ပိလစ္ပိုင္နဲ႔ တရုတ္ႏိုင္ငံအၾကား ေတာင္တရုတ္ပင္လယ္အတြင္း ပိုင္နက္အျငင္းပြားမႈ

ပိလစ္ပိုင္နဲ႔ တရုတ္ႏိုင္ငံအၾကား ေတာင္တရုတ္ပင္လယ္အတြင္း ပိုင္နက္အျငင္းပြားမႈကို ၾကားနာေျဖရွင္းေပး၊ႏိုင္တဲ့ အခြင့္အာဏာ သူတုိ႔မွာရိွတယ္ဆိုၿပီး The Haque ၿမိဳ႕အေျခစိုက္ ႏိုင္ငံတကာအျငင္းပြားမႈ ေျဖရွင္းေရး အၿမဲတန္းခုံရုံး ပီစီေအ က ေျပာပါတယ္။
ေတာင္တရုတ္ပင္လယ္တြင္းက ကြ်န္းေတြနဲ႔ပတ္သက္ၿပီး ပိုင္ဆုိင္မႈအျငင္းပြားေနတာဟာ တႏိုင္ငံခ်င္းစီရဲ႕ အခ်ဳပ္အျခာအာဏာကိစၥ ျဖစ္တဲ့အတြက္ နိုင္ငံတကာ ပီစီေအ ခုံရုံးရဲ႕ အာဏာစက္ သက္ေရာက္မႈ မရိွဘူးဆုိၿပီး တရုတ္ႏိုင္ငံကေန ေျပာဆိုထားမႈအေပၚ အခုလို ပီစီေအဘက္ကေန တုန္႔ျပန္လာတာ ျဖစ္ပါတယ္။
Powered by Blogger.