည္ ဟုဆိုသည္။ )
ထိုအခ်ိန္မွစ၍ ယိုးဒယားႏိုင္ငံကုိ ခ်ကၠရီ မင္းဆက္က စတင္အုပ္ခ်ဳပ္သည္။ ဘန္ေကာက္ျမိဳ႕တြင္ နန္းစိုက္ကာ ရာမဘြဲ႕ကို ခံယူၾကသည္။ ယေန႔အုပ္ခ်ဳပ္ေနေသာ ယိုးဒယားဘုရင္ ဘူမိေဘာသည္ န၀မေျမာက္ခ်ကၠရီမင္း ျဖစ္သည္။
( ဖိုတိုကေတာ့ ယိုးဒယား၀က္ဘ္ဆိုဒ္ ( www.thaivisa.com )ကေနယူထားတာပါ။ ဖရာ့တက္ဆင္ရဲ႕ပံုလို႕ဆိုပါတယ္။ ေနာက္တစ္ပံုကေတာ့ ခ်ကၠရီမင္းကိုးပါးပံုပါ။ )
ေက်နပ္ၾကလိမ့္မယ္လို႕ ေမွ်ာ္လင့္မိပါတယ္။
ပဥၥမံေၾကာင္
Powered by Blogger.