ဗမာအစ ေက်ာက္ဆည္က

ဘီစီ ၂၀၀၀ ခန္႔တြင္ တရုတ္ျပည္ အေနာက္ေျမာက္ပိုင္းတြင္ ခ်ီအန္ (Ch'ang) ေခၚ လူမ်ိဳးစုမ်ားေနထိုင္ၾကသည္။ သူတို႕သည္ သိုးမ်ား၊ ဆိတ္မ်ားကို ေမြးျမဴၾကျပီး ေဒသခံ တရုတ္လူမ်ိဳးမ်ားႏွင့္ မၾကာခဏ ရန္ေစာင္ကာ အခ်င္းမ်ားၾကသည္။ 

လူဦးေရမ်ားေသာ တရုတ္တို႔က အျမဲလိုလို အႏိုင္ရျပီး ဖမ္းမိသည့္ ခ်ီအန္တို႕ကုိ သတ္ျဖတ္ကာ ယဇ္ပူေဇာ္ၾကသည္။ ေနာက္ပိုင္းတြင္ ခ်ီအန္ တို႔သည္ တရုတ္ရန္ေၾကာင့္ အေနာက္ဘက္သို႕ ေရႊ႕ေျပာင္းအေျခခ်ၾကသည္။

တရုတ္တို႕ကလည္း လိုက္လံတိုက္ခိုက္ၾကရာ ေဘးအႏၱရာယ္ ကင္းရွင္းေသာ ယူနန္နယ္၏ သံလြင္ႏွင့္ မဲေခါင္ ျမစ္၀ွမ္းေဒသ သို႕ေရာက္ရွိသည့္အခါမွသာ ခ်ီအန္ တို႔ ေအးခ်မ္းစြာ ေနထိုင္ႏိုင္ေတာ့သည္။

ခ်ီအန္တို႔သည္ ယူနန္နယ္တြင္ ေနထိုင္ရင္း လူဦးေရ တိုးပြားလာသလို လူမ်ိဳဳးစုနာမည္လည္း ေျပာင္းလဲလာခဲ့သည္။ မင္း (Mang) လူမိ်ဳးမ်ား အျဖစ္ တရုတ္တို႕၏ မွတ္တမ္းမ်ား တြင္ ေတြ႔ရျပီး သိုးေမြးသည့္ အဆင့္မွ ျမင္းေမြးသည့္ အဆင့္သို႔ တိုးတက္ ေျပာင္းလဲခဲ့သည္။

မင္း ဟု ေခၚေသာ ေခတ္ဦး ဗမာလူမ်ိဳးမ်ားသည္ ျမင္းသည္ေက်ာ္မ်ား ျဖစ္လာျပီး ပိုးစာရိုင္းပင္၏ အသားႏွင့္ျပဳလုပ္ေသာ ေလး ကို လက္နက္အျဖစ္ ကိုင္စြဲၾကသည္ ဆို၏။

တရုတ္တို႔၏ ရန္ေစာင္မႈေၾကာင့္ ယူနန္နယ္သို႔ ေျပာင္းလာေသာ မင္းလူမ်ိဳးမ်ားကို နန္ေက်ာင္တရုတ္ တို႕က ေႏွာင့္ယွက္လာျပန္သည္။ နန္ေက်ာင္တို႔သည္ မင္းလူမ်ိဳးျမင္းသည္ေက်ာ္မ်ားကို စစ္ထဲဆြဲသြင္းကာ ၄င္းတို႕ဆင္ႏႊဲေသာ စစ္ပြဲၾကီးမ်ားတြင္ အသံုးခ်ခဲ့သည္။

နန္ေက်ာင္ တို႔သည္ မင္းလူမ်ိဳဳးတို႔ကို အထက္စီးမွ အုပ္ခ်ဳပ္ရန္ ၾကိဳးပမ္းခဲ့ေသာ္လည္း မင္းလူမ်ိဳးစုတို႔၏ လိမၼာပါးနပ္မႈေၾကာင့္ နန္ေက်ာင္တို႔ထံမွ စစ္ပညာ၊ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးႏွင့္ စိုက္ပ်ိဳးေရးပညာမ်ားကို မိမိတို႕အတြက္ အသံုးခ်ႏိုင္လာၾကသည္။

မင္းလူမ်ိဳးတို႔သည္ မည္သူတို႔၏ အဖိႏွိပ္ကိုမွ် မခံလိုဘဲ လြတ္လြတ္လပ္လပ္ ေနလိုၾကသူမ်ားျဖစ္ၾကသည္။ ထို႕ေၾကာင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံဘက္တြင္ ပ်ဴ၊ ၊ကမ္းယံ၊ သက္လူမ်ိဳးမ်ား အကြဲကြဲအျပားျပားျဖင့္ ကေသာင္းကနင္း ျဖစ္ေနၾကသည့္ ေအဒီ ၈၀၀ ေက်ာ္ခန္႔တြင္ မင္းလူမ်ိဳးတို႔သည္ ဆင္ျမင္းလူသူ အလံုးအရင္းျဖင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံထဲသို႕ ေျပာင္းေရႊ႕လာၾကသည္။

၀င္ေရာက္လာၾကပံုကို ေတြးမိလွ်င္ လြန္စြာ အားရဖြယ္ေကာင္းလွသည္။ ယူနန္နယ္ထြက္ အေကာင္းဆံုး ျမင္းၾကီးမ်ားကို စီးကာ ဆင္ေပၚရွိ မိမိတို႔ ေခါင္းေဆာင္ကို ၀န္းရံလ်က္ ေအာင္လံ တလူလူလႊင့္ျပီး ရွမ္းေတာင္တန္းမ်ားကို တစ္ေတာင္ဆင္း တစ္ေတာင္တက္ ျဖတ္ေက်ာ္ခဲ့ၾကသည္။

ညအခါတြင္ မီးပံုၾကီးမ်ား ဖိုကာ မိမိတို႔၏ ျမင္းမ်ားကို ရင္ကြဲ၍ ေသေစသည္အထိ ခုန္ေစျပီး အႆ ေမဓ ယဇ္ပူေဇာ္ျခင္းကိုလည္း ျပဳလုပ္ခဲ့ၾကသည္။

ရွမ္းေတာင္တန္းမ်ားကို ျဖတ္ေက်ာ္ျပီးေနာက္ မင္းလူမ်ိဳးတို႔သည္ ေက်ာက္ဆည္ျမိဳ႕ အေရွ႔ေတာင္ဘက္ " နတ္ထိပ္ေတာင္ၾကား " သို႔ေရာက္ရွိ္ခဲ့သည္။ နတ္ထိပ္ေတာင္ၾကားမွ ေန၍ အေနာက္ဘက္သို႕ ေမွ်ာ္ၾကည့္လိုက္ေသာ အခါ ပန္းေလာင္ျမစ္၊ စမုန္ျမစ္၊ ေဇာ္ဂ်ီျမစ္တို႔ျဖင့္ စိမ္းလန္းစိုေျပလွေသာ ေျမျပင္ကို ျမင္လွ်င္ ေရွးဦးဗမာလူမ်ိဳးမ်ားသည္ အားရ၀မ္းသာေပ်ာ္ရႊင္စြာ ျဖင့္ ျမင္းမ်ားကို စိုင္းႏွင္ကာ ေျပးဆင္းလာၾကေလေတာ့သတည္း၊

ဗမာတို႔ ၀င္ေရာက္လာခ်ိန္တြင္ ပ်ဴ ၊ ကမ္းယံ၊ သက္ တုိ႔မွာ တကြဲတျပားျဖစ္ေနၾကရွာသည္။

ဗမာတို႔မွာမူကား လူအင္အားလည္း ပါလာသည္။ ဆင္ျမင္း အလံုးအရင္းလည္း ပါလာသည္။ အုပ္ခ်ဳပ္သူ ေခါင္းေဆာင္လည္း ပါလာသည္။ လက္နက္အင္အားလည္း ပါသည္။

ထို႕ေၾကာင့္ ခ်က္ခ်င္းဆိုသလို ေက်ာက္ဆည္ေဒသသည္ ဗမာတို႔၏ အေျခခ်မႈေၾကာင့္ စည္ကားသိုက္ျမိဳက္လာခဲ့ျပီး အနီးအပါးရွိ ပ်ဴ ၊ ကမ္းယံ၊ သက္တို႕ပါ လာေရာက္ ေပါင္းစည္းၾကသည္။

ထိုအခါ ဗမာတို႔၏ ဦးေဆာင္မႈျဖင့္ လူမ်ိဳးမ်ားစုစည္းေနထိုင္ၾကရာမွ " ျမစ္သား တစ္ဆယ့္တစ္ခရိုင္ " သို႔မဟုတ္ " လယ္တြင္း တစ္ဆယ့္တစ္ ခရိုင္ " ဟု ထင္ရွားစြာ ေပၚေပါက္လာေတာ့သည္။

ေနာက္ဆက္တြဲ
-------------------

ေက်ာက္ဆည္တြင္ လူဦးေရ တိုးပြားလာေသာအခါ ဗမာ တို႔သည္ ဧရာ၀တီ ျမစ္၀ွမ္းေဒသမ်ားကိုလည္းေကာင္း၊ ေျမၾသဇာေကာင္းေသာ မင္းဘူးနယ္ တို႔ကိုလည္းေကာင္း ေျပာင္းေရႊ႕ၾကျပန္သည္။ အခ်ိဳ႕ဗမာ တို႔သည္ မင္းဘူးနယ္မွ အမ္းေတာင္ၾကား ကိုျဖတ္ကာ ရခိုင္သို႕ပင္ ေရာက္ရွိသြားၾကေသးသည္။

ေနာက္ဆံုးတြင္ တစ္ႏိုင္ငံလံုးအႏွံ႔အျပားသို႕ ပ်ံ ႔ႏွံ႔ေနထိုင္ေရာက္ရွိၾကျပီး ခရိုင္မ်ားျဖင့္ အုပ္ခ်ဳပ္မႈမွသည္ ေနျပည္ေတာ္အျဖစ္ စုစည္းတည္ေထာင္ရန္ ဆံုးျဖတ္ၾကကာ ေအဒီ ၈၄၉ တြင္ ပုဂံကို တည္ေထာင္လိုက္ၾကေတာ့သည္။ ပထမဆံုး ဗမာတို႔ တင္ေျမာက္လိုက္ေသာ အၾကီးအကဲမင္းမွာ " ပ်ဥ္ျပား " ျဖစ္သည္။

ပ်ဥ္ျပားမင္းေနာက္ပိုင္း အႏွစ္ ႏွစ္ရာခန္႔အၾကာတြင္ အေနာ္ရထာမင္းက ပုဂံကိုဗဟိုျပဳ၍ ပထမဆံုးေသာ ဗမာဦးေဆာင္သည္ ့ဧကရာဇ္လက္နက္ႏိုင္ငံေတာ္ၾကီး တစ္ခုလံုးကို သိမ္းက်ံဳး ထူေထာင္ကာ အေရွ႕ေတာင္အာရွကြ်န္းဆြယ္ေဒသ တြင္ ေမာ္ကြန္းသစ္တစ္ရပ္ကို ခိုင္ခိုင္မာမာ ေရးထိုးႏိုင္ခဲ့ေလေတာ့သတည္း

( ဗမာအစ တေကာင္းက ဟု ဆိုရိုးရွိေသာ္လည္း ျဗိတိသွ် သမိုင္းပါေမာကၡ မစၥတာလုစ္ကမူ ဗမာအစ ေက်ာက္ဆည္က ဟုဆိုကာ အထက္ပါ အခ်က္မ်ားကို အေထာက္အထားမ်ားျဖင့္ ေဆြးေႏြးတင္ျပခဲ့သည္။ ေၾကာင့္အေနျဖင့္ ဗဟုသုတအလို႕ငွာ ေရးသားေဖာ္ျပျခင္းသာ ျဖစ္ျပီး မည္သူႏွင့္မွ် အတုိက္အခံ ျငင္းခံုလိုျခင္းမရွိပါေၾကာင္း )

ပံုကို http://www.asiafinest.com/ ကယူပါတယ္။ =(^_^)=

ေက်နပ္လိမ့္မယ္လို႔ ေမွ်ာ္လင့္မိပါတယ္ခင္ဗ်။ 

ပဥၥမံေၾကာင္
Powered by Blogger.